Štítek: právo

Předchozí válečné novely Ústavy

Že se mi kvůli lhářce Hamplové vážně otvírá kudla v kapse a že se nekonečně stydím, že jsem taky právnička, to víte. Tahleta zlá a prohnaná ženská, která si nemá co vyčítat s Láskou, Fialou a jinými podvraťáky, kteří jen hledají plnější koryto, aktuálně děsí národ tímto báchořením:

Z tohoto postu většina právně nevzdělaných lidí dovodila, že modře vyznačené jsou navrhované změny Ústavy a že to tu nikdy nebylo.

Ve skutečnosti je relevantní změnou celé písmeno d) v odstavci 4. Neříkám, že to není nebezpečná změna, skrýt se pod ni dá leccos a státu může věřit jen úplný blbec. To je ale něco docela jiného než úmyslné lhaní s cílem nalákat další důvěřivé vyděšené lidi.

Dále se v odst. 5 mění jednotné číslo na množné: jde o ty přelety a průjezdy. To je taky změna hodna povšimnutí.

Hamplová ale především tak nějak zapomíná, že tahleta novela Ústavy je v pořadí třetím pokusem prakticky o totéž. Tváří se, jako by s tím přišli globalisti až teď a předtím byl svět v pořádku a růžovoučký. Hlavním cílem je evidentně manipulace davu (má slušný dopad) směrem k volbě toho pravého estébáka, který jistě na rozdíl od toho druhého estébáka – komoušského zeleného mozku nepovede zemi do války (a tomu všichni po covidu svorně věříme).

Když to vidím, říkám si, že je třeba mému skrovnému publiku připomenout, o jaké novely šlo v předchozích volebních obdobích a kdo za nimi stál. Třeba ta moje snah k něčemu nakonec povede a aspoň někdo další pochopí, že politikové nejsou spása a že jim nemá dávat hlas.

První pokus o novelu proběhl v 7. volebním období, šlo o tisk 956, kdy návrh předložila skupina poslanců: Jana Černochová, Ivan Gabal, Jan Hamáček, David Kádner, Martin Stropnický, Marek Ženíšek. Touto novelou se měly vládě dát v podstatě neomezené pravomoci (kam se hrabe ta dnešní novela).

Druhá novela z 8. volebního období, sněmovní tisk 557, je z dílny těchto poslanců: Jana Černochová, Andrej Babiš, Jan Hamáček, Petr Fiala, Pavel Žáček, Marek Benda, Marek Výborný, Pavel Bělobrádek, Pavel Růžička, Karla Šlechtová, Zbyněk Stanjura, Pavel Blažek, Josef Hájek, Josef Bělica, Marek Novák, Jaroslav Bžoch, Robert Králíček, Miloslav Janulík, Roman Kubíček, Taťána Malá, Monika Oborná, Jan Richter, Patrik Nacher, Aleš Juchelka, Ivan Jáč, Jiří Strýček, Stanislav Fridrich, Milan Pour, Přemysl Mališ, Petr Sadovský, Barbora Kořanová, Jan Řehounek, Michal Ratiborský, Zuzana Ožanová, Kamal Farhan, David Štolpa, Petr Vrána, Petr Venhoda, Pavel Staněk, Milan Feranec, Adam Kalous, Radek Zlesák, Monika Červíčková, Jiří Mašek, Milan Hnilička, Jiří Bláha, Lenka Dražilová, Andrea Babišová, David Pražák, Andrea Brzobohatá, Adam Vojtěch, Vít Rakušan, Věra Kovářová, Jan Farský, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Martin Kupka, Petr Bendl, Bohuslav Svoboda, Ivan Adamec, Jan Bauer, Karel Krejza, Ilona Mauritzová, Martin Baxa, Jan Zahradník, Vojtěch Munzar, Jan Chvojka.

Bylo to totéž co v předchozím období v bledě modrém. Odst. 4 čl. 43 měl být novelizován o dost drsněji než teď, žádné limity v podobě bodů a) – d):

Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů.

Takže co přesně jak tak pobuřujícího na té aktuální novele a jak to vyřeší volba Babiše? Nijak, i když by Babiš samozřejmě byl lepším prezidentem, vzhledem k tomu, že nějaký asi být musí, dokud to lidi budou chtít. Je s ním totiž nekonečná sranda na rozdíl od toho trapného suchého fousáče, který má v hlavě jen rozkazy a válčení. Na tom není vtipného lautr nic.

Takže tak. Každý, kdo věří jakémukoliv politikovi nebo komukoliv, kdo mu slibuje nekonečné dobro, ať už jde o estébácké kandidáty na prezidenty, senátorky amazonky, právníky roku nebo třeba pány s brejličkama, je prostě idiot. K tomu už se nedá ani nic jiného říct. Jediný, komu můžete věřit a kdo může změnit situaci, ve které jste, je ten, koho vidíte ráno v zrcadle. i když to většinou nebývá pěkný pohled, musíte mu důvěřovat.

U dětí je třeba podporovat CO2 správné vzorce chování

Při prohlížení eKlepu jsem přišla ještě na jednu věcičku – návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Zákon a vyhláška pracují s pojmem „osvětová činnost“ – to znamená, že musí dát hloupoučkým spotřebitelům vědět, že plasty jsou jako blbý – ale vocaď pocaď – ne třeba u respirátorů, že jo).

Stát samozřejmě dobře ví, že staré psy už novým kouskům nenaučí, proto se zaměřuje na mládež. V důvodové zprávě se proto uvádí:

Odstavec 3 stanovuje věkovou skupinu (6 až 15 let, tedy děti), na kterou by měly být osvětové aktivity zejména mířeny. U dětí je cílené podávání informací za účelem podpory environmentálně šetrných vzorců chování velmi důležité. Osvětová činnost zaměřená na děti se ovšem netýká tabákových výrobků s filtry, filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů. Děti nejsou konečnými uživateli těchto výrobků. Naopak u balónků a předvlhčených ubrousků se zacílení osvětové činnosti na děti jeví jako vhodné.

Nevím, zda dívky ve věku 13 a více let nejsou uživatelkami hygienických ženských potřeb, to musí posoudit bystřejší než su já. Pevně ale věřím hlavám pomazaným, které nám připravují právní předpisy, že děti v tomtéž věku neužívají tabákové výrobky. Bavím se rozhodně dobře nad představou, jak učitelky (samozřejmě dodržující kodex kantorů, a proto dbající na klimatickou odpovědnost v práci i v soukromí) vykládají poutavou formou informací chtivým deváťákům děsuplný příběh o vlhčeném ubrousku nebo lovném zařízení obsahujícím plast.

Lidi, fakt máte ještě nervy na to nechávat děti škole a státu napospas?

Topení na 18 stupňů znovu na stole

Když už se člověk jednou podívá do eKlepu, musí se připravit na jednu jobovku za druhou. Nejen, že tam je nějaký canc o příspěvku pro tzv. solidární domácnosti, které ubytovávají naše udatné hrdiny a údernice z bývalého Sovětského svazu, ale taky je tam znovu aktualizována slavná vyhláška.

V důvodové zprávě se uvádí:

Návrh vyhlášky stanovuje teploty vnitřního vzduchu v pobytových i nepobytových místnostech, které je zapotřebí dosahovat. Tyto teploty jsou za účelem úspory tepelné energie snížené oproti návrhovým teplotám při projekci budov. Pro pobytové místnosti (byty) je to 18 °C. Při předcházení stavu nouze je možné dle návrhu vyhlášky vytápět buď podle pravidel stanovených současným legislativním aktem nebo na základě souhlasu vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo správce, pokud společenství vlastníků jednotek nevzniklo na nižší hodnoty uvedené v příloze návrhu vyhlášky. Pro některé byty je tak možné snížit teplotu až o 6 °C, a tím snížit spotřebu energie na vytápění o cca 30 %. Nicméně pro zohlednění rozdílných podmínek v bytech s venkovními stěnami a zajištění tepelného komfortu umožňuje ve vybraných případech navržená právní úprava tak jako dosud navýšení do výše 3 °C.

Mnoho subjektů, které stupidní vyhlášku připomínkovaly, vytáčí do běla, že si lidi v rodinných domcích umí poradit a na svinském státu nejsou závislí. Třeba Energetický regulační úřad píše (hrubky záměrně ponechány, sorry):

Vyhláška MPO o předcházení stavu nouze a stavu nouze v plynárenství řeší otázku postupného omezování až přerušení dodávek plynu, v případě domácností se jedná „pouze“ o přerušení dodávek plynu až v případě havarijního stupně, tedy jakéhokoli postupného omezení dodávek. Ač chápeme plně nutnost vydání vyhlášky, spatřujeme zde značnou nesourodost přístupu k domácnostem zajišťujícím si teplo a teplou vodu vlastními plynovými kotly bez jakéhokoli omezení na teplou a domácností připojených na soustavy zásobování tepelnou energií. Vlastníci rodinných domů a bytů vytápěných individuálními plynovými kotli tak na rozdíl od členů SVJ nebudou omezováni a motivování ke snižování teploty v interiérech, resp. ke snižování spotřeby zemního plynu a oproti bytům vytápěných např. ústředním vytápěním ze soustav zásobování tepelnou energií z fosilních paliv budou zvýhodněni.

MPO nářek chápe a lituje, že to nejde:

Předkladatel si je vědom skutečnosti, že vlastníci rodinných domů nebudou ve spotřebě zemního plynu omezováni. Zákon č. 406/2000 Sb. však podle § 7 odst. 6 neumožňuje, aby se pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody stanovená vyhláškou vztahovala na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Z toho usuzuju, že je třeba posílit snahy lidí být na státu co nejméně závislí a co nejvíce mu škodit a házet písek do jeho obludného soukolí. Proto si kupte slepice (natruc ptačí chřipce), proto chovejte králíky, proto mějte kamna na dřevo, proto nedávejte děti do školy. Stát, tu bestii, to vážně rozčiluje, když nemá svoje poddané pod kontrolou. Měl by vás chuť upálit jako čarodějnice.

Každopádně to vypadá, že vyhláška bude brzo účinná. Ti, kdo státu věří, se již jistě těší, budou mít v obýváku 18 stupňů a jejich hažarti ve školách budou klepat kosu. Taky se nemůžou dočkat, až jim třeba šest hodin denně pětkrát do měsíce nepůjde elektrika, bo musí bojovat proti Putinovi po boku gerojů. Ti ostatní si můžou říct tak leda: „To je mrcha, ta Česká republika.“ Pak se musí pokusit podniknout další kroky, aby se jich stát prakticky netýkal.

Čtěte: Jak nám Fiala plánuje vypínat elektřinu?

V rámci ničení lidí si náš úhlavní nepřítel stát (rozuměj Česká republika) naplánoval, jak bude svým otrokům, pardon, občanům, vypínat elektřinu. V eKlepu je dostupný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Do § 5 vyhlášky se má doplnit odst. 7, který zní:

Omezení spotřeby elektřiny a změnu dodávky elektřiny podle odstavce 1 písm. b) bodu 1 lze uplatnit:

a) nejdéle po dobu šesti po sobě jdoucích hodin,

b) nejvýše jednou v rámci jednoho kalendářního dne, a

c) nejvýše pětkrát v daném kalendářním měsíci.

§ 5 odst. 1) písm. b) bod 1, na který se odkazuje, má znít: Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze jsou prováděny technickým dispečinkem příslušného provozovatele soustav podle regulačního stupně č. 1- 4.

Samozřejmě, že málokdo ví, jak se kdo zařazuje do regulačních stupňů. určuje to příloha č. 1 vyhlášky:

1) Zákazníci jsou zařazováni do regulačních stupňů podle

a) způsobu ovládání spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání,

b) jmenovité hodnoty napětí části elektrizační soustavy, ke které je odběrné elektrické zařízení konkrétního zákazníka připojeno,

c) hodnoty rezervovaného příkonu uvedeného ve smlouvě o připojení.

(2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů:

a) v regulačním stupni č. 1 jsou zařazeni všichni zákazníci, u nichž je prováděno ovládání vybraných spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby,

b) v regulačním stupni č. 2 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu do 100 kW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem nižší než 200 A,

c) v regulačních stupních č. 3 a 5 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW a vyšší,

d) v regulačních stupních č. 4 a 6 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu od 100 kW včetně do 1 MW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší,

e) v regulačním stupni č. 7 jsou zařazeni všichni zákazníci.

Vyhláška je složitá a nechce se mi jejím čtením trávit víc času, protože to stejně nemá žádný význam. Co přesně má Fiala a kol. za lubem, to těžko říct, je to ale nepochybně nějaká velká levota, která má dál a dál škodit lidem, ostatně jak to svinský stát tak dobře umí. Vyhláška má být účinná od 1. 1. 2023.

Je nám blaze bez nurofenových sirupů!

Jsem hodná holka a přeju všem, aby měli přesně to, po čem touží. Proto mám obrovskou radost z toho, že konečně doopravdy chybí Nurofen pro děcka. Jen ať maminky namáčí pro svoje drahocenné dětičky ponožky do octa, když mají horečku. Jen ať běhají v marné naději po lékárnách a somrují tu čípky, tu sirupy, tu aspoň nějaké tabletky s paracetamolem či i ibuprofenem. Jen ať trpí a hodně, když si přesně toto dávno přáli. Je přece dobře, že se přání plní aspoň o Vánocích!

Jsem tupá, to ví každý. Proto jsem si od jara 2020 hloupě a v rozporu s tím, co říkali politici, soudci a média myslela, že stát je svině. Ti moudřejší a znalejší věděli, že státy jednají vždy v jejich zájmu a že chudobu, bídu, zmar, nedostatek a strach společnost potřebuje a že je to jen malá daň za to, že zachráníme přestárlé a nemocné a Ukrajince. Proto všichni s klidným srcem a lehkým úsměvem souhlasili s covidími opatřeními, proto spolkli ukrajinskou pohádku i s navijákem.

Všichni ti, kdo věří státu, se dočkali pokračování v jaké doufali. Proto si musím z hloubi duše přát, aby byl svět opravdu v pořádném loji, musím doufat, že lidi ty svoje nurofeny a jiné sračičiky neseženou, protože jinak by nebyli šťastni a neměli by to, v co tolik věřili a pro co dělali první poslední – od šití roušek, testování dětí, přes štědré dotování ukrajinských migrantů až po důvěru ve stát, demokracii a soudy. Kéž dlouho trvá naše společná bída a kéž se máme co nejhůře! Kéž dojdou všechna antibiotika i léky na srdce, kéž státy ve společné snaze vymlátí drůbež, kéž plyn stojí pětkrát tolik a kéž není ani dost jídla. Jedině tak totiž budou všichni ti, kdo baští jakoukoliv „current thing“ (a že jich je!), spokojeni!

Drazí přátelé, abych použila totéž oslovení, co náš premiér, na kterého můžeme být konečně hrdí, pevně věřím, že vaše děti budou hodně chudé, hodně nemocné a bez jakékoliv medikace, hodně hladové a že jim bude hodně zima a že se jim dostane toho nejhoršího vzdělání, které jen s ukrajinskými spolužáky a klimaticky odpovědnými a genderneutrálními kantory mohou dostat. Držme si společně palce, aby sirupy proti horečce měly výpadek skutečně minimálně až do jara 2023, jinak by si to blaho, kterého jsme konečně společnými silami dosáhli, nikdo z vás pořádně neužil. Žijme spolu dlouho a blaze ten náš český sen!

Každému, kdo by si mi postěžoval, že mu chybí nějaké základní léky říkám: „Nechápu, o čem to mluvíš, Vždyť máš přesně to, co sis přál! Chtěl jsi bojovat s covidem, s Putinem, proti změnám klimatu a tak buď rád – máš všecko!“

Mimochodem, všimli jste si někdy, jak nádherný vzorec ta účinná látka našich růžových kamarádů má? Já už o věcech přemýšlím jen tak, co by se asi mohlo hodit pro domácí výuku a myslím, že tohleto ještě použijeme.

Zdroj: Wiki

Svinský stát a ptačí chřipka aneb zlatý komunisti

Jestliže nenávidíte Českou republiku a všechny ostatní státy tak silně jako já kvůli tomu, co všechno jsou schopny provést lidem, pak nezajásáte nad další zrůdností z pera Státní veterinární správy. Tento úřad a jeho tzv. odborníci (zase, už to začíná být dost trapný) zakazuje lidem naprosto běžnou činnost, která je činí méně závislými na Straně a vládě, a to chov slepic pod širým nebem.

Celé opatření si můžete přečíst na úřední desce.

Z nablblého opaření je stanovena výjimka: není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky.

No, pod tohle se dá schovat prakticky cokoliv, protože podmínky pro chov slepic ve sklepě asi má vážně málokdo.

Hlavní úřednická krysa ze Státní veterinární správy piští takto:

„Apelujeme na všechny chovatele drůbeže, aby nařízená mimořádná veterinární opatření ve vlastním i veřejném zájmu důsledně dodržovali, žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech. Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Není to moc odlišné od skojíkání na jaře 2022, které ale zaniklo v nářku nad dojemnými osudy nebohých ukrajinských maminek a jejich dětiček:

Státní veterinární správa apeluje na všechny chovatele drůbeže, aby nařízená mimořádná veterinární opatření ve vlastním i veřejném zájmu důsledně dodržovali. Žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech, a aby neprodleně hlásili krajským veterinárním správám případné změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny ve svých chovech,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. 

Z hlediska biologické bezpečnosti je zásadní zejména zabránění přímému kontaktu drůbeže s volně žijícími vodními ptáky, zabránění přístupu volně žijících ptáků ke krmivu a vodě a ochraně krmiva, steliva a vody před znečištěním trusem těchto ptáků. Neméně důležité je sledovat zdravotní stav drůbeže a ptactva.

Se slzou v oku vzpomínám na dětství v osmdesátkách, kdy se stát nestaral o to, kdo jak chová slepice, ani neřešil, kdo čím topí, jestli chodí do hospody ve více než dvou lidech, chodí ven po setmění nebo zda pije pívo z kelímku na ulici nebo překračuje okresy. To byly aspoň svobodné časy. Shoda s naším dnešním otrokářským režimem by možná nastala jen v zákazu opouštět republiku.