Dlouhodobě říkám, že abychom byli schopni poskytnout důstojné ubytování, tak cokoli co bude nad půl milionu příchozích už je velká zátěž, jak pro zdravotní systém, tak pro vzdělávací systém, ale především pro důstojné ubytování.

Větu v úvodu skutečně, ale skutečně drze vypustil z úst náš šeredně vykulený ministr vnitra. (Mimochodem, tohle mně zajímá už dlouho – prosím vás, proč mají všichni politici tak škaredou vizáž, když se na ty tvory musíme koukat, ať chceme nebo ne prakticky pořád?). Je šokující, že?

Možná, že bojujete proti Putinovi tak urputně, že je vám váš život lhostejný, ale mně tedy rozhodně není a na nějaký boj s kýmkoliv (zvláště tehdy, chce-li po mně něco můj úhlavní nepřítel – český stát) zvysoka kašlu. Záleží mi naprosto sobecky jen na sobě samé a mých blízkých – rodině a přátelích a vůbec se za to nestydím, naopak jsem na sebe hrdá.

Proto zvažuju, že si jen tak cvičně napíšu další žalobičku, tentokrát na nečinnost vlády. Ta podle mě měla už dávno vyhlásti jeden z krizových stavů – ideálně asi stav nouzový podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

Čl. 5 zákona o bezepčnosti zní:

Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Co jiného , než ohrožení životů a zdraví českých občanů, může sakra být „velká zátěž pro zdravotní systém“ způsobená neřízenou, neomezenou a nekotrolovanou migrací cizích státních příslušníků na území jiného státu? A když to tak není, proč to ten ministerský trouba říká do novin? Proč děsí lidi? Proč je týrá?

Pokud to je tak, jak Rakušan tvrdí, pak platí bez debaty, že byl-li stát schopen tuhlety dvě fikané právní normy zneužívat vůči vlastním občanům, není pochopitelné, nač čeká, když jde o úplně cizí státní příslušníky.

Jistě si pamatujete, pokud nejste nějak retardovaní, že byl vyhlášen klíďo píďo zákaz opouštět republiku a Ústavní soud řekl, že je to cajk. Stejně tak se čeští občané nesměli vracet do vlasti jen tak. Proto je vhodné, aby okamžitě bylo zakázáno občanům Ukrajiny dále jakýmkoliv způsobem přijíždět do ČR, neboť jsou silně ohroženy naše vlastní zdroje pro české občany, když už to veřejně přiznávají i ti nahoře.

Zajímavé je, že se syrskými rodinami to šlo. To byli Fiala i naše ministryně Černochová celí říční, aby sem sem náhodou nedostaly, a to přitom v Sýrii zuřila (a pořád zuří) válka a umírají lidé.

Dívat se, jak se sem valí uprchlíci, které si potom nějak přerozdělujeme, žádná cesta není. Je třeba najít společný postup a velmi důsledně bránit hranici. Musí ale následovat práce s tranzitními zeměmi, je třeba posílit návratovou politiku, změnit sociální výhody a zvýšit tlak na integraci, aby imigrace nebyla tak atraktivní.“ Petr Fiala (také) k přijímání lidí z války zubožené Sýrie

Obrázek 1: Syrská maminka s dětmi (zdroj: brožura MV ČR „Uprchlíci ze Sýrie„)

„My nic o těch lidech nevím, nevíme, z jakého budou pocházet zázemí, jestli to budou skutečně křesťané, muslimové.“ Jana Černochová k přijetí 15 syrských rodin s dětmi do ČR.

Je vám z těch dvou hyen dost na blití? Mně ano.

Samozřejmě, že Ukrajinci jednají naprosto logicky – z nepříliš dobré, korupcí prolezlé země, kde zdravotní péči nemá prakticky nikdo a kde je těžké žít a uživit rodinu, kde potmci nemají naději na pěknou budoucnost, chtějí prostě pryč. Každý by chtěl. Stejně tak chtějí někam jinam Syřané, Pákistánci, lidi ze všech zemí Afriky, jinam chtějí ti z rozpadlých států Jižní Ameriky. Lidsky je to pochopitelné. Jednání samotných lidí není nijak odsouzeníhodné, je naprosto normální. Stejně pochopitelné ale je jednání těch, na jejichž úkor se má zlepšení života cizích dít. I tito lidé prostě musí bojovat sami za svoje přežití a za svoje děti. Platí proto pro všechny bez rozdílu, že jiné státy nejsou nafukovací, jejich systémy zdravotní péče, vzdělávání a veřejné správy nemohou unést příchod statisíců lidí v mimořádně krátkém čase, nezvládnou to ani rozpočty, prostě nic.

Představte si, kdyby se do nějakého státu v řádu týdnů nahrnuly miliony Čechů. To by byla pohroma v pravdě biblických rozměrů, a to ČR není ani tak strašlivě zkorupmovaná jako Ukrajina. Já bych opravdu nechtěla žít ve státě, kam by se české bandy dostaly. Už tak dost, že musím žít se spoluobčany tady u nás. Fuj.

Naše vláda má proto povinnost okamžitě vyhlásit nouzový stav, zavřít vnější hranice a nepustit sem ani ukrajinskou myš. Jinak úmyslně (když to i blbec Rakušan vytrubuje, kde může) dopustí zhroucení zdravotnictví, ekonomiky, zvyšování daní a vyčerpání a zničení vlastních občanů. Nejde o žádnou špatnost tohleto říct. Není to proti Ukrajincům, stejně jako není nic proti Syřanům nebo jiným národům. Jen prostě není technicky možné přijmout každého trpícího světa – jsou poměrně jasné limity, a ty už ČR s Ukrajinci dávno dokonce překročila. Tečka. Můžeme přát každému z celého srdce to nejlepší (a rozhdoně nepřát nic hrozného), ale to je tak všechno, co můžeme udělat.

Pochopí to někdy ti nahoře, nebo nás dovedou ke kopasu? Co ymslíte? Vsadíme se o pivo?