Štítek: právní stát

Bude moci do zdravotní dokumentace čumět každý úředník?

V eKlepu je ke shlédnutí další novela zákona, tentokrát č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Skrze ni má být jednak zakotvena telemedicína a dále jen tam řada ustanovení o elektronizaci zdravotní dokumentace. Zajímavá je mj. změna § 65 odst. 2 písm. d). Tento paragraf zní dosud takto:

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu, osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které se podílejí na výkonu působnosti správních orgánů, oprávněné k výkonu kontroly v rozsahu jejich pověření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a pověřené osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání přizvané ke kontrole v rozsahu jejich pověření.

V komentáři se uvádí:

Mezi tento druhý okruh osob s oprávněním k nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi patří zejména zdravotničtí pracovníci, kteří se podílejí na poskytování zdravotních služeb, ale například i zdravotničtí pracovníci pověření zdravotními pojišťovnami k provádění činností dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, zaměstnanci správních orgánů plnících povinnosti dle zvláštních zákonů či orgánů ochrany veřejného zdraví, soudní znalci zpracovávající posudky.

Tohle je tedy aktuálně platná právní úprava. Už tak je to pěkný vopruz, že báby z KHS o vás mohou vědět víc než pámbu.

Nově má ale paragraf vypadat dokonce následovně:

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu, osoby, které se podílejí na výkonu působnosti správních orgánů, oprávněné k výkonu kontroly v rozsahu jejich pověření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a pověřené osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání přizvané ke kontrole v rozsahu jejich pověření

Vidíte ten rozdíl?

V důvodové zprávě se dočtete:

V případě osob, které se podílejí na výkonu působnosti správních orgánů za účelem kontroly, se vypouští požadavek, aby taková osoba měla způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Vzhledem k omezenému počtu zdravotnických pracovníků, kteří pracují ve správních orgánech (naprostá většina osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, chce vykonávat zdravotnické povolání a nikoli pracovat jako úředník), je tato podmínka významným omezením pro výkon kontrolní činnosti správních orgánů. V řadě případů pak zdravotnické vzdělání není nezbytné pro výkon kontrolní činnosti zahrnující nahlížení do zdravotnické dokumentace. To, jestli lékař provedl určitý vyžadovaný zdravotní výkon v přípravě k atestaci, je schopen v rámci kontroly dodržování zákona č. 95/2004 Sb. ověřit i poučený laik, stejně jako to, zda byl pacientovi podán určitý lék v rámci kontroly dodržování zákona o návykových látkách

Opravdu chceme, aby bylo lecjakému úředníčkovi dáno právo hrabat se v našich zdravotních záznamech? Vím, že státu je názor jeho otroků poměrně volný, ale přesto se nad tím aspoň zamyslete. Současně je dobré popřemýšlet, proč o to státu tolik jde, aby nás mohla kontrolovat kdejaká krysa. Kvůli drogám to nejspíš nebude.

Právníci od ombudsmana se vysmívají dětem

Jestli u nás existuje pozice pro právníky, která je všeobecně ostatními považována za podřadnou (tím myslím ještě podřadnější než soudce, státní zástupce nebo advokát, právník na státním úřadu či podnikový právník), pak je to rozhodně zaměstnání v Kanceláři veřejného ochránce práv. Možná si i vy vzpomenete, že za doby covidího útlaku a státní šikany neudělal tento zbytečný úřad pro děti ani pro dospělé vůbec nic. Na nicotnost kovidových opatření neupoukázal. Stejně jako třeba Ústavní soud či Nejvyšší správní soud si prostě Listinou základních práv a svobod vytřel zadek. No, ostatně, co taky s tím cárem papíru udělat jiného, že?

Je proto mimořádně vtipné, že na stránkách ochránce věnovaných dětem je k dispozici „převykládaná“ verze Úmluvy o právech dítěte. Omladina se tak třeba dozví, že:

  • Všichni dospělí by měli dělat to, co je nejlepší pro děti. Třeba dovolit jim studovat. Všechny děti mají právo chodit do školy. (A PROTO OMBUDSMAN NIC NEUDĚLAL, KDYŽ BYLY ZAVŘENÉ ŠKOLY.)
  • Vláda se musí ujistit, že děti žijí a mohou se rozvíjet. To znamená, že mají možnost růst, učit se nové věci rozvíjet svoje nadání a záliby. (A PROTO OMBUDSMAN NIC NEUDĚLAL, KDYŽ DĚTI NESMĚLY NA KROUŽKY.)
  • Děti se mohou setkávat s jedním nebo více lidmi. Děti se mohou přidat ke skupině nebo organizaci, například chodit do skautu a kroužků. Nebo mohou s pomocí rodičů vytvořit vlastní skupinu. (A PROTO OMBUDSMAN NIC NEUDĚLAL, KDYŽ DĚTI NESMĚLY VEN Z BYTU NEBO PŘES OKRESY NEBO OPUSTIT REPUBLIKU.)
  • Děti mají žít v bezpečném a zdravém prostředí: například v čistém bytě, kde je teplo a pitná voda. Aby děti byly zdravé a mohly se rozvíjet, potřebují pořádné bydlení, jídlo a oblečení. To by jim měli zajistit rodiče nebo jiné osoby, které se o děti starají. (CO OMBUDSMAN UDĚLÁ TEĎ?)

Tak co si o tom všem myslíte? Já se směju, až se za břicho popadám. K tomu se ale taky stále více stydím za to, že jsem vystudovala ta mrzácká práva, která nyní z duše nenávidím. Práce je to odporná, plná lží a podvodů. Nedovolte vašim dětem, aby se z nich stali právníci! To ať jsou radši něčím pořádným a mají šanci žít poctivě a opravdově. Ať třeba chovají ovce, včely a slepice a pěstují zeleninu a jablka.

Na závěr zdůrazňuji, že borkyně a borci a všechna ostatní pohlaví pracující u ombudsmana děti nezapomněli poučit, že je třeba být zodpovědným občanem, díky tomu totiž budeme v onom žádaném BEZPEČÍ:

Každý má práva a každý má povinnost respektovat práva ostatních lidí. Tak získáme bezpečnější a spokojenější společnost. Všichni za to máme zodpovědnost.