„Novou potravinou je částečně odtučněný prášek získávaný z celého Acheta domesticus (cvrčka domácího) po řadě kroků zahrnujících 24hodinovou dobu, kdy hmyzu nepřijímá potravu, aby se zbavil obsahu střev, usmrcení hmyzu zmrazením, mytí, tepelné zpracování, sušení, extrakci oleje (mechanické lisování) a mletí.“

EU schválila nové prováděcí nařízení Komise, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh jako nové potraviny.

Prášek může být používán v těchto potravinách: vícezrnném chlebu a pečivu, keksech a slaných tyčinkách, cereálních tyčinkách, suchých směsích pro pečené výrobky, sušenkách, sušených výrobcích na bázi plněných a neplněných těstovin, omáčkách, zpracovaných výrobcích z brambor, pokrmech na bázi luštěnin a zeleniny, pizze, výrobcích na bázi těstovin, sušené syrovátce, náhražkách masa, polévkách a koncentrovaných polévkách nebo polévkách v prášku, snacích na bázi kukuřičné mouky, nápojích podobných pivu, čokoládových cukrovinkách, ořeších a olejnatých semenech, snacích jiných než lupíncích a masných polotovarech určených pro běžnou populaci.

Nejvíc se mi líbí termín „běžná populace“ a pak taky „nápoj podobný pivu“. U obojího si říkám: „Do p*dele, co to je?“ Jo aha, to je ta lůza, my všichni, kteří jsme těm nahoře ze čtyř čtvrtin fuk. U té druhé věci mi došla představivost. Pivo je pivo. Tečka.

Nicméně se není čeho bát. Prášek schválili „ti vědci“, kterým se bezmezně věří, ať jde o virus, klima nebo třeba cvrččí moučku.

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) je za navržených podmínek použití a použitých množství bezpečný. Uvedené vědecké stanovisko proto poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího)… splňuje podmínky pro uvedení na trh

V dalším odstavci si můžete přečíst, že vás brouci sice můžou i zabít, ale to není tak důležité:

Na základě omezených zveřejněných důkazů o potravinových alergiích souvisejících s hmyzem obecně, které konzumaci Acheta domesticus dávají nejednoznačně do spojitosti s řadou anafylaktických událostí, a na základě důkazů prokazujících, že Acheta domesticus obsahuje řadu potenciálně alergenních bílkovin, dospěl úřad v uvedeném stanovisku k závěru, že konzumace této nové potraviny může vyvolat senzibilizaci na bílkoviny z Acheta domesticus. Úřad doporučil provést ohledně alergenicity Acheta domesticus další výzkum.

V reakci na doporučení úřadu Komise v současnosti zkoumá způsoby, jak nezbytný výzkum alergenicity Acheta domesticus provést. Do doby, než úřad údaje získané při výzkumu posoudí, a vzhledem k tomu, že důkazy, které přímo spojují konzumaci Acheta domesticus s případy primární senzibilizace a alergiemi, dosud nevedou k jasným závěrům, má Komise za to, že na seznam Unie pro povolené nové potraviny by neměly být zařazeny žádné zvláštní požadavky na označování týkající se potenciálu Acheta domesticus vyvolat primární senzibilizaci.

Potravinu bude na trh uvádět společnost Cricket One, zatím pár let výlučně, ale žádat o podobné blbosti můžou i další. Já se jako právnička velmi těším na spotřebitelské spory tímto nesmyslem vyvolané, protože cvrčkové potraviny nebudou dost jasně označené a možná i někoho zabijí. Myslím, že se ještě dobře pobavím. Pokud si říkáte, že jsem odporná a cynická, tak jsem. Covid mne důkladně vycvičil. Přitroublý a marný boj za spravedlnost a jakýkoliv cit k lidstvu už mne fakt nebere a peníze nesmrdí. Tak honem, papejte, papejte, vy všichni, kdo věříte, že se o vás stát, Babiš nebo Pavel a EU s láskou postarají!

P. S.: Jestli se vám dělá zle z popisu vyprazdňování, usmrcování a mletí cvrčků, tak si představte, jak se zabíjí, vykrvuje a mele maso pro hambáče nebo sekačku. Dobrou chuť. Já jsem ráda, že jsem vegetarián, to vám povím. Možná, že časem přejdu na částečné veganství s povolenou konzumací domácích živočišných bílkovin, bude-li ještě možné chovat (alespoň nějak poloilegálně) slepice.