Dovolím si jen malou glosu ke svobodě slova před ESLP.

Případ 1.: Bibli napsala banda ožralů (těžko doložit, ale v pořádku to v hlavě asi neměli)

Bibli psal někdo opilý a zkouřený trávou. Poselství Bible sice má hodnoty, ale nereflektuje vědecké poznatky. Například tam není zmínka o dinosaurech, uvedla polská pophvězda v rozhovoru. Za rouhání dostala pokutu 5 000 zlotých podle polského trestního zákona. Za porušení práva na svobodu projevu zaplatí ženě Polsko deset tisíc euro v konvertované měně, rozhodl Evropský soud pro lidská práva (ESLP).

Citace z webu Česká justice.

Případ 2.: Mohamed byl pedofil (to je nechutný fakt, který se dá obhajovat různě, nicméně jeho důsledkem jsou odpudivá dětská manželství současnosti)

Rouhání je v rakouském trestním zákoníku trestným činem. V kombinaci s nepravdivým výkladem historických faktů a snahou nikoli kriticky přispět k debatě o islámu, ale šířit pomluvy o Mohamedovi, je blasfemie způsobilá narušit smír s rakouskými muslimy. Proto Evropský soud pro lidská práva (ESLP) seznal, že národní trestní opatření proti pomluvám islámu je v souladu s Úmluvou o lidských právech a základních svobodách a neporušuje svobodu slova a projevu.

Citace z webu Česká justice.

Přesně tak, jako tato dvě směšná rozhodnutí ESLP, vypadá naše světská spravedlnost. Nečekejte na opravdovou Justicii. Nikdy nepřijde, protože neexistuje.