Jak hloupý náš premiér je, dokazuje jeho Twitter (a mnoho dalšího). Včera publikoval jako nefalšovaný „geroj našego vremeni“ v očekávání aplausu za záchranu životů našich drahocenných Ukrajinců bojujících za tu „svobodu“ následující fotku:

Obrázek je to v pravdě šokující, ale ne skrze slavnou Ukrajinu. Každý normální člověk si totiž ve spravedlivém rozhořčení poklepe na čelo a křičí: Cože? Vlhkost jen 21%? No to snad ne!

Optimální hodnoty vlhkosti vzduchu v bytě by se měly pohybovat mezi 45 až 60 procenty v zimě a mezi 40 až 55 procenty v létě.

Fiala zjevně netuší, že nízká relativní vlhkost vzduchu je sakra problém, ani když se na něj z toho jeho přístroje šklebí smutný nebo naštvaný smajlík. Asi potřebuje polopatičtější vysvětlení. Tady je: Nízká vlhkost vzduchu má jednak velmi negativní dopady na zdraví a v druhé řadě pak nepěkně působí na dřevo a jiné materiály.

Pokud jde o zdraví, doporučuju Fialovi ke studiu obrázek. Je to jednoduché a pochopí to snad i kojoti.

Kdyby obrázek nestačil, tak sby si měl přečíst, co zjistili „vědci“ a jakýsi japonský superočítač Fugaku (tak to muší bejt pravda!):

Počítač v režii výzkumníků z několika japonských univerzit modeloval šíření kapének mezi lidmi, kteří spolu hovoří bez roušek v jedné místnosti. Zjistil poměrně neradostnou věc. Při nižší vlhkosti vzduchu se kapénky šíří lépe.  Při 30% vlhkosti vzduchu se až 6 % kapének dostane až k člověku, který je od mluvčího vzdálený 2 metry. Naopak vlhčí vzduch, blížící se 80% vlhkosti, je pro kapénky méně příznivý. Na vzdálenost dvou metrů jich doletí 3 %, tedy polovina

No, tak vidíte. Ani se neodvažuju domyslet, kolik kapének doletí na 2 metry k člověku při vlhkosti pouhých 20%, brrrr.

S památkami je to těžší, to je jasné. Kramářova vila je kulturní památkou, o tom se snad přít není zapotřebí. Národní památkový ústav (namátkou) uvádí:

„Důležitou úlohu hraje teplota vzduchu, závislá na venkovní teplotě a mění se v průběhu jeho cesty do interiéru. Ohled na to, že se během této cesty při změně teploty mění i vlhkost vzduchu, je věcí odborníka. Je však nutné, aby alespoň základní představu měli o tomto vlivu pracovníci v památkových objektech. Zvláště v souvislosti s větráním, jímž mohou v interiérech, které nejsou klimatizovány a automaticky regulovány, podpořit a udržovat kompromisní, přibližně rovnovážný teplotní a vlhkostní režim, od něhož se očekává, že chráněný interiér a jeho mobiliář co nejméně poškodí. Základní znalosti jsou důležité i v souvislosti se spotřebou energie v památkovém objektu. Nejen v chladném období, kdy se jedná jak o teplo na vytápění objektu, tak i o výparné teplo, které je nutno vynaložit na vlhčení vzduchu. Také v jarním přechodném období, kdy ve vychladlém interiéru hrozí kondenzace vlhkosti, je nutno vynakládat energii k odvlhčení vzduchu, dotovaného vysokou vlhkostí vzduchu vstupujícího zvenku. Zato v období uprostřed podzimu, kdy obsah vlhkosti ve venkovním vzduchu klesá, je třeba vzduch přivlhčovat, je-li interiér vytápěn…

Nízká teplota sama o sobě stav exponátů a interiéru neohrožuje. Za jistých podmínek naopak může být dokonce i faktorem, který přispívá ke konzervaci. Kritickým parametrem je relativní vlhkost vzduchu, která je s venkovní nízkou teplotou spojená, zejména její změny a s tím související sorpce vlhkosti v materiálech, z nichž jsou vystavená díla zhotovena.

V publikaci „Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích,
depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech“
se dočteme:

Optimální relativní vlhkost se pro různé materiály liší. Pro kovové materiály je vhodná co nejnižší, ovšem kromě některých specializovaných monodruhových depozitářů se setkáváme hlavně s předměty, které jsou tvořené kombinací různých materiálů. Organickým materiálům (dřevo, kost, slonovina, textil, atd.) extrémně nízká i vysoká relativní vlhkost škodí, a proto je nutné volit kompromis, jehož hodnota se odvozuje od nejcitlivějšího materiálu.

Tak už, to, ty náš ukrajinský premiére, konečně chápeš? Děláš všecko úplně blbě. Dokonce i s relativní vlhkostí vzduchu v Kramářově vile.

Vážně, ale vážně mohl někdo dát tomuto hloupému kojotovi (nebo kterémukoliv jinému z politiků) ve volbách dobrovolně hlas? Proč, prosím vás? To nikdy nepochopím. Kam jste dali hrdost a touhu po svobodě?