Když už se člověk jednou podívá do eKlepu, musí se připravit na jednu jobovku za druhou. Nejen, že tam je nějaký canc o příspěvku pro tzv. solidární domácnosti, které ubytovávají naše udatné hrdiny a údernice z bývalého Sovětského svazu, ale taky je tam znovu aktualizována slavná vyhláška.

V důvodové zprávě se uvádí:

Návrh vyhlášky stanovuje teploty vnitřního vzduchu v pobytových i nepobytových místnostech, které je zapotřebí dosahovat. Tyto teploty jsou za účelem úspory tepelné energie snížené oproti návrhovým teplotám při projekci budov. Pro pobytové místnosti (byty) je to 18 °C. Při předcházení stavu nouze je možné dle návrhu vyhlášky vytápět buď podle pravidel stanovených současným legislativním aktem nebo na základě souhlasu vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo správce, pokud společenství vlastníků jednotek nevzniklo na nižší hodnoty uvedené v příloze návrhu vyhlášky. Pro některé byty je tak možné snížit teplotu až o 6 °C, a tím snížit spotřebu energie na vytápění o cca 30 %. Nicméně pro zohlednění rozdílných podmínek v bytech s venkovními stěnami a zajištění tepelného komfortu umožňuje ve vybraných případech navržená právní úprava tak jako dosud navýšení do výše 3 °C.

Mnoho subjektů, které stupidní vyhlášku připomínkovaly, vytáčí do běla, že si lidi v rodinných domcích umí poradit a na svinském státu nejsou závislí. Třeba Energetický regulační úřad píše (hrubky záměrně ponechány, sorry):

Vyhláška MPO o předcházení stavu nouze a stavu nouze v plynárenství řeší otázku postupného omezování až přerušení dodávek plynu, v případě domácností se jedná „pouze“ o přerušení dodávek plynu až v případě havarijního stupně, tedy jakéhokoli postupného omezení dodávek. Ač chápeme plně nutnost vydání vyhlášky, spatřujeme zde značnou nesourodost přístupu k domácnostem zajišťujícím si teplo a teplou vodu vlastními plynovými kotly bez jakéhokoli omezení na teplou a domácností připojených na soustavy zásobování tepelnou energií. Vlastníci rodinných domů a bytů vytápěných individuálními plynovými kotli tak na rozdíl od členů SVJ nebudou omezováni a motivování ke snižování teploty v interiérech, resp. ke snižování spotřeby zemního plynu a oproti bytům vytápěných např. ústředním vytápěním ze soustav zásobování tepelnou energií z fosilních paliv budou zvýhodněni.

MPO nářek chápe a lituje, že to nejde:

Předkladatel si je vědom skutečnosti, že vlastníci rodinných domů nebudou ve spotřebě zemního plynu omezováni. Zákon č. 406/2000 Sb. však podle § 7 odst. 6 neumožňuje, aby se pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody stanovená vyhláškou vztahovala na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Z toho usuzuju, že je třeba posílit snahy lidí být na státu co nejméně závislí a co nejvíce mu škodit a házet písek do jeho obludného soukolí. Proto si kupte slepice (natruc ptačí chřipce), proto chovejte králíky, proto mějte kamna na dřevo, proto nedávejte děti do školy. Stát, tu bestii, to vážně rozčiluje, když nemá svoje poddané pod kontrolou. Měl by vás chuť upálit jako čarodějnice.

Každopádně to vypadá, že vyhláška bude brzo účinná. Ti, kdo státu věří, se již jistě těší, budou mít v obýváku 18 stupňů a jejich hažarti ve školách budou klepat kosu. Taky se nemůžou dočkat, až jim třeba šest hodin denně pětkrát do měsíce nepůjde elektrika, bo musí bojovat proti Putinovi po boku gerojů. Ti ostatní si můžou říct tak leda: „To je mrcha, ta Česká republika.“ Pak se musí pokusit podniknout další kroky, aby se jich stát prakticky netýkal.