Již po druhé je jedním z témat zpráv o extremismu a předsudečné nenávisti covid. V roce 2021 je mu věnováno o něco více prostoru, aby bylo doopravdy jasné, že kdo pochybuje o jasně dané názorové linii, je terorista, extremista a taky fašista a nacista a národovec a kremrole a rudý nok a antivax a taky je sužován nenávistí vůči Arabům, gayům a dalším písmenkům a aby toho nebylo málo, docela jistě mu vadí i Romáci u nádraží v Brně. Uf. Určitě jsem na něco zapomněla, ale to už si každý doplní podle gusta.

Ve zprávě za rok 2020 se mj. psalo:

V některých případech i produkují témata, na kterých se široká škála nenávistně se profilujících politiků a aktivistů dokáže shodnout. Příkladem může být kritika Evropské unie a Severoatlantické aliance. V uplynulém roce byly obě instituce kritizovány pro údajné nezvládnutí reakce na šíření onemocnění Covid-19. Příjemcům mediálních sdělení byly rovněž pravidelně předkládány různé dezinformace a konspirační teorie týkající se této nemoci a očkování proti ní. Někteří „reportéři“ poskytovali zcela alternativní živé pokrytí z protestů proti vládním omezením. Dezinformační média se snažila zdůrazňováním kritiky protipandemických opatření oslovit nové potenciální příznivce, zejména z řad profesních či jiných skupin, které jimi byly nejvíce postiženy. Sázkou na jistotu při oslovování xenofobního publika jsou obsahy namířené proti muslimům, imigrantům či Romům. Některé weby trvale produkují i antisemitské texty, založené na teoriích o židovském spiknutí, resp. o údajné skryté snaze Židů oslabit jednotlivé národy a ovládnout je. Dochází i k šíření článků zpochybňujících zločiny holokaustu. Na příkladu pokrytí pandemie koronaviru bylo možné vysledovat, že některá tato média dokáží paralelně produkovat naprosto protichůdná sdělení. Na jedné straně byla tato nemoc zlehčována a protipandemická opatření prezentována jako záminka k omezování osobních svobod, na straně druhé přinášela informace o tom, že jde o zákeřnou, nebezpečnou a záměrně vyvinutou biologickou zbraň, která je přenášena migranty. Byla podkopávána důvěra ve státní instituce, Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Naopak byly vyzdvihovány protipandemické aktivity Ruska a Číny. Objevily se i informace, že po pandemii má přijít finanční krize, na které plánují vydělat židovští bankéři.

Dřív by mi asi přišla úředníků z ministerstva vnitra rozčilující – takto spatlat jedno s druhým! Dnes se musím jen pousmát a přehodit myšlenky k bramborům, které začaly krásně kvést a k naší knižní sbírce rad z „Receptářů“. Budu muset zase okopat záhonky, plevelu se totiž daří sakra dobře (rozmnožuje se jako divý na rozdíl od toho, co růst má).

Vzhledem k tomu, jakým způsobem stát hodnotil covid v roce 2020, nepřišlo mi divné, že v roce 2021 to bylo ještě o fous vostřejší:

Extremistické a xenofobní skupiny trvale a intenzivně ohrožují bezpečnost a kvalitu života obyvatel České republiky. Jejich působení může mít fatální dopady nejen na určité skupiny obyvatel, proti kterým tyto skupiny explicitně vystupují, ale i pro majoritní společnost. Kromě dříve často zmiňovaných rizik, např. tzv. osamělých vlků, je potřeba vnímat i fatální hrozby spojené s cíleným vytvářením antagonismů ve společnosti a narušováním prozápadních vazeb České republiky. Její oslabování těmito skupinami nahrává nepřátelským aktivitám cizí moci. Ruská invaze na Ukrajinu představuje pro českou společnost výrazné varování. Podstatou životaschopnosti demokratické České republiky je potírání extremistických a xenofobních skupin. Celé spektrum extremistických a xenofobních subjektů nadále reflektovalo covidovou epidemii a s ní spojená preventivní opatření. „Vlastenecky“ orientované subjekty vesměs proticovidová opatření kritizovaly, nezřídka se zapojovaly do protestů proti omezením či do aktivit tzv. antivax hnutí. Téma Covidu – 19 upozadilo tradiční xenofobní výpady namířené proti menšinám, migrantům či jiným skupinám obyvatel… Zvýšila se míra agresivity některých odpůrců protiepidemických opatření. Agresoři se stávali stále invazivnějšími. Rozšířil se i okruh osob, kterým byla dávána vina za opatření proti šíření nemoci Covid -19.

Člověku pořád ještě cukají koutky, když čte tyhlety bláboly. Legrace vás ale přejde, když se dostanete o pár stránek dál:

České domobranecké prostředí netvoří jeden kompaktní celek, ale je konglomerátem několika různorodých a navzájem jen velmi volně provázaných skupin. Řada z nich reálnou činnost vyvíjí pouze sporadicky a značně nekoordinovaně. Nejrizikovějšími aktivitami domobranců byly jejich snahy o nelegální výrobu palných zbraní a výbušnin. Nejaktivnější byly osoby zapojené do činnosti Národní domobrany, které relativně pravidelně pořádaly různá militantně zaměřená setkání (za účasti řádově pouze několika jednotlivců). Finanční možnosti domobranců byly velmi omezené. Hlavním zdrojem příjmů bylo samofinancování. S nástupem pandemie covid-19 se mezi domobranci rozšířil silný nesouhlas s opatřeními státu při boji proti této nemoci a výrazný odpor vůči očkování. V rámci sociálních sítí sdíleli informace z dezinformačních webů nebo šířili obsahy generované kremelskou propagandou. Čeští domobranci udržují sporadické kontakty se zahraničními partnery. Navzdory deklarovaným prohlášením o prohlubování vzájemné spolupráce probíhala kooperace dominantně pouze na základě osobních kontaktů několika jednotlivců. Významnou událostí roku 2021 spojenou s těmito skupinami bylo bezesporu obvinění pěti osob z uskupení Českoslovenští vojáci v záloze za mír, z.s. z několika teroristických trestných činů v souvislosti s konfliktem na východě Ukrajiny. Tento případ vedený detektivy Národní centrály proti organizovanému zločinu zpočátku vyvolal pobouřené odsuzující reakce ze strany některých pravicových extremistů či dezinformátorů. Podpora výše uvedeným stíhaným osobám však v druhé polovině roku utichla.

Nevím, kdo je Národní domobrana, nikdy jsem o tom neslyšela a myslím, že to ani vědět nechci, ale vypadá to, že s tím mohou být spojeni ti, kdo něco (byť ani omylem extrémního nebo teroristického) podnikají proti covidu a přimíchána do toho všeho bude i Ukrajina a nejspíš i další „currtent things“.

Zajímavé je, že terorismus a předsudečná nenávist ještě zatím nejsou spojovány s útoky na bojovníky za lepší klima a nulové CO2, ale to asi teprve přijde. Extinction Rebellion a Patočka a kol. s nápady na vypouštění pneumatik SUV (po vzoru hnutí The Tyre Extinguishers) pro to, aby jich měli ostatní plné zuby, dělají první poslední.

Pokud jde o skutečný extremismus – ten islámský, je zpráva nějaká chabá – asi není politický islám pro naše ministerstvo na rozdíl od antivax dostatečnou hrozbou. Dočteme se v ní ale i tak pár zajímavých věcí:

V roce 2021 nebyla bezpečnostními složkami registrována přímá hrozba nábožensky motivovaného útoku. Trvalému bezpečnostnímu riziku byl vystaven personál české ambasády v Kábulu. Městský soud v Praze podruhé odsoudil bývalého pražského imáma Samera Shehadeha. Jeho původní, desetiletý, trest za účast na teroristické skupině a financování terorismu mu prodloužil o čtyři a půl roku. Shehadeh v rámci tohoto druhého případu přesvědčil jiného muže, aby se zapojil do bojů v Sýrii. Poskytl mu peníze a zajistil potřebné kontakty a informace. Shehadeh se v roce 2015 setkal s představiteli teroristické organizace Džabhat an-Nusrá li-Ahli aš-Šám (Fronta podpory pro lid Levanty), kterým předal peníze vybrané v muslimských komunitách v Česku a na Slovensku. Těmito osobami mu bylo doporučeno, aby se pro zrakový hendikep zapojil do verbování nových bojovníků a získávání financí. Patnáctiletý trest uložil Městský soud v Praze Iráčanovi Wathegovi Mohammedovi Jousifovi Al Sammaraiemu, který se zúčastnil bojů na straně Islámského státu a posléze se zapojil do jeho propagandistické činnosti. Vrchní soud mu trest potvrdil. Al Sammaraie je stíhán jako uprchlý. Z výkonu trestu odnětí svobody byl podmíněně propuštěn Jan Silovský, který se chtěl neúspěšně připojit k Islámskému státu.

Zprávy jsou dostupné v plném znění zde.

Zvažujte dobře, co a jak činíte a zda to má význam. Po dvou letech zkušeností si myslím, je jakýkoliv boj se státem marný. Buďme proto kreativní a přemýšlejme namísto počinů, které nemají dopad (jako jsou volby, obracení se na soudy a podobně, což jsme už bez výsledku mnohokrát zkusili) nad tím, jak efektivně sypat písek do onoho šeredného soukolí. Určitě přijdeme na pár příjemných věcí. Jednou z nich třeba je se vůbec, ale vůbec nerozčilovat nad zprávami o extremismu a raději si dát dobré pivo a popovídat si hodinku nebo dvě s dětmi.