Ve čtvrtek jsem se opět dostala do Nového Kyjeva. Je to mimořádně odporné město, dokonce i děti prosily, abychom se už mohli vrátit domů na naši klidnou dědinu. Ve vlaku si pak s úlevou sedly a konstatovaly, že jsou konečně zase v bezpečí.

Nový Kyjev je ošklivý z mnoha důvodů, o kterých se nemusím šířit, však se tam jeďte podívat. Až tam budete, můžete si na Svoboďáku dát v jednom ze stánků ukrajinské dobrůtky, přičemž v nabídce jsou nechutnosti jako holubce nebo boršč (představitelé mých nejděsivějších vzpomínek na stravu v dětství) a samozřejmě vodka. Ta v bývalých sovětských republikách asi musí téct proudem za všech okolností, i když pravoslavní věřící slaví naše Vánoce.

S kalíškem ohnivé vody si pak můžete prohlédnout ukrajinský vozový park.

Je zajímavé, že tak můžete učinit zrovna na Náměstí Svobody, protože brněnští radní měli tento nápad:

Od 1. července se mění pravidla pro vjezd vozidel do historického centra. Podoblast Pěší zóna se rozdělí na tři části. Náměstí Svobody bude neprůjezdné a dodržování pravidel bude kontrolovat městská policie. Vjezd bude povolený pouze v době od 6:00 do 10:30, a to jen pro rezidenty, abonenty, zásobování a poskytovatele služeb s oprávněním. Výjimku samozřejmě mají složky integrovaného záchranného systému, atp. V případě nutnosti vjezdu mimo tuto dobu je nutné si zažádat o výjimku. Cílem změny pravidel pro vjezd je výrazné omezení průjezdu vozidel tímto exponovaným místem, což má zajistit větší bezpečnost pěších.

Aktuálně platí na Svoboďáku tato regulace dopravy (fotka zákazu je z dneška, kdy jsem se opět v Novém Kyjevě ocitla, ale tentokrát jsem měla čest obdržet lekci ukrajinštiny zdarma už ve vlaku a nemusela jsem čekat až do předměstí Vídně):

Tak nevím… Vzhledem k tomu, že švestky stály o dva metry dál a buzerovaly lidi, je asi pravděpodobné, že ukrajinský válečný geroj, náš milovaný soudruh z bývalého Sovětského svazu, získal onu výjimku TIC (stejně jako bourák vedle, ale pro pořádek – ten byl český, evidentně jsou lepšolidi i v naší podřadné rase), nejspíš to bude poctivý provozovatel onoho stánku s vodkou a dotaz mého syna, zda si to může dovolit, protože má na pokuty, nebo zda si to může dovolit, protože se policajti budou dívat jinam, byl jen projevem jeho celkově špatné výchovy.