Štítek: předcházení stavu nouze v teplárenství

Nouzový stav v teplárenství: žaloba podána

Když jsem v březnu 2020 podávala s manželem Davidem první sérii žalob na nouzový stav, tehdy vyhlášený kvůli boji s nejhorším virem všech dob, byla jsem úplně hloupá – věřila jsem totiž v to, že alespoň v naprostých základech právní stát funguje a že to, co se děje, protě ve vyspělé části Evropy (tj. na západ od Slovenska) není možné.

Dnešní halasní bojovníci za všechny lidičky se srdíčkem na pravém místě a jejich práva se nás tehdy štítili, jako bychom snad měli lepru. Dovolili jsme si zkrátka moc, když jsme otevřeně vystoupili proti státní zvůli. Třeba taková Jana Amazonka Zwyrtek Hamplová psala:

A tím jsem vlastně u další skupiny. Ano, skupina lidí, kteří „chytře“ mluví. Moralizují. Říkají krásné intelektuálské věty o tom, že svoboda je více než život. A že je ohrožena demokracie, když se zavřely hranice. A že je v rozporu s lidskými právy, když byla vyhlášena karanténa. A pokud to nevíte, máme tu i žalobu, že nařízení vlády je neplatné pro formální vady. Nepovšimli si, že jsme ve válce – ve válce s virem, který může ochromit vše. A za války není čas na diskuze a intelektuální řeči. Jakkoli je občas rádi i jiní říkáme. Protože v době ohrožení musí být disciplínaAno, také jsem si všimla formálních vad nařízení vlády. Ale nikdy by mi nenapadlo v této chvíli proti tomu podávat žalobu. Proč? Inu, protože si myslím, že mám zdravý selský rozum. Nevím, zda jsou současná opatření nutná, ale vím, že raději dnes udělat víc, než míň. Po krizi jim poradím, aby na Úřadu vlády vyměnili právníky. Ale to je tak vše, co mne v tuto chvíli napadne. Protože v době ohrožení se prostě některé věci nedělají.

Aha, tak prej dispciplína musí bejt! Ordnung muss sein! Nevím, jestli se mi chce víc se smát nebo zvracet, ale zvolím si ten smích, protože k takovým oportunistům se nedá přistupovat jinak.

Když jsme dnes podávali žalobu na další nouzový stav (pardon, právně správně „stav předcházení stavu nouze v teplárenství“), už jsme tak nečinili s vírou v moc soudní a v ústavní pořádek. Po dvou a půl letech dennodenního boje o svobodu a přežití víme, že jde o chiméry a že je jen na nás, jak si všechno zařídíme. Přesto nás pořád baví stát provokovat a sypat mu písek do jeho odporného soukolí, ve kterém hodlá semlít všechny občany na prášek, pokořit je a přinutit poslouchat.

Vedle toho mne doopravdy neuvěřitelně štve, že by kvůli jakémusi přitroublému lokálnímu konfliktu (ne, vážně mne nepřesvědčíte, že udatní Ukrajinci bojují s ruským medvědem o svobodu nás všech – na to jsou mi Ukrajinci i Rusové i ten jejich slavný Putin příliš ukradení a nezajímají mne; vedle toho mi média a politikové moc dlouho a moc okatě lhali, takže cokoliv, co vypustí z úst, beru jako šum jarního větříku, který nemá cenu si připouštět k mysli) mělo být umožněno spalovat uhlí tak, že by byly překračovány emisní limity.

V tiskovce MPO se uvádí:

Od pondělí 5. září začne platit stav předcházení stavu nouze v teplárenství, který má umožnit snížení spotřeby plynu. Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na tento stav bude moci rozhodnout o pokračování provozu uhelných a dalších zdrojů tepla bez ohledu na emisní limity. Vyhlášení stavu předcházení stavu nouze v teplárenství neznamená automatickou aktivaci vyhlášky stanovující nižší teploty v obytných a dalších prostorách.

To je absolutně nepřípustné pro moji environmentální duši. Jako ekosexuálka, bývalá vyučující z Katedry environmentalistiky Fakulty sociálních studií MU a letitá právnička z eko NGO říkám NE! Na životní prostředí a klima prostě nesahejte. Za jeho zničení Ukrajina vážně nestojí – vždyť je jen jeden jediný stát, kdežto zničení klimatu se dotkne každého státního útvaru! Celého světa! Miliard lidí! Trilionů zvířat a rostltin! Se změnou klimatu jde přece úplně o všechno! Tak jak vůbec můžeme uvažovat, že budeme zhoršovat dopady globálních změn klimatu do prknenný vohrady?

Pokud tak chcete učinit, milá vládo, dodejte mi cost benefit analýzu, ze které jasně vyplyne, že počty životů zmařených v důsledku klimatické změny a počty lidí těžce poškozených na zdraví kvůli emisím ze spalování uhlí, budou na 100% o mnoho nižší než počty životů takto postižených v ukrajinsko-ruském konfliktu odehrávajícím se kdesi na východě. Jestli takovou analýzu nemáte, pak nemůžete zhoršovat změnu klimatu jen a pouze kvůli tomu, že jste rozdrbali celý trh s plynem stupidními a nefunkčními sankcemi, které trestají tak leda nás samotné.

Jsem moc a moc zvědavá, jak se Městský soud popere s dvěma tak závažnými hodnotami naší soudobé společnosti – bojem se změnami klimatu a ultimativní ochranou Ukrajinců – postavenými natvrdo proti sobě. Média a politikové a aktivisti nás přece přesvědčují, že za obojí je možno zaplatit jakoukoliv cenu, obojí je svaté. Tak se miláčci v talárech ukažte, ať vidím, za co vás ze svých daní platím! Já si jdu otevřít kuželku a bude se dobře bavit vašimi profesními útrapami.

Celá žaloba ke stažení zde.

Od zítra máme další „nouzový stav“

Od zítřka ministerstvo průmyslu a obchodu daruje občanům České republiky „stav předcházení stavu nouze v teplárenství.“ Máme totiž tu plynovou a jinou krizi a strejda Putin se nějak nelekl svetrů. Takže ho znova potrestáme tím, že si pod sebou uřežeme další už tak notně proschlou větev. Důležité samozřejmě v tom všem je, že i Síkela vyslal další signály (není to nakonec skrytá reklama na zubní pastu?).

Na webu MPO se píše:

Stav předcházení stavu nouze v teplárenství bude po vyhlášení platit maximálně po dobu 12 měsíců a může být prodloužen na dalších 12 měsíců, pokud trvají důvody pro jeho vyhlášení. Jeho vyhlášení umožní vydat MPO opatření, kterým budou upravena nová pravidla pro zdroje tepla. Ty tak tak budou moci využívat jiné druhy paliv než zemní plyn, jako třeba uhlí nebo lehké topné oleje, které by jinak nesplňovaly emisní limity.

Vsuvka autorky: To o těch jiných druzích neekologických paliv si zapamatujte, budete to ještě důležité.

Od jara 2020 se permanentně pohybujeme ve větší či menší nouzi. Musím říct, že je mi to už praktcky lhostejné, nicméně čistě ze sportu a z právního zájmu jsem otevřela pivko a k tomu zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon a jeho prováděcí vyhlášku č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství. Zajímavé je, že teroristický zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví se „narodil“ jen o chlup dřív než energetický paskvil. Co se to v té době dělo, že?

Pojďme ale k energetickému zákonu. Co že nám může stát v anšem novém „nouzovém stavu“ spáchat nepěkného?

Stavů nouze je v energetickém zákoně několik: v elektrizační soustavě, v plynárenství a v teplárenství. Zatím je tedy vyhlášen jen ten poslední.

Stav nouze v teplárenství (§ 88 energetického zákona)

V tomto ustanovení se dočteme:

Předcházení stavu nouze je soubor činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.

Vidíte? Stejně jako s pandemií zde máme ono magické sluvo předcházení. Skutečný nedostatek ani nasat nemusí, my mu budeme prostě předchzet a budeme doufat, že „za 14 dní to už skončí“. Jako s virem.

Při předcházení stavu nouze a při stavu nouze jsou držitelé licence na rozvod tepelné energie a odběratelé tepelné energie povinni se podřídit omezení spotřeby tepelné energie bez ohledu na uzavřené smlouvy. Držitelé licence na rozvod tepelné energie mohou v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů tepelné energie.

Při předcházení stavu nouze nebo stavu nouze, který ministerstvo vyhlásilo, může přijímat opatření a ukládat povinnosti držitelům licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie pro snížení rizika vzniku stavu nouze, řešení vzniklého stavu v soustavách zásobování tepelnou energií, omezení jeho následků nebo obnovení dodávek tepelné energie.

Cílem opatření samozřejmě bude potrápit lidi obavou ze zimy a že si nezatopí. U dalších dvou nouzových stavů (elektřina a plyn) může být ještě o dost hůř. Ty ale ještě vyhlášeny nemáme.

Kromě stavu předcházení stavu nouze můžeme mít samozřejmě stav nouze a pak ještě mimořádný stav nouze: Je-li vyhlášen mimořádný stav nouze, zůstává zachovaný odběrový stupeň vyhlášený provozovatelem přepravní soustavy, pokud při vyhlášení mimořádného stavu nouze nebo v jeho průběhu ministerstvo nestanoví jiné opatření k omezení nebo přerušení spotřeby plynu nebo změny dodávky plynu. Stav nouze vyhlášený provozovatelem přepravní soustavy se tím neruší.

Právo na náhradu škody je vyloučeno.

Ke stavu nouze v elektrizační soustavě

§ 54 odst. 2 energetického zákona obsahuje definici stavu předcházení stavu nouze: jedná se o soubor opatření a činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.

Podle § 54 odst. 5 energetického zákona platí: Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze jsou všichni účastníci trhu s elektřinou povinni podřídit se omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny.

Co tohle znamená, suď bůh. Máte-li ale pocit, že jste v suchu, protože máte nějaké ty úsporné tarify a máte cosi nasmlouváno, pak bych si přestala být tak jistá.

V komentáři se uvádí:

Energetický zákon zde tedy podtrhuje oprávněnost výkonu práva dotčených provozovatelů k omezování jejich spotřeby, jde-li o zákazníky a další účastníky trhu s elektřinou, resp. ovlivňování jejich výroby elektřiny, jde-li o výrobce elektřiny. Dotčeni touto povinností strpět omezování toků elektřiny v elektrizační soustavě jsou tedy všichni účastníci trhu s elektřinou, jak je vyjmenovává § 22 energetického zákona.

Podle § 54 odst. 6 je právo na náhradu škody vyloučeno. (To jen kdyby vám nějací užvanění slimejšové mezi advokáty slibovali hory doly u soudů).

A teď k nouzáku v plynárenské soustavě (je to skoro totéž a upravuje to § 73 energetického zákona).

Definice předcházení stavu nouze zní: Předcházení stavu nouze je soubor činností prováděných provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze, k jehož vyhlášení je provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy oprávněn. Skládá se ze dvou fází, a to z včasného varování, kdy existují takové informace, že může nastat stav nouze, a z výstrahy, kdy skutečně ke zhoršení zásobování zákazníků dochází, avšak není ještě nutné přistoupit k plošnému omezení spotřeby.

Při vyhlášení stavu nouze provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu nebo v průběhu jeho trvání může ministerstvo vydat opatření, kterým v nezbytném rozsahu mj. uloží povinnost omezení nebo přerušení spotřeby plynu nebo změny dodávky plynu nebo určí skupinu zákazníků, kterým je možné dodávat plyn, odlišně od vyhlášeného odběrového stupně podle právního předpisu upravujícího odběrové stupně v plynárenství,

Nezoufejte, i v plynárenství může být ještě hůř – lze vyhlásit stav nouze a dokonce ještě mimořádný stav nouze (§ 73d). To je stav krizové úrovně, kdy je pro celé území státu vyhlášen poslední odběrový stupeň, ve kterém je ještě plyn dodáván určené skupině zákazníků. Zbytek ostrouhá.

No, přeju vám pěkné zářijové dny. Protože mám závazek nebýt tak moc depresivní, sděluji, že se lze na vyhlášení dalšího nouzového stavu těšit. Mám totiž vymyšlenou bezvadnou žalobičku. Jako pravá ekosexuálka rozhodně nesouhlasím s tím, aby se přistoupilo ke spalování jakýchsi příšerných paliv jako je uhlí, mazut a jiný hegeš. To by pro planetu a hlavně pro klima mělo strašlivé, ale strašlivé následky! Proto říkám:

Zničené klima v důsledku spalování kdejakého bordelu je rozhodně mnohem horším následkem než cokoliv jiného, včetně lokální (počet obyvatel Ukrajiny je jen 0,5% obyvatel planety) války. Jen si představte a spočítejte, kolik lidí zemře, když shoří planeta kvůli zhoršujícím se následkům globálního oteplování (miliardy a miliardy) jen proto, že si tu hrajeme na to, že vůbec nepotřebujeme plyn. Oběti chudoby a nemocí v důsledku zničení světové ekonomiky ani nepočítám. Ne, milá namyšelná paní Zelenská, my fakt nepočítáme drobné. My kalkulujeme, jak přežijí na zničené planetě NAŠE děti.

A nejde jen o lidi – máme tu přece triliony jiných živých bytostí, které nemají menší hodnotu než všechny Oleny světa a které zbytečně bídně zahynou, jak nám už řadu let meldují třeba Extinction Rebellion. Celá situace je tedy věc základních počtů, které zvládá i prvňák! Nedává proto smysl nepoužívat z hlediska životního prostředí mnohem méně nebezpečný a poměrně ekologický plyn, byť ho získáme od Ruska nebo mimořádně odporných a nelidských režimů nejrůznějších islámských států, a přejít na paliva nadupaná tím nejhroším svinstvem ze všech – CO2 a drze dláždit cestu k vyhubení všeho živého!

To nedovolím a už píšu ono podání, protože stát zase, stejně jako s covidem, nemá žádnou cost benefit analýzu – doteď nevím, jestli „ti opatřeními zachránění“ vůbec stáli za všechny ty oběti živých a zdravých (podle mě ani omylem). S radostí, řekla bych, protože já prostě jsem smějící se buddhistická bestie, která se baví v každém okamžiku, a vůbec se za to nestydím.