Štítek: zákony

Pekarová: samizdat jako řešení boje s dezinformacemi

Za dezinformaci se považuje prokazatelně falešná nebo zavádějící informace, která vzniká, prezentuje se a šíří za účelem ekonomického prospěchu nebo úmyslného podvádění veřejnosti a může působit veřejnou újmu. Veřejná újma zahrnuje ohrožení demokratických procesů a veřejných statků, jako např. zdraví občanů Unie, životního prostředí nebo bezpečnosti. Mezi dezinformace nepatří neúmyslné chyby, satira a parodie ani předpojaté zprávy a komentáře, které se jako vyhraněné jasně identifikují.

Akční plán EU proti dezinformacemi z roku 2018

Jak vidíte, je poměrně zbytečné se rozčilovat nad tím, jak hrozivý je boj s dezinformacemi a jak bude omezena svoboda slova a bla, bla, bla. Kdepak, to jsou jen politické pindy staré ukňourané mindy alias Hamplové. Není třeba naříkat a děsit se. Stačí jednoduše využít to, co vám systém plnými náručemi nabízí! Zásadní je ale nebrat sebe ani to, co se okolo vás děje, tak moc vážně a prostě si dnes a denně ze všeho dělat legraci. Satira není postižitelná a říká to i EU! Tak jakýpak omezování, naopak – té správné a smysluplné tvorbě se meze nekladou. Navíc můžete tím, že využijete domnělé nástroje teroru ve svůj prospěch parádně přisypat trochu zrnek písku do soukolí. A to se vždycky počítá.

Když nezvládnete být třeskutě vtipní nebo ironičtí, nezoufejte. Máte ještě další možnost, jak v poklidu psát a tvořit a vláda se může třeba stavět na hlavu a stříhat ušima: cestou je totiž samizdat a přišla na to MPA! Naše chytrá poslankyně, která vůbec, ale vůbec nedělá ženám ostudu), a kolektiv autorů společně vymyslely, že by se 12. říjen mohl stát Dnem samizdatu. V návrhu zákona se mj. dočteme:

Na den 12. října se navrhuje stanovit nový významný den – Den samizdatu. Samizdat (z ruského „Samoizdatělstvo“, „samovydavatelství“) je tajné vydávání, rozmnožování a rozšiřování knih a periodik, které jsou zakázány, resp. nemohou oficiálně vycházet v totalitních režimech, zejména v komunistických diktaturách.

V minulosti i v Česku represivní aparát totalitní moci samizdat tvrdě potlačoval a disidenty, kteří ho vydávali, perzekuoval. Co to je samizdat, s nadsázkou shrnul Vladimír Bukovskij, významný bojovník za lidská práva v bývalém Sovětském svazu: „Samizdat: sám ho napíšu, sám si ho redakčně upravím, sám si ho scenzuruji, sám ho vydám, sám ho rozdistribuuji a sám za něj strávím i čas ve vězení.“

Snaha stanovit 12. říjen jako významný den – Den samizdatu je projevem úcty občanů Česka k odvaze a hrdinství mužů a žen, kteří v jakémkoliv období nesvobody, zejména však v letech 1948 až 1989 během komunistické diktatury v bývalém Československu, riskovali či rovnou trpěli perzekuci ze strany státní moci, a to jen z důvodu realizace svých základních lidských práv a svobod, zejména svobody projevu a svobody myšlení, svědomí, náboženského vyznání a víry. Zároveň je to projev díků za to, že vydáváním nebo rozšiřováním totalitní mocí zakázané „samizdatové“ literatury tito muži a ženy přinášeli myšlenky svobody i ostatním spoluobčanům.

A máme to – když chcete, aby vám stát dal nejen pokoj, ale dokonce vás uctíval, tvrďte, že děláte samizdat. Všecko je přece v dnešní době možné!

Myslím, že už samotné odůvodnění návrhu novely zákona navíc ukazuje, když se vrátím na začátek tohoto textu, jak správně psát, aby výtvory nebyly postižitelné jako dezinformace – text z pera skupiny poslanců je tak roztomile sarkastický a ironický, že bych ho doporučila každému k vytištění a pověšení na záchod, abyste měli takový vytříbený vzor pořád na očích.

Tak hurá do psaní, množení a rozdávání těch nejlepších samizdatových kousků! Už se na ně těším.

Novela zákona o branné službě? Jako vážně?

Nechci být za bláznivou tetku, která vidí za roh a předvídá samé katastrofy, ale právě se dívám do veřejně přístupné části eKlepu, kde jsou k přečtení návrhy zákonů, vyhlášek a jiných nesmyslů. Hledám tam topenářskou vyhlášku, abych si ji znova prošla.

Kvůli své přehnané aktivitě jsem teď doopravdy v šoku, neboť jsem namísto zjitění, jaká bude pokuta za neprovedení příkazu v boji s Putinem, našla zákon, kterým se mj. novelizuje zákon o branné službě. Protože státu už vůbec nevěřím a nemyslím si, že je za tím něco dobrého, tak tu sedím a přemýšlím… proč to kdo dělá? K čemu to bude? Co se tím sleduje? Strašení? Nebo něco jiného? Těžko říct.

Více o návrhu novely si dočtete zde.

Doporučuju všem, kterým branná povinnost hrozí a současně nevoní, všem, kteří tenhle všivý zparchantělý stát bránit jednoduše nechtějí, aby si urychleně našli nějaké pěkné náboženství, které jim znemožňuje ubližovat bytostem. Jen tak pro sichr, víte. Přece jen možnost vyhnout se poslání do třetí světové není k zahození, ne?

My buddhisti to sice máme v suchu, ale řeknu vám, kdyby nade mnou nebděl Siddharta Gautama, byla bych asi docela rozhozená… jen tak z plezíru totiž stát onu novelu nejspíš nepřipravuje, říkám si. Současně už ale nevím, světu tam venku, mimo můj svobodný domov, vůbec nerozumím. Musíte se holt zařídit podle svého svědomí a přesvědčení a světonázoru.

Kromě radostí spojených s doručením povolávacícho příkazu pak doporučuju pozornosti svobodomilných lidí další podobně pěkný a roztomilý návrh zákona, a to ten o šíření teroristického obsahu online, který rovněž najdete v eKlepu. Nerozčilujme se and ním, zkrátka jenom bděme a vězmě, kdo nám škodí.

Anebo můžete být nadále spokojení a klidní, protože, milí zlatí, stát je podle médií přece rozhodně na vaší straně, moc vás chrání, nic by vám neudělal a celkově to myslí dobře. I s tím zatahováním všeho okolo do naprosto pitomé války. Tak good luck vespolek!