Smýšlení soudců NSS a Ústavního (s)oudu normální člověk nepochopí, to už vím. Proto mne nepřekvapil včerejší rozsudek na téma nařizování karantén a izolací přes SMS, e-mail nebo telefon. Co mne doopravdy rozesmálo, byl tento názor lidí v talárech:

Stěžovatelka poukázala na tehdejší kritickou situaci, v níž se rychle šířila nákaza infekčním onemocněním. Zvolený postup se jí proto jevil jako nejrychlejší a nejefektivnější, přičemž pro nařizování každé karantény jednotlivě formou vydávání písemných rozhodnutí neměla prostor. Nejvyšší správní soud si je vědom, že se stěžovatelka nacházela v nezáviděníhodné pozici, v níž musela při trasování kontaktovat velké množství osob v krátkém čase. Jakkoliv soud nezpochybňuje dobrý úmysl stěžovatelky, nemůže tím zhojit nezákonné jednání orgánu veřejné moci.

Jojo, cesty do pekel bývají obyvkle dlážděny „dobrými úmysly“ neschopných a zlých a malých lidí. Kéž by všichni tihle realizovali ty svoje záměry dost daleko ode mne a nechali mne prostě a obyčejně na pokoji.

Soudci si povzdechli ještě nad jedním příkořím, které jim nepochybně zpsůobilo nejedo boelní břicha, když jim na stůl přistála další nepěkná žaloba od drzých odpůrce ochrany před virem. Co budou dělat teĎ, když PAndě zase skončí účinnost,t o věru nevím. Vypadá to, že by měli začít šetřit na provaz a skončit dobrovolně svoje trápení na světě vezdejším, který je plný hloupých kverulantů nemajících na práci nic jiného, než si pořád stěžovat na dobré úmysly státu.

Správní soudy upozorňovaly na to, že je potřeba legislativní změnou zavést možnost uložit karanténní opatření či nařídit izolaci i jiným způsobem než formou správního rozhodnutí. Toto umožnila až stěžovatelkou zmíněná novela pandemického zákona provedená zákonem č. 39/2022 Sb., která nabyla účinnosti dne 26. 2. 2022. Podle § 8a pandemického zákona může orgán ochrany veřejného zdraví učinit oznámení o nařízení izolace nebo karanténních opatření ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředku komunikace na dálku; o provedeném oznámení je nutno bezodkladně pořídit písemný záznam.

Ústavní (s)oud potvrdil, že nařizování domácího vězení esemeskou je v souladu s ústavním pořádkem.

Ještě že se soudci NSS přece jen můžou těm, kterým se pořád něco nelíbí, tak trochu pomstít – minimálně jim nepřiznají náklady na řízení, ačkoliv byli ve věci úspěšní. A navíc pěkně zveřejnit jména, data anrození a adresy odproných otravných nezletilých. Ha! To se pak musí soudcovská dušička tetelit balhem, jak to nepřátelům státu zase jednou spočítala.

Zpracováno podle rozsudku NSS ze dne 22. 9. 2022 čj. 2 As 165/2022 – 18