Štítek: covid (Strana 1 z 5)

Když to chcete hnát do Štrasburku, vezměte si s sebou Davida

Kdysi jsem ještě za svého působení v akademické sféře (tohle bylo s naší drahou soudkyní u ESLP Šimáčkovou) napsala jednu publikaci. Jmenovala se „Význam účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí“. Byla to metodika pro učitele středních škol. Byla to celkem nudná kniha, ale jedna slečna tam tehdy nakreslila pěkné a vtipné obrázky. Na tento jsem si vzpomněla právě teď, když čtu o úspěchu mého advokátního muže u ESLP.

Nestává se moc často, že by u u soudu „ve Štrasburku“ uspěl někdo z Česka. Loni bylo úspěšných jen pět lidí (v 15 případech vyhrála ČR). Včera stála Spravedlnost při Davidovi, který má se stížnostmi k ESLP zkušenosti. O co šlo, popisuje Česká justice:

Porušení práva na spravedlivý proces v řízení před Ústavním soudem štrasburský soud nicméně shledal ve věci Janáček proti České republice. Ve vnitrostátním řízení totiž Ústavní soud stěžovateli nekomunikoval všechna vyjádření, která si vyžádal od obecných soudů jako podklad pro své rozhodnutí. Stěžovatel tak neměl šanci se k nim v rozporu se zásadou kontradiktornosti řízení vyjádřit. Štrasburský soud zdůraznil, že vnitrostátní soudy musí ponechat primárně na účastníkovi řízení, aby posoudil, zda některý z podkladů pro rozhodnutí soudu bude komentovat. Pouze za předpokladu, že by se vyjádření obecných soudů omezila na pouhý odkaz na svá předchozí rozhodnutí v dané věci a Ústavní soud by na nich nezaložil své rozhodnutí, by jejich nepředložení stěžovateli k vyjádření neporušovalo zásady spravedlivého procesu. V případě Janáček však vyjádření obecných soudů šla nad rámec svých odůvodnění v jejich přechozích rozhodnutích. Ústavní soud navíc své závěry formuloval tak, že z nich skutečně vycházel. Stěžovatel měl tak zjevný zájem na tom, aby na ně mohl reagovat.

David má u ESLP taky nějaké covidí věci.

Omluvte směšnou naivitu mým dřívějších textů, byla jsem vážně úplně blbá, když to po sobě čtu! Prý právní stát 🙂 Haha. Nečekám, že dojde k nějaké satisfakci, ale jsem přesto celkem zvědavá, jak to dopadne. Na výsledek si ale bohužel ještě nějaký ten rok počkáme.

Evropa i Amerika je plná mrtvol ze záhadné příčiny

Je vtipné dívat se po pár měsících na statistiky evropských mrtvol, protože to nevypadá, že by se něco zlepšilo, naopak je to horší než v nejtemnějších dnech strašlivé pandemie. Stačí nahlédnout od statistik Euromomo. Zajímalo by mne, čím to všechno je, ale určitě to nemá nic do činění s covidími restrikcemi a nařízeními, z nichž ani jedno nebylo soudy řádně přezkoumáno či dokonce zrušeno pro nepřiměřenost. Pokochejte se proto se mnou statistikami a vzpomeňte při tom na soudcovský stav, který tohle všechno má na svědomí. Ještě, že jsou mi cizí lidé lhostejní, říkám si při studování těch čísel, jinak bych snad musela zamáčknout i nějakou tu slzu.

Obzvláště pěkný je totiž graf dětské úmrtnosti. S ničím to rozhodně nesouvisí, ale i tak to člověku vrtá hlavou? Ta výrazně se odchylující žlutá linka a jak pěkně ji ta modrá následuje, že?

V některých skupinách to vypadá o fous líp:

No hlavně, že jsme zachránili před smrtí ty staré a zranitelné a tak:

Když jsem se dívala na excesy úmrtí před koncem roku 2022, nějak jsem nepochopila, proč jsme tady neměli drama, mrazáky v ulicích a zákaz vycházení po osmé večerní? Ta čísla byla děsivá, to vám povím! Jen jestli to není nezodpovědné, napadne jednoho! Taková kalamita s mrtvolami tady totiž nebyla ani v roce 2020, kdy za vánoční setkání s více než dvěma členy rodiny byla málem kulka za úsvitu od uvědomělých spoluobčanů!

Zdroj: Euromomo.

Dle Českého statistického úřadu je na tom ale ČR jinak než zbytek liberálně demokratické Evropy, tak nevím, čím to je, asi naší fialovou jedinečností:

Nejsem sama, komu exces v mortalitě přijde zvláštní, šrotuje to i našim báječným soudruhům novinářům. Ani v US to totiž není dobré. Všude lidi padaj jak muchy. Sakra, a to mají za sebou nejednu píchačku, co?

Unsurprisingly, reports of excess mortality well into 2022 became fodder for claims by vaccine-skeptic groups that mass vaccination against COVID-19 was responsible for this increase in deaths (see here and here for examples of such social media posts). An article by the website The Exposé, published at the end of November 2022, claimed that “at least 118k children and young adults have ‘died suddenly’ in the USA” and that this was “most likely due to the Covid-19 injections”. This is a variation of the recurring false allegations that COVID-19 vaccines are unsafe and deadly that Health Feedback debunked on multiple occasions (see herehere, and here). As we’ll show below, the claims linking vaccination to excess mortality are baseless. To begin with, COVID-19 vaccines have been extensively tested, both during clinical trials and in real-world settings, without showing any significant vaccine-associated deaths that would explain the persistent excess mortality we’re seeing now.

No ale když za to podle pisálků 100% nemůžou vakcíny, tak čím to jen může být? Změnou klimatu? Putinem? Nebo Babišem magicky ničícím společnost i v zámoří?

Doufám, že si to věřící v demokracii, soudy a právo užívají, tenhleten báječný svět, ve kterém se o ně hodný stát postará. Jen aby nebyli oni nebo jejich potomci příští číslo na seznamu mrtvol. To by byl ale nehezký konec otroků.

Kvůli komu jsou české děti znovu ohroženy tuberou?

Občas kontroluju úřední desku ministerstva zdravotnictví. Dnes jsem tam našla dvě zajímavá rozhodnutí o povolení používání léčivých přípravků neregistrovaných v ČR. Hádejte, jakou nemoc skrze taková opatření ministerstvo zdravotnictví řeší? Ano, tuberkulózu. Proč jen se musí v České republice najednou povolovat neregistrované přípravky k léčbě této nemoci, na kterou se už od listopadu 2010 české děti neočkují? Jistě to vůbec s ničím nesouvisí.

V prvním rozhodnutí se uvádí:

V České republice byla registrována vakcína proti tuberkulóze — BCG VACCINE SSI, držitele rozhodnutí o registraci Statens Sérum Institut, Copenhagen, Dánsko, reg. č. 59/533/00-C. Na základě žádosti držitele rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku však byla registrace zrušena ke dni 31. 5. 2013… Vzhledem k tomu, že výrobce, Statens Sérum Institut, Copenhagen, Dánsko, neobnovil dodávky BCG VACCINE SSI do České republiky, byla ustavena pracovní skupina složená ze zástupců orgánu ochrany veřejného zdraví a odboru farmacie (MZ ČR), odborné společnosti (ČPFS ČLS JEP), zástupců zdravotních pojišťoven, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a distributorů, za účelem zajištění dodávek alternativního léčivého přípravku k očkování proti tuberkulóze. Pracovní skupina přijala v souladu s odborným stanoviskem ČPFS ČLS JEP rozhodnutí zajistit pro Českou republiku předmětný přípravek… Předmětný přípravek obsahuje jako léčivou látku živé oslabené bakterie pocházející z kultury bakterií BCG (Bacillus Calmette Guerin), dílčí kmen Moreau. Vakcína je určena k preventivnímu očkování proti tuberkulóze u dětí a mladistvých; omezení pro rizikové skupiny jedinců je definováno přímo v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci.

Druhé rozhodnutí se týká jiného léčivého přípravku:

V České republice byl registrován TUBERCULIN… Na základě žádosti držitele rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku však byla registrace zrušena ke dni 9. 10. 2013. TUBERCULIN PPD RT 23 SSI se používal pro diagnostické účely. Mantouxova zkouška s Tuberculinem je uznávaný způsob zjištění, zda byl jedinec infikován Mycobacterium tuberculosis. V České republice není registrován žádný jiný přípravek, který by mohl Tuberculin pro provedení Mantoux testu nahradit. Alternativně se používá Quantíferonový test, který je finančně výrazně náročnější a není zcela vhodný pro malé děti z důvodu potřeby relativně velkého množství krve. Z výše uvedeného důvodu je třeba zajistit dostupnost Tuberculinu pro diagnostické účely na území České republiky… Předmětný přípravek obsahuje jako léčivou látku Tuberculini derivátům proteinosum purificatum. Tuberculin je určen k intradermálnímu podání (I. D.) v dávce 0.1 ml (standardní klinická dávka je 5 TU/0.1m1) pro Mantoux test k diagnostice a diferenciální diagnostice tuberkulózy, časné detekci tuberkulózy u dětí, screeningu infekcí M. tuberculosis nebo atypickými mycobakterii aj.

Proč právě teď tak urgentně potřebujeme něco k diagnostice tubery u hažartů (očkování se řešilo podobně i dřív, to samo o sobě není zvláštní postup, podivné jsou ty testy), to mi není jasný a rozhodně si jako správná kultivovaná a postgraduálně vzdělaná občanka tahleta rozhodnutí MZ vůbec s ničím nespojuju a nedělám žádné závěry, nicméně na okraj konstatuju, že jsem ráda, že moje děti nenavštěvují základní školu, kde se tak razantně zvýšil počet cizinců s bůhvíjakým zdravotním stavem. A už vůbec o ničem nedumám, když čtu třeba zde tuto informaci:

„About 1,000 children in Ukraine get tuberculosis a year, unfortunately 10 of them we lose from this disease,“ – said Deputy Chairman of the Ukrainian Association of People with Tuberculosis „Stronger than TB“ Olena Fedorovska during a conference at the news agency Ukrinform. According to her, the WHO in 2017 drew attention to childhood tuberculosis, because in countries with high levels of tuberculosis infection with Mycobacterium tuberculosis occurs in childhood. These facts confirm the need to control latent tuberculosis infection, as it is children who are indicators of the spread of tuberculosis.

Přitom z českého Registru tuberkulózy vyplývá, že dosud nebyla TBC v ČR prakticky problémem, tedy až na zahraniční dělníky jistě ne z Ukrajiny, ale z nějakých jiných fuj fuj států, které se příkladně nestarají o zdravotní péči pro své lidi:

Vidíme to na pacientech, kteří k nám přicházejí z velkých závodů. Je evidentní, že člověk si musel nemoc v sobě nést, už když přicházel do České republiky,“ doplňuje Martina Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze... Z celkových 380 pacientů nakažených tuberkulózou jich je 126, tedy rovná třetina, z ciziny – 35 je z Ukrajiny, 18 ze Slovenska, 13 z Rumunska a deset z Vietnamu. Spalničky a TBC jsou nejviditelnější příklady. Obava je ale i před nosiči záškrtu a meningokoků,“ poukazuje epidemiolog Rastislav Maďar na další infekce, které se k nám mohou dostávat od nedostatečně vyšetřených pracovníků ze zahraničí.

Maďar, Vašáková, Šonka! To jsou přece ti „vodborníci“, měli bychom jim rozhodně naslouchat!

No, ale zpět k nebohým dětem a ročence o TBC. Např. v roce 2020 se v ročence píše:

Výskyt TBC je mnohem častější u mužů než u žen (muži tvoří více než 67 % případů). Nejčastěji byly v roce 2020 mezi pacienty evidovány osoby ve věku 30–54 let. Relativně vzhledem k počtu obyvatel bylo nejvíce případů u mužů zaznamenáno ve věku 60–64 let a 80–84 let a u žen ve věku 30–34 let a nad 90 let. Oproti roku 2019 poklesl počet nemocných v nižším věku. Počet pacientů mladších 20 let byl v roce 2020 5 (o 8 méně než v roce 2019), počet pacientů ve věku 20–29 let se snížil na 33 (o 14 případů méně než v roce 2019). Děti ve věku 0–14 let byly 2 (o 2 případy méně než v předchozím roce), z toho 1 ve věku 0–4 roky a 1 ve věku 10–14 let.

Chce nám snad ministr namluvit, že kvůli 2 (slovy dvěma!), a třeba v roce 2019 čtyřem, v roce 2018 pěti, českým harantům se musí řešit speciální test? Haha.

Víte co, nespoléhejte na zrůdu jménem stát, té je fuk, zda žijete či umíráte, přibalte dětem na svačinu do školní aktovky nějaké vitamíny, budou imunitu ještě potřebovat. Ještě lépe uděláte, když je necháte doma. ve škole stejně nic dobrého nepochytí.

Před mou smrtí ať vypustí Krakena!

As I’ve stated before on numerous occasions, the only sea creature I would even consider being eaten by is the Kraken. Because the last words I would hear are „Release the Kraken.“ That never gets old. „Release the Kraken!“ Chills. Sheldon Cooper

Nevím, jestli jsem hříčkou přírody, ale dosud jsem neměla tu čest s covidem, a to jsem se mu postavila skutečně čelem, neboť jsem, dost možná jako jediná v ČR, podepsala a řádně ověřila a u advokáta uschovala dříve vyslovené přání, abych byla v případě nákazy covidem ponechána napospas řeckým bohům a své karmě.

Nejvyšší správní soud mi řekl, že jsem kecálista, že by mne úpějící ve smrtelných křečích stejně nakonec odvezla rychlá a ještě bych líbala lem lékařských plášťů a děkovala za záchranu. Neměla jsem možnost si to ověřit, neb jak jsem psala, covid se mně a mojí rodině obloukem vyhýbá, až se zdá, že se mne bojí jak čert kříže.

Dnes moje srdce zaplesalo. Nová varianta covidu (kolikátá už?) se prý zove kraken. Odborníci říkají, že spásou by v tomto souboji titánů snad, doufejme, mohlo být očkování:

Přesto očkování posilujícími vakcínami by mělo podle epidemiologa Michaela Osterholma z minnesotské univerzity poskytnout určitou úroveň imunity. „Nemusí sice zabránit nákaze, ale může mít významný dopad na to, zda vážně onemocníte a zemřete,“ řekl.

Očkovaná nejsem a nebudu, tak se holt musím s krakenem utkat tváří v tvář bez zázračného brnění a štítu. Ještě, že to není varianta medúsa. Hyn sa, Nejvyšší správní soude, hukáže!

Covid-23: Nechť hry započnou!

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo mnou dlouho očekávanou tiskovou zprávu. Píše se v ní:

Odborná stanoviska ECDC a Výboru pro zdravotní bezpečnost sloužila jako podklad i pro včerejší jednání skupiny pro reakci EU na krize (IPCR), které vzhledem k nejednotnému názoru členských států EU skončilo pouze výzvou ke zvážení testování cestujících z Číny již před odletem do zemí EU.

Opatření budou podléhat pravidelné evaluaci a hodnocení vývoje epidemiologické situace ze strany ECDC a WHO a v případě potřeby budu upravena, tak aby byla zajištěna ochrana veřejného zdraví a zároveň koordinovaný přístup evropských států.

Zároveň Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo všechny relevantní poskytovatele zdravotní péče, aby v případě pozitivně testovaného člověka, který v posledních dvou týdnech pobýval v Číně, zajistili sekvenaci odebraného vzorku s důrazem na potenciální nové varianty.

Mimořádná opatření jsou evidentně na spadnutí! Není to báječné? Není to úchvatné? Není to něco, čeho jste se nemohli dočkat? Podle mě ano! Cítím ono příjemné šimrání v zádech, které znáte z okamžiků, kdy víte, že se bude dít něco opravdu vzrušujícího!

Po mnoha letech mne dneska napadlo (jsem sama doma a vypila jsem už docela dost vína, které má za úkol mi dodat kuráž, až budu muset jít potmě venčit psy – a temnotu já nesnáším, a proto se nemůžu dočkat letního času) podívat se na první díl seriálu Sherlock. Studie v růžové. Je to dokonalá podívaná. Tolik se mi líbí uvažování onoho „vysoce funkčního sociopata“, který nechápe, proč jsou lidé zděšeni ze smrti naprosto cizí osoby (jako to aktuálně zažíváme u nás v ČR ohledně dramatu z Růžohorek, které z mě neznámých příčin plní již několik dní první stránky novin). Jak já mu rozumím, aniž bych si samozřejmě troufala připodobňovat se ke géniovi.

Hned v prvním díle tohodle majstrštyku zaznělo: „Nemožné sebevraždy? A hned čtyři? proč mám sedět doma, když se konečně děje něco zajímavého?“

Paní Hudsonová maloměšťácky oponuje: „Vy z toho ale máte radost, a to není slušné!“

Sherlock odvětí: „Jaká slušnost? Hra, paní Hudsonová, začíná!“

Jak prosté, milý Watsone, že? Přesně tak to cítím, když zase přišlo na covid. Je mi lhostejné, kolik lidí umře, je mi to fuk. Když už nejsem advokátní koncipient a nemusím se bát kárného postihu, není mi zapotřebí se ani namáhat předstíráním, že jsem slušná osoba s hodnotami. Můžu být otevřená a přiznat, že hodnoty nemám. . Neberu si servítky a nevěřím ničemu. Je to mnohem svobodnější způsob boje. (Dnes jsme se rozhodla, že děti vychovám pod heslem: „Kdo denně neokrádá stát aspoň hodinu, šidí vlastní rodinu.“ Děti musí porozumět tomu, jak špatný a špatný a špatný stát je. Syn to ihned pochopil, mám geniální děti. Další věc, která mne právě napadla, je, že musím opravdu dceru přesvědčit, aby šla studovat na hnojárnu, protože mít doma vinaře není vůbec k zahození. Máte doživotní zásobu radostidárného moku!)

Ze záhadného důvodu se ke mně v okamžiku, kdy jsem se rozhodla, že to budu opravdu brát jako takové milé hry, dostal velmi zdařilý obrázek. Beru to jako znamení:

Lidi, já se přiznám, mě to baví. S Davidem už dlouhé týdny rokujeme o tom, jak napíšeme první žalobu na mimořádná opatření a jsme nadšeni z toho, že skončila účinnost Pandy. Teď to bude teprve dobrodružství! Těším se na krkolomná odůvodnění, která budou muset soudci z MS Praha a NSS vymýšlet, aby pokryli nekalé činy vlády! To se nasměju. Navíc máme novou velmi vybroušenou a fikanou argumentaci, na kterou jsme přišli uprostřed našich podivných manželských debat. Covid mi zkrátka vysloveně chyběl. Jsem vděčná, že se vrací a klidně upíšu duši ďáblu, pokud budu mít možnost hrát si se soudci další kolo hry na kočku a na myš a garantuju vám, že se rozhodně jako myš v téhle frašce necítím. Nemám totiž zábrany udělat cokoliv, jakkoliv se „znemožnit“, ponížit nebo zdiskreditovat. Je mi to jedno. Jsem ochotna hrát tuhletu hru s jakýmikoliv pravidly.

Milá vládo, vydej mimořádných opatření, ať už okolo covidu, plynu nebo čehokoliv kolik chceš, ani u tisícího mne nepřestane bavit se soudit, legrace totiž není nikdy dost! Nechť hry započnou!

Pokud můžete, neberte nic z toho, co se okolo nás děje, vážně. Ani ta tma venku není strašná, když jí nedám šanci. Psům, kočkám a mému manželovi je například úplně ukradená. Teď, s tolika deci výborného červeného v krvi, se mi už taky nezdá děsivá. Jde skutečně jen a pouze o úhel pohledu.

P. S.: Buďme jako Sherlock. Ta bezostyšná sobeckost a víra v sebe sama je inspirativní! Výjimku ze sobeckosti činím jen pro blízké přátele. O ty se starat hodlám vždycky, ale to už víte. Vzpomeňte si na vánoční dárek, který jste ode mně dostali – tak moc mi na vás záleží, vždyť pro vás mám nachystaný artikl dnes ze všech nejvzácnější 🙂

Jo a za hřích stojí jen první dvě série Sherlocka, krom psiska baskervillského. Ty zbývající jsou psychedelický vztahově ukňouraný odpad.

Soud v Ostravě: krizová opatření a rozhodnutí o pokutách byla neústavní

Každý ví, že v době nouzového stavu existovalo pár hospod rozesetých po celém území tohodle pitomého státu, které měly otevřeno navzdory tzv. opatřením šíření viru. Nejinak to bylo v jedné útulné hospodě na severu Moravy, kterou mi bylo ctí v době nouzového stavu navštívit. Ostatně to byl celkem dobrý adrenalin, vždyť za vysedávání v jiné (brněnské) knajpě jsem dostala i trest – napomenutí za moje špatné, špatné a ještě jednou špatné a nemorální jednání, které mohlo vést ke smrti nejméně jednoho zranitelného důchodce a dvaceti koťátek (dodnes netuším, jak jsem toho mohla dosáhnout, když jsme covid já, můj muž, moje děti, psi, kočky ani morčata nikdy neměli).

V listopadu a prosinci letošního roku jezdil David pracovně do Ostravy, kde se konaly soudy nad podobnými vyvrheli, jako jsem byla já, kteří rovněž ve svém alkoholovém poblouznění nedokázali odolat čerstvě natočené orosené hořké a současně sametové dvanáctce. Dnes mi David poslal jedno ze soudních rozhodnutí, a tak o něm s pořádnou chutí na ono zrzavé potěšení píšu.

Popisovaným rozsudkem z konce listopadu soud zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a rozhodnutí Magistrátu města Frýdku – Místku a věc vrátil kraji k dalšímu řízení. Těmito správními rozhodnutími byla uložena pokuta vůdci celého proticovidího spiknutí – černé ovci, která v době krizového stavu ve dnech 18. 12. 2020, 23. 12. 2020, 11. 1. 2021, 13. 1. 2021 a 31. 1. 2021 umožnila přítomnost veřejnosti v provozovně stravovacích služeb – tj. oné tajemné hospodě. Dále pak se ona nestvůra dopustila přestupku tím, že se ve dnech 18. 12. 2020, 11. 1. 2021 a 31. 1. 2021 zdržovala v provozovně stravovacích služeb ve společnosti dalších osob a tím, že se dne 7. 2. 2021 v době minimálně do 7:36 hod v době zákazu volného pohybu osob zdržovala dokonce v tělocvičně ve společnosti dalších osob. (Omlouvám se za stupiditu popisu oněch činů, čerpám z rozsudku.)

No považte, taková drzost! To nebylo na pokutu, to bylo na popravu za úsvitu! Jak se někdo mohl zdržovat v tělocvičně v přítomnosti jiných osob, když všude okolo řádil vzteklý čínský virus? Taková bestie, která se podobných hrdelních zločinů dopustila, nemohla mít žádnou kázeň, ani boží bázeň.

Pokuta za výše popsané hororové jednání byla 18000 plus tisícovka za náklady řízení.

Co k těmto nesmyslům, které namlely správní orgány, řekl soud? Nejzajímavější pasáž je ta, kde se soud věnuje odůvodnění krizových opatření. Z toho všeho mišmaše totiž vyplývá, že vláda vůbec netušila , co dělá – a ne, nebylo to Babišem, tihleti fialoví kojoti by se zachovali stejně, ne-li hůř). Soud si totiž v jiném řízení, které u KS Ova vedl taky David, vyžádal stanovisko Úřadu vlády.

Úřad vlády k dotazu soudu sdělil, že nedisponuje veškerými informacemi, které se týkají činnosti jiných ústředních orgánů státní správy, resp. nedisponuje takovým rozsahem informací, jenž by umožnil poskytnutí odpovědí na konkrétní dotazy týkající se specifické problematiky související s epidemií koronaviru a onemocněním COVID-19, které způsobuje… Úřad vlády ČR nedisponuje požadovanými písemnými dokumenty, neboť vláda byla s odůvodněním těchto přijímaných usnesení seznamována ústně, zejména v úvodním slově ministra zdravotnictví. Při vlastních jednáních vlády pak byla aktuální epidemiologická situace představena ministrem zdravotnictví buď ústně nebo formou prezentace sdílené prostřednictvím komunikační platformy Webex Teams.

O každém přijímaném krizovém opatření se vedla diskuze, v jejímž rámci zaznívala různá odůvodnění, včetně jednotlivých zdravotnických a statistických výstupů a dat. Je rovněž velmi pravděpodobné, že členové vlády získávali detailní informace a statistiky přímo od Ministerstva zdravotnictví i při jiných formátech jednání, než byla vlastním jednání vlády. Aktualizace informací byla prováděna na denní bázi. Vláda posuzovala vývoj epidemiologické situace, její zdroje, rozsah a počet případů přenosů nákazy či počet úmrtí v důsledku nákazy ze zdravotnických a statistických výstupů, které jí byly předloženy ministrem zdravotnictví. Konkrétní obsah těchto informací však již nedokáže Úřad vlády identifikovat.

Soud z těchto blábolů dovodil, že Úřad vlády nedisponuje podklady, ze kterých by bylo možno alespoň implicitně dovodit důvody, pro které přijala napadená omezení v příslušných bodech dotčených krizových opatření.

Ve výsledku soud dospěl k tomuto závěru:

Uvedené závěry, které vedly Ústavní soud ke zrušení části usnesení vlády číslo 78 (pro rozpor s článkem I. odst. 1 Ústavy a články 2 odst. 3, 4 odst. 4 ve spojení s článkem 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), lze podle přesvědčení krajského soudu vztáhnout také na části krizových opatření ohledně zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (zjemnělého několika výjimkami) a na omezení kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, jejichž porušení bylo žalobci kladeno za vinu v přezkoumávané věci. Krajský soud již za tohoto stavu nepřistoupil v tomto řízení k dalšímu vyzývání vládě, aby mu poskytla podklady, ze kterých při stanovení shora uvedených zákazů vycházela, když s ohledem na výše uvedené nelze důvodně očekávat, že by vláda nově snesla takové argumenty a podklady, které by mohly vést k nápravě vad příslušných krizových opatření spočívajících v absenci důvodů. Krajský soud uzavírá, že krizová opatření nelze v příslušných částech podle článku 95 odst. 1 Ústavy aplikovat a za tohoto stavu nemůže obstát závěr správních orgánů o tom, že žalobce porušil zákazy a omezení nařízené shora uvedenými krizovými opatřeními. Přestože si je krajský soud vědom toho, že Ústava v článku 95 odst. 1 nesvěřuje správním orgánům takovou možnost jako soudům a žalovanému ani správnímu orgánu prvního stupně ani nelze důvodně vytýkat, že shora uvedená krizová opatření aplikovaly, pokud však krajský soud dospěl k závěru o rozporu podkladových krizových opatření s ústavním pořádkem, nezbývá než za objektivně nezákonná označit také správní rozhodnutí, která se o tato krizová opatření opírají.

Soud bohužel dodal i toto:

Nad rámec výše uvedeného krajský soud uvádí, že nijak nepolemizuje s tím, že pandemická situace v České republice byla na přelomu let 2020 a 2021 velmi vážná (podle veřejně dostupných zdrojů byla Česká republika v té době na vrcholu celosvětového žebříčku zasažení nemocí COVID-19) a nezpochybňuje, že vláda přistupovala k omezení volného pohybu osob v legitimním zájmu ochrany životů a zdraví lidí, když i většina odborné veřejnosti se shodovala v tom, že menší počet
lidských kontaktů vede ke zmírnění epidemie, čímž je bráněno kolapsu zdravotnického systému, který by vedl, kromě úplného vyčerpání zdravotnických pracovníků, především k vyšším ztrátám na životech a zdraví obyvatelstva. Na druhou stranu, pokud je těmito opatřeními zasahováno do základních práv chráněných Listinou základních práv a svobod, a to zejména práva pohybu (článek 14 odst. 1) a práva podnikat (článek 26 odst. 1), je třeba v intencích citovaného nálezu Ústavního soudu trvat na tom, aby tyto zásahy byly řádně odůvodněny a založeny na odborných doporučeních, vycházejících z maximální míry dostupných znalostí o dané nemoci a jejímu šíření. Vláda zvolila řešení spočívající v paušálním zákazu (až na stanovené výjimky) přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a omezení kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, aniž by bylo patrné, zda a z jakého důvodu bylo právě zvolené opatření v dané situaci skutečně nezbytné a zda ke srovnatelnému cíli nebylo možno dospět použitím méně omezujících opatření.

Tento názor dodává vítězství značně odpornou pachuť, bohužel. Jak vidíte, zase bude stačit nějaké to odůvodnění jako u mimořádných opatření a všechno bude cajk a jaképak že omezování lidských práv.

Zdůrazňuji, že věc s velkou pravděpodobností půjde ke kojotům z NSS, kteří prosluli svým velkým přizdisráčstvím a značnou loajalitou ke státu a velmi ohebnou páteří, tj. je zde značné riziko zrušení rozhodnutí krajského soudu nebo přinejmenším dodání dalších vyděšených pandemických blábolů k rozhodnutí soudu prvního stupně.

Zpracováno podle rozsudku KS Ostrava č. j. 20 A 10/2021 – 71 ze dne 30. 11. 2022

Okamžitě zákaz kafe do kelímku aneb Číňani už zase trousí covid

Musím se přiznat, že mne dnešní bláboly o šíření nové mutace z Číny trochu vyděsily. Ne že bych se bála onoho smrtícího viru, který horko těžko zvládl zlikvidovat mizivé promile bytostí z rodu homo s. sapiens. Třeba bych covid konečně po těch letech mohla chytnout (ale dost pochybuju), nicméně mi zatrnulo při představě, co nám všechno zase stát může provést, jako by nestačilo, jak už nás ničí kvůli klimatu, té bububu válce a ve jménu Ukrajinců, kteří opravdu nikoho normálního nemůžou zajímat, a jiným stupidním „current things“

Když si vzpomenu na všechny ty covidí blbosti dějící se s požehnáním soudů, které za tři roky nehnuly ani jednou prstem a vůbec je nenapadlo hájit jedince proti státu, ježí se mi chlupy. Ještě víc se mi dělá mdlo, když se podívám zpět, kolik jsem tomu naprosto zbytečnému boji věnovala času! Důkazy se válí všude kolem mě ve virtuálním prostoru webu Stav bez nouze. Úvodní komiks mne ke všemu bude navěky věků usvědčovat z neskonalé blbosti spočívající ve víře v právní stát!

Skoro před rokem jsem na Stav bez nouze psala poslední příspěvek – zlé štěně od té doby vyrostlo ve zlého kastrovaného psa a do zad mne kope každou noc, kdy si kvůli němu křivím páteř, aby se dobře vyspal. Ostatní věci se nezměnily, neboť důvěru ve stát už nebudu mít nikdy a radím vám, abyste ji zahodili i vy.

Od doby, kdy jsem si uvědomila (ano, se strašlivým zpožděním), jaké monstrum je Česká republika, hladám usilovně způsob přežití ve světě, kde jsem otrokem a kde má nade mnou, mým životem i smrtí, entita zavná stát svrchovanou moc stejně jako za dob feudalismu nebo států otrokářských.

Odstěhovala jsem se s rodinou na venkov, už víc než rok bydlím v domě mojí babičky a s napětím sleduju, jak se David snaží opravit naši novou starou barabiznu a denně se modlím, aby to už na jaře 2023 opravdu bylo. Nakupuju zásoby všeho, co mne napadne, protože pdovědomě neustále čekám, kdy mi stát zase vrazí kudlu do zad. Snažím se nebýt závislá na plynu, na teplé vodě, na bramborách v obchodě, na zelenině, na vejcích (ale do toho mi stát taky neustále háže vidle). Jde to velmi pomalu a je to náročné. Nedávám děti do školy a snažím se jim vštěpovat, že musí být svobodní, co to jen jde a nevěřit nikomu a ničemu a rozhodně ne učitelům, politikům, policii, soudcům a úřadům. Snažím se starat se o své nové přátele, které jsem díky covidu poznala a které muluju. Doufám z celého srdce, že je neztratím.

Přesto všechno se mi ale nedaří být silná tak, jak bych si přála. Když jsem si totiž dnes na webu ministerstva zdravotnictví přečetla tiskovou zprávu o novém covidu, připadala jsem si jako Alenka padající do králičí nory a cítila jsem, jak mi ujíždí pevná zem pod nohama. Byla jsem v panice:

Aktuálně je doporučena ECDC a WHO zvýšená sekvenace pozitivních vzorků, jakožto nástroje k detekci případných nových variant. Nadále platí, že nejúčinnějším způsobem ochrany je očkování. Covid-19 tu s námi stále je, nezmizel. Proto důrazně doporučujeme neodkládat 3. a 4. dávku všem rizikovým skupinám a dále také osobám, kteří mají minimálně 3 měsíce od posledního očkování.

Teď už jsem se trochu otřepala. Připravuju se na další kolo žalob, pokud blbej Válek hodlá chrlit opatření za opatřením a zakazovat nám zase žít, ale rozhodně už je budu brát jenom jako dobrý fór, zábavu a sypání písku do soukolí té obludné mašinerie. I když na mne někdy padne splín, že nic nemá cenu, není to pravda. já sama osobně znám člověka, který dokázal celý život házet státu klacky pod nohy, a to velmi úspěšně, i když byl vždycky na všechno sám a neměl peníze. Ono to jde, jen nesmíte věřit, že existuje spravedlnost a že hydru přemůžete. Musíte se smířit s tím, že drobné pomsty stačí.

Tak do boje a žádný flakec!

P. S.: Mám taky dobrou zprávu, dneska jsem konečně doťukala svoji novou (další) publikaci pro obce o územním plánování. Z toho jsem třeba docela šťastná a pevně doufám, že už nikdy nepojmu nápad zase něco sepisovat (nicméně vím, že ano, bohužel jsem už taková). K Vánocům mi David dal svázané texty ze Svobody za humny. Myslím, že to jako publikační činnost celkem stačí.

Soud: Pekárna mohla vyžadovat roušku i po astmatikovi (Hamplová, do toho!!!)

Vzhledem k tomu, že David podal přes dvě stovky různých covidových žalob, pokud si to dobře pamatuju, pořád ještě má na stole tu a tam nějaké blouznivé rozhodnutí české justice. Jedním z posledním špeků je názor Nejvyššího soudu na to, co je a co není diskriminace.

V jedné obci v ČR šel jednou jeden pán nakupovat do pekárny, ale neměl na puse posvátnou roušku. To prodavačku rozlítilo, a tak mu chleba prodala tak, že musel čekat venku a ona mu ho podala. Pak už ho bez roušky odmítli vůbec obsluhovat, ačkoliv pekárně dodal potvrzení lékaře, že je astmatik a neměl by roušky nosit (to bylo ještě v době, kdy blbečci z ministerstva nedali do opatření výjimku). Prvostupňový soud přesto, že s pánem bylo zacházeno tak, jak bylo, jen proto, že byl nemocný, došel k závěru, že k žádné diskriminaci nedošlo. Odvolací soud toto absurdní rozhodnutí potvrdil.

Krajský soud řekl mj. tuto hovadinu:

Věc se dostala k Nejvyššímu soudu, který je znám jako nejblbější český soud vůbec, i když ten geronti z toho Ústavního mu v těsném závěsu funí na krk. David položil NS tyto otázky:

NS to přelouskal a při chabé úrovni inteligence jeho soudců a asistentů z něj vylezlo:

K otázce, zda pekárna mohla něco vymáhat, NS řekl:

Hustý, ne?

Já se tedy směju hlasem, zvláště když jsem si dnes na FB naší prostorově výrazné Amazonky přečetla nejnovější výhružku:

Sakra, tak aby to ta ulhaná a prospěchářská převlíkačka kabátů konečně rozbalila, ne? Zatím tedy u soudů nikdo neuspěl, všechno bylo totálně na levačku a NSS spolu s NS a ÚS sdílejí názory, ze kterých se člověku ježí všecky chlupy, co jich má. Ale až se toho konečně chytne ta nej nej a nej právnička roku, tak to bude fičák (en nechápu, co dělala doteď krom psaní hnusnej útočnejch textů a sdílení stupiditek na FB – proč už nejsou všecky ty boží žaloby dávno napodávaný a ideálně i rozhodnutý?). Nemůžu se proto dočkat začátku roku 2023, kdy se dozvím, jak to všecko bude úplně jinak. Nepochybně ta slavná skupina právníků podá aspoň jedno trestní oznámení, anebo to možná dotáhnou až k trestnímu tribunálu kdesi v Tramtárii, to se vsadím!

Zpracováno podle usnesení NS ze dne 26. 10. 2022, čj. 25 Cdo 1100/2022-145

NSS právě teď (!) k rouškám: bezvadná prevence

Jestli je někdo takový idiot, že věří, že se něco někam pohne se státem a jeho poskoky k lepšímu, když máme tu demogracii a Listinu, tak mu není rady ani pomoci. Ti bystřejší z lidského pokolení, kteří již pochopili, že všechno je pořád stejné jako v řádu otrokářském či za dob nevolnictví, jsou na tom lépe, neboť nemohou být zklamaní z toho, jak rozhoduje ještě v těchto dnech, kdy se snad covidu smějí i žáby v potoce, a taky jsou mnohem lépe připraveni na vývoj událostí.

Pro pobavení té chytré části populace cituji z včerejšího rozsudku Nejvyššího správního soudu k zahalování obličejů (věc zastupoval advokát Kuba, tj. žádná Hamplová, Rajchl a kol., aby bylo jasno, kdo žádné zásluhy naopak nemá – advokátní lháři ne):

Navrhovatelkou namítaný zásah do práva na soukromý a rodinný život byl rovněž velice nízké intenzity. Ačkoli lze v obecné rovině a v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva podřadit pod právo na soukromý a rodinný život také právo na vyjádření své osobnosti skrze svůj vzhled, povinnost dočasného zakrytí obličeje respirátorem na vymezených místech zjevně nepředstavovala jeho nepřiměřené omezení.

Nejvyšší správní soud chápe rozhořčení navrhovatelky z omezení spočívajících v povinnosti nošení ochranných prostředků v hromadné dopravě, nicméně při plošném omezování práv cestou mimořádných opatření za účelem ochrany práv členů chráněných skupin je nutné přihlédnout k potřebě povinné prevence. Povinná prevence při ochraně před nákazou měla s přibývajícím časem ustupovat ve prospěch svobody volby a s tím spojené nutnosti unést důsledky s touto volbou spojené; v rozhodné době však ještě existovaly důvody k zachování povinnosti nosit respirátor. Na uvedeném nic nemění ani skutečnost, že tato povinnost nebyla stanovena přímo v přepravních podmínkách.

Napadené opatření jakožto mimořádné opatření vydané v době stavu pandemické pohotovosti doplňovalo přepravní podmínky, a zavazovalo tak navrhovatelku při využívání prostředků hromadné dopravy k povinnostem v něm uvedeným – nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Nejvyšší správní soud shrnuje, že tvrzení navrhovatelky nebyla způsobilá přesvědčit Nejvyšší správní soud, že by napadené opatření bylo nepřiměřené. Povinnost nošení respirátoru tam, kde v důsledku kumulace osob na jednom místě a ve stejném čase hrozí zvýšené riziko šíření koronaviru, se jevila být účinným, potřebným a přiměřeným nástrojem potlačování a předcházení epidemie onemocnění covid-19.

Nejvyšší správní soud při posuzování přiměřenosti neshledal žádné excesy, napadené opatření do práv navrhovatelky zasáhlo v dané době ještě únosným způsobem a současně stanovilo výjimky, které zajišťovaly, aby v individuálních případech nepůsobilo nepřiměřené zásahy. Na tomto místě je třeba znovu zdůraznit, že úkolem soudu není posuzovat, zda by jinak nastavené opatření mohlo v tom či onom ohledu v rozhodné době účinkovat lépe nebo vadit méně, to je prostor vyhrazený veřejné správě. Rolí soudu zůstává toliko zhodnotit, zda napadené opatření nebylo z pohledu návrhových bodů nezákonné.

Zajímavá je na celém rozhodnutí jen tato věta:

Povinná prevence při ochraně před nákazou měla s přibývajícím časem ustupovat ve prospěch svobody volby a s tím spojené nutnosti unést důsledky s touto volbou spojené; v rozhodné době však ještě existovaly důvody k zachování povinnosti nosit respirátor.

Je totiž již prakticky jisté, že buď samy nemocnice svévolně zavádí povinnost zahalovat si obličej, nebo na to možná brzo dojde i seshora, ať už od fúrií z KHS nebo od prasátka bradavičnatého. Pak bude muset NSS chtě nechtě vysvětlit, jak tuhletu blbost myslel. Advokátu Kubovi je tedy třeba pogratulovat k tomu, že NSS dotlačil k tomuto výšplechtu. Myslím, že se ještě dobře pobavím.

Podle rozsudku NSS sp. zn. 2 Ao 2/2022 ze dne 19. 12. 2022, dostupný na www.nssoud.cz

Odhalení: Obvodní soud ví, že v únoru 2023 bude covid epidemie!

Právě jsme se s Davidem od srdce zasmáli. David stále řeší pandemické žaloby a dnes mu přišlo od Obvodního soudu pro Prahu 2 vyrozumění k jednání, které se má konat, a teď se podržte, 14. 2. 2023! Ano, čtete správně, v únoru příštího roku. Zvláštní na tom všem je, že soudkyně již v prosinci 2022 ví, že bude epidemická situace s covidem! Tyjo, to jsou pravé čáry máry! Musím uznat, že si odteď budu soudců daleko víc vážit, když jsou spjati s černou magií a umí předvídat budoucnost! Nikdy, nikdy a ještě jednou nikdy si už nebudu z osob v taláru dělat prču, slibuju to přede všemi jako jiskra jasná, kterou jsem v dětství skutečně byla. Anebo že by měla ty notičky, jak se o nich potajmu špitá už tři roky jen mezi zasvěcenými?

Tak co si o to myslíte? Podezřelý, že jo, protože teď teda jako žádná epidemiologická covidí situace rozhodně není a ta soudkyna jako ví, že v únoru bude? Ha! Škoda, že s tím nepřišla naše paní Janička Amazonka, to by byla teprvá bomba všech bomb, kdyby to vytroubila na svým senátorským fejsáči! Je to totiž vážně vostrý vodhalení, pokud jde o plandemii a všechna ta spiknutí, za kterými stojí Fiala a Gates, že?

Já se každopádně (zatím) směju a s napětím budu sledovat další vývoj situace. Jestli bude v únoru skutečně vyhlášeno nějaké covidí mimořádné opatření, tak padnu do mdlob a dám se na modlení za svoji hříšnou duši.

« Starší příspěvky