Věřím, že naše lidská práva, svobody, humanismus a zlaté pravidlo, kterými se řídíme, jsou tím nejlepším způsobem fungování společnosti. Věřím, že svoboda je tím nejcennějším, co máme. Věřím, že lidé mají přirozené právo na štěstí.

Na jaře 2020 jsme já a můj muž David v úžasu a děsu sledovali, co si stát vůči lidem dovolil. Hned jsme věděli, že něco takového je nepřijatelné a že je třeba udělat cokoliv pro to, aby se svoboda a přirozená lidská práva nekrčily v koutku. Dva roky jsme podávali žaloby a vymýšleli den za dnem další věci, které by se pro tento cíl ještě daly udělat. Psala jsem o našem snažení blog Stav bez nouze.

Díky mnoha novým přátelům, které jsme měli možnost poznat, jsme se rozhodli překročit stín covidu a pokusit se oživit radost a naději v lepší budoucnost. Odešli jsme z Brna na venkov, kde se poukšíme naučit žít svobodně a být méně závislí na všem okolo nás. Právo už bereme jako dobrý vtip, což nám umožňuje se nad žalobami a vší prací jednoduše bavit.

Vendula Zahumenská