Autor: Vendula (Strana 3 z 12)

Žaloba podána: Lidl a lži o klimatu

Jak jistě víte, poslala jsem Lidlu předžalobní výzvu za tu jeho odpornou klimatickou přetvářku. Na jednu stranu tahleta korporace tvrdí, jak moc jí leží na srdci osud planety a hlavně klima, na straně druhé pak rozdává plnými hrstmi nechutné plastové Stikeez dovezené beztak z Číny.

Lidl je ale bačkora a na předžalobní výzvu nereagoval. Protože mne opravdu nebaví, jak jsou nadnárodní mamutí společnosti drzé a jak kážou obyčejným lidem pít recyklovanou vodu bez bublinek a samy se cpou hovězími steaky z Argentiny, podala jsem na Lidl žalobu. Jen ať si kojoti z jeho vedení nemyslí, že jim bude tohleto špatné chování procházet a že spotřebitelé jsou takoví idioti, že s povděkem a shrbenými zády přijmou to, co jim bude někdo nutit.

Jsem zvědavá, jak se soudy s žalobou poperou, myslím, že mám o zábavu na několik příštích let postaráno, protože Lidl není rozhodně jediná korporace, která se chová jako zpovykaný fracek. Spotřebitelské soudní spory by si zasloužila zakusit prakticky kterákoliv společnost nutící lidem klimatické nesmysly a hlídající jejich uhlíkovou stopu od potravinářských řetězců, přes prodejce oblečeníaž po banky.

Žaloba dostupná zde.

NSS: policajti si na lidi za covidu vyskakovali oprávněně

Soudní přezkum krizových covidových opatření nebyl možný, stejně jako kontrola samotného vyhlášení nouzového stavu. Za to můžeme děkovat odvážným „hrdinům“ v talárech dřepících svými starými a strachem z viru staženými zadky na židlích Ústavního soudu. Aby to ale nevypadalo až tak blbě (jako že lidi nemají přístup k soudům a není jim v tomto báječném právním státu poskytnuta aspoň formální ochrana před tvrdými zásahy moci výkonné), soudci se neustále zaklínali tím, že až se někomu na základě krizového opatření jednou stane něco opravdu nepěkného, to na tuty přezkoumají. No, tento slib nedodrželi.

Své o tom ví advokát Jaroslav Kuba, který se pokoušel bránit před drzým a přuitroublým jednáním policajtů, kteří ho dne 1. 3. 2021 poblíž křižovatky ulic K Přehradám a Žitavského v Praze přibližně ve 20:50 hod. zastavili a pokynem mu zakázali v pokračování v cestě do Davle, kam jel navštívit blízkou osobou v neodkladné osobní záležitosti. V žalobě Kuba uvedl, mimo jiné, že byl podle něj zásah švestek v rozporu s právem, neboť se jejich postup opíral o nezákonné krizové opatření vlády, které bylo vydáno v době, kdy platil protiústavním způsobem vyhlášený nouzový stav, a jím stanovené omezení samo o sobě nepřiměřeně zasahovalo do jeho práva na svobodu pohybu.

Městský soud mu, jaké to překvapení, ukázal prostředník. Nejvyšší správní soud se nenechal zahanbit. Bláboly k důležitosti nouzového stavu a obhajobou způsobu jeho vyhlašování vás už unavovat nebudu a na zbytečné citace se tedy vykašlu. Radši se pojďme zasmát nad stupiditou další argumentace soudců směrem ke krizovým opatřením:

„Co se týče účelnosti omezení mobility, Nejvyšší správní soud souhlasí s městským soudem, že snížení mobility v obecné rovině sníží počet kontaktů osob, a tedy i riziko přenosu koronaviru, k němuž dochází právě při bezprostředním kontaktu osob. Ostatně i z odůvodnění usnesení vlády č. 216 vyplývá, že zvýšená mobilita přispívá výraznějšímu šíření koronaviru. Stěžovatelův argument, že ne každé omezení mobility zamezí šíření koronaviru, je v nynější věci nepřípadný. Sám totiž uvedl, že cílem jeho cesty byla návštěva známého, a tedy ani nepopíral, že při cestě dojde ke kontaktu s jinou osobou, a právě omezení kontaktů, které představují riziko přenosu koronaviru, bylo smyslem krizového opatření. Na tom nic nemění ani skutečnost, že se stěžovatel cítil být zdráv. Ohledně svého zdravotního stavu v době tvrzeného nezákonného zákazu stěžovatel nic nedokládá a Nejvyšší správní soud ani nepovažuje za nezbytné podrobně vysvětlovat, že se koronavirus (jako většina virových onemocnění) šíří také prostřednictvím osob, které o své infekčnosti nevědí.

Navíc, za účelem minimalizace dopadů do práv adresátů sama vláda stanovila z obecného omezení mobility řadu výjimek, které měly umožnit naplňování socioekonomických potřeb. Poměření proti sobě stojících zájmů stěžovatel správním soudům takřka znemožnil, neboť k cíli své cesty neuvedl nic konkrétního. Význam svobody pohybu spočívá do značné míry v tom, že je volný pohyb nezbytným předpokladem realizace dalších základních práv a svobod; omezení svobody pohybu tak je třeba poměřovat též s přihlédnutím k tomu, jak omezuje jejich realizaci – zda znemožňuje realizaci rodinného a soukromého života, zaměstnání, podnikání atd. Pokud jde o samotné znemožnění cesty stěžovatele za jeho známým, Nejvyšší správní soud jej nepovažuje za nepřiměřené. Jak vyplývá z odůvodnění usnesení vlády č. 216, v době přijetí krizového opatření hrozilo nekontrolovatelné šíření koronaviru vedoucí k vyčerpání kapacit zdravotnického systému, a tedy i k zásadnímu dopadu do zdraví populace – za takové situace bylo omezení zbytných kontaktů, při nichž hrozila infekce koronavirem, zajisté přiměřené...

Nejvyšší správní soud nesouhlasí se stěžovatelem ani v tom, že byl krizovým opatřením popřen samotný smysl svobody pohybu. Bylo-li účelem krizového opatření snížit počet zbytných kontaktů, pak v podstatě nepřicházelo v úvahu vyjmenovat veškeré druhy kontaktů, které jsou zbytné, a ty zakázat – nezbývalo tak než mobilitu omezit v obecné rovině s vyjmenováním těch účelů cest, pro jejichž omezení nebyl dostatečný důvod. Z ničeho nevyplývá, že by stěžovateli
bylo omezením pohybu znemožněno, aby uspokojil své nutné socioekonomické potřeb.

Čumíte jak puci, co? Já ne, nic jiného jsem nečekala, aspoň jedno plus totiž musím NSS přiznat – je silně konzistentní, pokud jde o podkuřování vládě a posílání občanů do háje zeleného s jejich domnělými právy a svobodami. Zapamatujte si to. Až vám zase nějaký ulhaný advokát chtivý politické moci a jistého korýtka bude věšet bulíky na nos, jak že ty soudy všecko zrušily a opatření byla na beton nezákonná, nebo snad dokonce protiústavní, nevěřte mu. Doporučte mu, blbečkovi nevzdělanému, k četbě třeba toto dnešní rozhodnutí NSS (ale můžete vybrat kterékoliv jiné, jsou si svojí obludností podobná jak vejce vejci). Když v sobě bude mít ten právní neznaboh aspoň promile mravnosti a studu (a možná některý i rozumu), měl by si nasypat popel na hlavu a do smrti se kát jako Sarka Farka za to, jak moc balamutil lidi.

Podle rozsudku NSS čj. 5 As 2/2022 – 29 ze dne (věřte nevěřte) 21. 10. 2022, dostupný na www.nssoud.cz

Žádost vlády o info: dostupné energie a právo na život

Dnes jsem trénovala rozjezdy do kopce v mém krásném a milovaném starém autě, které jsem dostala darem a kterého si velmi považuju. Protože jsem byla se svým výkonem nakonec velmi spokojena, v dobré náladě jsem přemýšlela, jak využít včerejší bombastické vyjádření Síkelova úřadu do soudního řízení.

Nejjednoduší je samozřejmě napsat žádost o informace. Tak jsem to za 5 minut celé hodila „na papír“ a honem datovkou šoupla Úřadu Vlády. Zeptala jsem se na následující:

  • Jaká vhodná opatření ve smyslu uvedeného vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu bude Vláda ČR přijímat tak, aby nebyla dokonce ani ohrožena práva osob žijících na území ČR vyplývající z LZPS, zejm. právo na život, na zdraví, právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací atd.?
  • Jak Vláda ČR vhodnými opatřeními zajistí, aby nedošlo k ohrožení těchto práv nedostatkem tepelné energie?
  • K těmto otázkám požaduji poskytnout veškeré analýzy, podklady, studie a jiné materiály, ze kterých Vláda ČR při plnění tohoto úkolu bude vycházet a které si jistě nechala zpracovat, když se Ministerstvo průmyslu a obchodu takto vyjadřuje do soudního řízení.

Žádost jsem ukončila touto větou:

S opravdu upřímným pozdravem a nezměrným zájmem o Vaši úplnou a pravdivou odpověď bez vytáček a obecných a nicneříkajících proklamací, popř. nesmyslných odkazů na mediální zprávy a podobně. Vendula Zahumenská

No neříkejte mi, že se touhletou situací nejde taky dobře bavit. Jde. A teď šup šup do skutečné práce, není na světě jen sranda.

Česko, Ukrajina, EU, NATO – hadr vedle hadru

Že nejsem žádný fanda Český republiky a státních útvarů vůbec, to už víte. Když jsem ve svých čtyřiceti konečně pochopila, že stát je úhlavní nepřítel každé živé bytosti, protože je to mimořádně kojotská, nebezepčná a všehoschopná instituce, zahodila jsem vlajku i Masarykovy ulhané spisy. Kdyby děti zpívaly hymnu, nebo ji snad, nedej bože, hrály na kytaru, asi bych jim utrhala uši (v představách, fakticky ne, protože už tak neposlouchají). Proto ani nechápu, co je špatně na tomto štěbetání, které se ke mně dostalo skrze Telegram.

Lidi zlatí boubelatí, copak vám tohle může doopravdy trhat žíly? Copak je to důležité? Vždyť je to jen jeden odporný hadr vedle druhého, v celku i zvlášť vhodný tak leda na podlahu, popř. na utření počuraných psích pracek.

Ke svobodě patří, podle mého, nenechat se od států vtáhnout vůbec do ničeho. Občanem některého z nich být musíte, musíte platit daně a musíte se snažit, aby vás policajti nedostali, když pácháte přestupky (pokud vás zrovna jednání, které stát za nesprávné označuje, baví). To, že jste občan, ale neznamená, že musíte být i hlupák a že budete skákat na Staromáku, když nějaké hokejky vyhrají spoustu prachů na olympiádě, že budete baštit politikům jejich řeči nebo že snad budete státu a jeho pohůnkům důvěřovat. Kdepak – pravá svoboda je státu z principu nevěřit. S tím souvisí i absolutní ignorace státních symbolů, ať už vlajky, standarty nebo třeba toho podivného lva se dvěma ocasy.

Zbavte se toho, co vám stát nutí a jak si vás zotročuje. Vlajky vyhoďte a už je nikdy nikam nenoste. Hymnu zapomeňte, je to tak jako tak jen přitroublá odrhovačka, stejně jako ve všech ostatních státech. Jsou to mýty, báchorky, lži, nástroje nadvlády a ovládání. Jediné, co se s nimi dá dělat, je nebrat je na vědomí a nechat je pomalu vymřít.

Síkela vzkazuje: když vám bude zima, porušuje vláda Listinu

Dnes jsem se něco nasmála nad vyjádřením kojotů z ministerstva průmyslu a obchodu k jedné mojí zábavné ekologické žalobě. Podívejte se sami, co ti blbouni napsali:

Tak až vám bude zima, až budete muset platit vysoké zálohy, až vám zkrachuje podnikání, až vás zaměstnavatel propustí, protože už si vás už nebude moct dovolit, může vás hřát u srdce vědomí, že stát vás miluje. Proto dělá všechny možné psí kusy, které jen umí, aby zachoval vaše drahocenná lidská práva a svobody zaručené Listinou, a to dokonce až tak moc, že u toho prostě zničí to, co mu stojí v cestě, klidně i životní prostředí a když to bude zapotřebí, i ty otravné lidi samotné.

No není vám hned lépe na duši? Mně každopádně. A já Čekou republiku tak nenáviděla! Jak šeredně jsem se ve vnímání státu pletla. Je to dobrá instituce, od kosti. Měla bych se stydět, jakéže su to špatná vlastenka a občanka. Konečně taky chápu, proč vy k těm volbám pořád chodíte a dáváte politikům svůj hlas – oni o vás totiž doopravdy pečují a nemohou dnem i nocí pustit ze zřetele vaše nejvyšší blaho! Buďme za ně vděčni a příště je zase podpořme. Určitě už to konečně vyjde a bude líp.

Odpověď Válka na „slavné“ otázky Zwyrtek Hamplové

Někteří advokáti dokážou udělat mediální haló i z toho, že napíšou něco tak triviálního, jako je žádost o informace. Tu umí sepsat každičký ňouma, ono totiž nejde o nic jiného, než o vyťukání jakékoliv otázky do e-mailu a jeho odeslání na adresu elektronické podatelny. Bohužel se stále najde dost blouznivců, kteří politikům skočí na roztodivné řeči, a dokonce se ani nezajímají o to, kam to ten který geniální právník vlastně nakonec dotáhl. Možná, že je to ale zbytečné počínání, to pátrání, protože odpověď je jednoduchá – nedotáhl to nikam.

Odpověď na ty vykoumané a hrozně prefikané otázky najdete na webu ministerstva zdravotnictví. Nečekejte ale žádný právní ani anticovidový orgáč.

Malá ochutnávka:

Žádám o sdělení, jak byla otázka covidu zkoumána u nově příchozích uprchlíků, a pokud zkoumána nebyla, z jakého důvodu to nebylo dle národních autorit zdravotní oblasti nutné. Předpokládám, že se tomu péče věnovala, a může mi být proto sděleno, kolik z uprchlíků je očkováno, jakými vakcínami, v jakém poctu, zda prodělali chorobu covidu, zda jiné choroby apod. Pokud se to nezkoumalo, z jakého důvodů., a jak byla zajištěna bezpečnost českých občanů.

Z důvodu vypuknutí mezinárodního ozbrojeného konfliktu, který zasáhl území Ukrajiny, byl zrušen zákaz vstupu a všechny povinnosti související s pravidly proti šíření onemocnění covid-19 stanovené zvláštním ochranným opatřením pro osoby, které na území České republiky vstupují z území Ukrajiny, kterou opustily z důvodu vypuknutí mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Situace v souvislosti s Covid 19 je stabilní a zatím nebylo přijato žádné opatření v této oblasti.

No takováhle stěrka voliče asi nepotěší, co? Navíc to slůvko ZATÍM! To zní až tak trošku zlověstně, brrr. Naštěstí, až zase budou ta báječná antcovidí opatření, víme, na koho se obracet. Kdepak na mě a mého manžela, jedině na paní senátorku. Už má uklizenou kancelář, tak se může se vší vervou své obrovské osobnosti do toho monumentálního díla pustit. Já si udělám popcorn a sednu si do prní řady, abych konečně viděla, jak se ty žaloby správně píšou, aby soudy KONEČNĚ po skoro třech letech zrušily aspoň jedno proticovidové opatření kvůli nedostatkům v pátém kroku algoritmu přezkumu, nikoliv na blbostech v kroku třetím.

Ani se skvělé advokátce Zwyrtek Hamplové nedivím, že se touhletou odpovědí nechlubí, je to pro ostudu. Já moc a moc doufám, že to nakonec předá celé té policii a soudu, protože se potřebuju trošku pobavit. Jak skončilo předvolební slibování všech možných pohoří a dolin, je to nuda a šeď. Teď, když je z ní všemocná senátorka, jistojistě se to všecko někam pohne a právní nuly jako já budou jen hledět s otevřenou pusou!

Avengers zachránili svět skrze vakcinaci. Uf!

Je sobota, den zábavy a odpočinku. Proto je taky čas na komiks. Na záchodě máme Garfielda, který žije ve starém dobrém jednoduchém světě krásných a radostných osmdesátek, kdy všechny světlé zítřky byly před námi. Ručím vám za to, že tyhlety knížky napomáhají peristaltice střev jako máloco (krom ranní kávy, tak dobře dvou, tří…).

Navečer mi kamarádka poslala komiks, který vám na rozdíl od Gardfielda, pokud to, co se děje okolo vás, berete moc vážně, způsobí zácpu. Jde o nové dobrodružtví Avengerů. Pominu, že když se moje děti chtějí s kamarády pořádně pourážet, řeknou si, že jsou „Kapitán Amerika“, toho otravného správňáka totiž opravdu nemají rádi a jeho smrt ve filmu, stejně jako jiných „hrdinů“, ze kterých se postupem času stali woke blázni, byla důvodem k oslavě. I ty děcka chápou, jak trapné to celé je, aniž byste jim museli cokoliv říkat… (ale starší marvelovky rádi mají, to zase ano).

Nad novými příběhy se děti doslova popadaly za břicho. Zmrtvýchvstavší soudruzi od Marvela se totiž dali do služeb dobra a bojují spolu s Pfizerem za zvýšení míry vakcinace v populaci (zdroj printscreenů Marvel.com):

Celé je to strašně stupidní, ale závěr je prostě bombastický:

Zapamatujte si pravé budovatelské heslo dne:

The Avengers are doing their part to help keep us safe, now it’s time for us to do ours BY STAYING UP TO DATE WITH COVID-19 VACCINATIONS!

No uznejte, není to snad ještě lepší než nablblá snaha Googlu přesvědčit nás o tom, jací že jsou Ukrajinci boží národ? Já už tomu skoro, skoro věřím a brzo budu mít Oksany i jejich děti fakt, ale fakt (přísahám na pupík) nade vše ráda a taky si nechám píchnout všechny dávky, které jsem zatím promeškala naráz a nějaké do zásoby. Přiznejte se, že to korporacím taky baštíte, stejně jako já!

No, raději než internetu se budeme s Davidem věnovat tomu, co je důležité: celeru na zahradě, přemlouvání zedníka na udělání fajnových omítek, kontrole našich zásob, abychom je udržovali čerstvé a aktuální, vydělávání peněz k přežití, potomkům, aby i nadále zůstavali bdělí a nedůvěřiví, psům, kočkám a slepicím, procházkám, povídání si, sledování dobrých seriálů a normálnímu životu a radosti. Jo a samozřejmě (ale to už ani nemusím psát) – pití piva.

Kojot Fiala ničí kulturní památku a pěstuje covid

Jak hloupý náš premiér je, dokazuje jeho Twitter (a mnoho dalšího). Včera publikoval jako nefalšovaný „geroj našego vremeni“ v očekávání aplausu za záchranu životů našich drahocenných Ukrajinců bojujících za tu „svobodu“ následující fotku:

Obrázek je to v pravdě šokující, ale ne skrze slavnou Ukrajinu. Každý normální člověk si totiž ve spravedlivém rozhořčení poklepe na čelo a křičí: Cože? Vlhkost jen 21%? No to snad ne!

Optimální hodnoty vlhkosti vzduchu v bytě by se měly pohybovat mezi 45 až 60 procenty v zimě a mezi 40 až 55 procenty v létě.

Fiala zjevně netuší, že nízká relativní vlhkost vzduchu je sakra problém, ani když se na něj z toho jeho přístroje šklebí smutný nebo naštvaný smajlík. Asi potřebuje polopatičtější vysvětlení. Tady je: Nízká vlhkost vzduchu má jednak velmi negativní dopady na zdraví a v druhé řadě pak nepěkně působí na dřevo a jiné materiály.

Pokud jde o zdraví, doporučuju Fialovi ke studiu obrázek. Je to jednoduché a pochopí to snad i kojoti.

Kdyby obrázek nestačil, tak sby si měl přečíst, co zjistili „vědci“ a jakýsi japonský superočítač Fugaku (tak to muší bejt pravda!):

Počítač v režii výzkumníků z několika japonských univerzit modeloval šíření kapének mezi lidmi, kteří spolu hovoří bez roušek v jedné místnosti. Zjistil poměrně neradostnou věc. Při nižší vlhkosti vzduchu se kapénky šíří lépe.  Při 30% vlhkosti vzduchu se až 6 % kapének dostane až k člověku, který je od mluvčího vzdálený 2 metry. Naopak vlhčí vzduch, blížící se 80% vlhkosti, je pro kapénky méně příznivý. Na vzdálenost dvou metrů jich doletí 3 %, tedy polovina

No, tak vidíte. Ani se neodvažuju domyslet, kolik kapének doletí na 2 metry k člověku při vlhkosti pouhých 20%, brrrr.

S památkami je to těžší, to je jasné. Kramářova vila je kulturní památkou, o tom se snad přít není zapotřebí. Národní památkový ústav (namátkou) uvádí:

„Důležitou úlohu hraje teplota vzduchu, závislá na venkovní teplotě a mění se v průběhu jeho cesty do interiéru. Ohled na to, že se během této cesty při změně teploty mění i vlhkost vzduchu, je věcí odborníka. Je však nutné, aby alespoň základní představu měli o tomto vlivu pracovníci v památkových objektech. Zvláště v souvislosti s větráním, jímž mohou v interiérech, které nejsou klimatizovány a automaticky regulovány, podpořit a udržovat kompromisní, přibližně rovnovážný teplotní a vlhkostní režim, od něhož se očekává, že chráněný interiér a jeho mobiliář co nejméně poškodí. Základní znalosti jsou důležité i v souvislosti se spotřebou energie v památkovém objektu. Nejen v chladném období, kdy se jedná jak o teplo na vytápění objektu, tak i o výparné teplo, které je nutno vynaložit na vlhčení vzduchu. Také v jarním přechodném období, kdy ve vychladlém interiéru hrozí kondenzace vlhkosti, je nutno vynakládat energii k odvlhčení vzduchu, dotovaného vysokou vlhkostí vzduchu vstupujícího zvenku. Zato v období uprostřed podzimu, kdy obsah vlhkosti ve venkovním vzduchu klesá, je třeba vzduch přivlhčovat, je-li interiér vytápěn…

Nízká teplota sama o sobě stav exponátů a interiéru neohrožuje. Za jistých podmínek naopak může být dokonce i faktorem, který přispívá ke konzervaci. Kritickým parametrem je relativní vlhkost vzduchu, která je s venkovní nízkou teplotou spojená, zejména její změny a s tím související sorpce vlhkosti v materiálech, z nichž jsou vystavená díla zhotovena.

V publikaci „Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích,
depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech“
se dočteme:

Optimální relativní vlhkost se pro různé materiály liší. Pro kovové materiály je vhodná co nejnižší, ovšem kromě některých specializovaných monodruhových depozitářů se setkáváme hlavně s předměty, které jsou tvořené kombinací různých materiálů. Organickým materiálům (dřevo, kost, slonovina, textil, atd.) extrémně nízká i vysoká relativní vlhkost škodí, a proto je nutné volit kompromis, jehož hodnota se odvozuje od nejcitlivějšího materiálu.

Tak už, to, ty náš ukrajinský premiére, konečně chápeš? Děláš všecko úplně blbě. Dokonce i s relativní vlhkostí vzduchu v Kramářově vile.

Vážně, ale vážně mohl někdo dát tomuto hloupému kojotovi (nebo kterémukoliv jinému z politiků) ve volbách dobrovolně hlas? Proč, prosím vás? To nikdy nepochopím. Kam jste dali hrdost a touhu po svobodě?

Proč zdravotníci nepadají na hubu, když je to ve špitálech horší než loni?

Jistě si pamatujete dramatické články v médiích doplněné fotkami ukrutně zmučených a vyčerpaných sester plačících na kamery, jak jim umírají pod rukami ti nebozí mladí lidé plní života, a nenávistné výroky lékařů směrem k těm, kterým se nelíbila nablblá covidová opatření. Zdravotnický personál svorně úpěl, jakže je přetížen. Neříkám, že nebyl, s nemocnými je to docela otravné, to chápu. Jenže proč je teď ticho po pěšině, když je to podle oficiálních dat ve špitálech prakticky horší než kdy jindy?

Mimochodem, zajímalo by mne, proč ještě nemáme nějaká bombastická opatření, při takové obsazenosti špitálů není na co čekat! Chceme snad, aby byly v ulicích mrazáky? To chceme? Loni, za mnohem lepší situace, už dávno platila pořádná omezení!

Zdroj: Kapacity lůžkové péče pro rok 2021 a pro rok 2022.

Zajímavý je i vývoj kapacit lůžkové péče ve FN Brno Bohunice. Podivuju se nad snížením počtu lůžek v tomto mamutím zdravotnickém zařízení, proč k němu došlo, nevím. To se musíte ptát jinde. Počet hospitalizovanáých je ale letos vyšší než v obou covidích letech a blíží se letům před slavnou „pandemií“. Počet zemřelých je taky interesantní na to, že v roce 2022 už bylo báječné očkování (v letech 2020 a 2021 – podzim a zima – byl ale počet mrtvol vyšší, jen logicky pro rok 2022 tato data ještě nejsou). Co se z toho dá dovozovat si řekěnte kadžý sám pro sebe. Pravdu ale určitě nenajdete v našich médiích ani u odborníků a už vůbec ne u soudů.

F*ck Political Islam! (Ústavní soude, díky za tu svobodu)

Dnes bychom měli slavit a v rámci toho vypít aspoň 3 piva! Kardinál Duka totiž dosáhl svého největšího životního úspěchu a pomohl nám všem v boji s politickým islámem a jeho drzými a nehoráznými požadavky vůči sekulární nebo jiné než muslimské společnosti.

Ústavní soud dnes rozhodoval o tom, jestli může Ježíš na divadle znásilňovat muslimku, která si pak vytahuje českou vlajku (no bóže, tady fakt nechápu, o co šlo, vždyť je to jen hadr, stejně jako ten ukrajinský tříděný odpad) vy víte odkud.

Ve fanatické snaze chránit islám udělali ústavní soudci asi to nejlepší rozhodnutí pro svobodu za celý svůj bídný život a dokonce jsem jim kvůli tomu ochotna odpustit promile z covidích hříchů. Co Ústavák řekl?

„Česká republika je liberálně demokratickým státem s konstitutivní rolí svobody projevu včetně projevu uměleckého. Blasfemie (rouhání) není sama o sobě trestněprávním deliktem (byť trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 trestního zákoníku tu vykazuje jistou příbuznost). Soukromoprávní žalobu na ochranu osobnosti, tvrdící neadresnou individuální nebo skupinovou difamaci, je nutno posuzovat prizmatem zákonných předpokladů podle platné podústavní úpravy. Je však především rolí státu, resp. orgánů veřejné moci, aby při plnění svého pozitivního závazku chránily náboženskou svobodu a ideologickou i náboženskou neutralitu (čl. 2 odst. 1 Listiny). Při právním posouzení kolize uměleckého projevu a chráněných práv jiných musí mít, skrze interpretaci podústavního práva i ochranu základních práv a svobod, stěžejní roli obecné soudy. Ty musí vycházet z obsahu uměleckého projevu při vnímání jeho celkového kontextu a z algoritmů posouzení jeho přiměřenosti v relaci použitých prostředků a legitimních cílů.“

Pak soudci dodali:

Ve světle kontroverze expresivního uměleckého projevu a náboženských hodnot se vyjevuje určitý paradox. Náboženství je jako normativní systém, reprezentující víru a vyznání značného počtu lidí, pro něž tvoří významnou součást jejich identity, výslovně chráněno ústavním pořádkem (čl. 2 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 16 Listiny). Jeho dogmata, předměty uctívání, osoby svatých mají smysl ve své stálosti, tradici a nedotknutelnosti; monoteistická náboženství jsou v podstatě „domyšlenými“ systémy, čerpajícími autoritu z víry, z božích přikázání, ze svých sociálních funkcí. Oproti tomu (post)moderní demokracie, jakkoli i v jejích základech leží hodnoty, jež musí být „brány vážně“, potřebují ke svému vývoji, probíhajícímu v prostoru střetávání legality a legitimity, méně sevřená pravidla. Svoboda projevu umožňuje vyslovovat nebo jinak představovat též názory a skutečnosti zneklidňující, provokující, někdy zraňující. V momentu kolize obou systémů se stává posuzování vzniklého střetu velmi obtížným právě z hlediska práva. Arbitrem bývá obvykle spíše společenský dopad konfliktu a stále přítomná otázka míry.

A nakonec to nejlepší:

V nyní posuzovaném případě Ústavní soud konstatuje, že obě hry sledovaly legitimní cíl, směřující k vyvolání veřejné diskuse o náboženském násilí a sexuálních incidentech uvnitř jedné z církví. Učinily tak prostředky sice zčásti blasfemickými, ve svém celku však nepotlačujícími základní sdělení. S podstatou obsahu her včetně kontroverzních scén byla veřejnost předem seznámena a bylo svobodným rozhodnutím každého, zda se představení zúčastní. Nevyhnutelná veřejná informovanost o ústavní stížností napadených scénách, jakož i o incidentu v průběhu jedné z her, byla provázena širokou mediální diskusí. Ani z hlediska intenzity působení napadených skutečností tedy nedošlo k podstatnému zásahu do základních práv a svobod stěžovatelů.

Tak to je bomba! Svoboda slova vede a to je jedině dobře!

Myslím, že si od teď můžu dovolit vůči blbosti jako je politický islám (což ani dokonce není náboženství, ale politická záležitost) a podobným hnusárnám prakticky cokoliv. Sleduju legitimní cíl, aby se o té špatnosti debatovalo, můj blog má samozřejmě vysoce uměleckou hdonotu, když ji může mít experimentální divadlo, dále pak každý čtenář už dávno ví, co si myslím, a je tedy předem informován o potenciálním drsném obsahu, mediální diskuse o zvěrstvech páchaných kupř. na provdaných a znásilňovaných dětech, trápení děvčátek při obřízkách nebo degradace žen na podlidi je taky obecně známým faktem.

Doteď jsem si myslela, že bych měla být rozumná, slušná a zdrženlivá, ale evidentně to není zapotřebí, takže říkám na plnou hubu: Politický isláme, na*er si. Je to tak v pořádku, že, soudci z Joštovy?

« Starší příspěvky Novější příspěvky »