Můj muž byl ještě nedávno opravdu praštěný, to se nedá popřít. Jinak si totiž nedokážete vysvětlit, proč spolupracoval s něčím, jako jsou Evropské hodnoty. Může se sice tvářit, že věřil oné původní myšlence, že se věnoval politickému islámu a svobodě slova anebo že se přece znal s Radkem Hokovským a bla, bla, bla, podle mne je ale důvěra v něco takového jen důkazem zmíněného nedostatku bystrosti. Co já ale můžu komu vyčítat, když jsem několik let pracovala pro dnešní Frank Bold (dříve Ekologický právní servis), že. Vždyť je to prašť jak uhoď. Normální člověk by něco takového rozhodně nedělal.

Díky těmto našim špatným zkušenostem občas sledujeme, co nevládní a think tanková scéna kuje. Proto nám neunikl poslední počin Evropských hodnot: Výroční zpráva o stavu české dezinformační scény pro rok 2021.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde.

Evropské hodnoty se věnují nejhorším z nejhorších dezinformátorů – antivaxerům nebo také tzv. anticovidistům. Pro ně nemají jedno pěkné slovo a trnem v oku EH je nejen Volný, ale i Nielsen, Zdravé fórum jako takové, Pro Libertate, Chcípl pes, Vraťme děti do školy, Zlatý špendlík a tak. Jakkoliv se zcela distancuju od naprosté většiny aktivit výše uvedených iniciativ, to, co je sesmoleno ve Zprávě EH, je na hranici bizáru, směšnosti a absurdity. Spíš to vypadá, že neměli, co by reálně kupř. Zdravému fóru vytkli (a že by se přitom vytýkat sakra dalo), tak do zprávy napráskali nesmysly, hlavně aby byli donoři spokojeni. Špatně bylo podle Evropských hodnot prakticky vše, co se vymykalo osvědčenému standardu „držet hubu a krok“, v podstatě i psaní fejsáčových zpráv nebo dávání rozhovorů:

Institut Pro Libertate advokáta Tomáše Nielsena se označuje za „Institut práva a občanských svobod.“ Ve skutečnosti se jedná o mj. odborové sdružení, které vyzývá k porušování vládních nařízení, vyzývá své členy a sympatizanty k podávání trestních oznámení na státní instituce i politiky a je podporováno dezinformačními weby, jako je SputnikNews nebo Parlamentní listy. S vrcholnými představiteli spolku dělají dezinformační weby i rozhovory, kde prezentují jejich názory v pozitivním světle.

Kdyby Evropské hodnoty doopravdy fungovaly a kdyby jim doopravdy šlo o dobro společnosti, světa a vůbec, pak by nepsaly podobné békoviny, ale zaměřily by se na to, co skutečně zničilo právní stát a co by se dalo ozančit jako dezinformace non plus ultra – popsaly by to, co tropí Nejvyšší správní soud.

Jmenovaný totiž vydal další ze svých ohavných rozhodnutí, když se na něj advokát Lukáš Zdvihal obrátil s návrhem na zrušení jednoho z přitroublých proticovidích opatření. Pochopila jsem z textu rozhodnutí, že advokátovi byla prokázána buněčná imunita na ten náš trapný virusek, a tak se domníval, že by neměl být vůči očkovaným dikriminován. NSS ho poslal, jak jinak, tam, kde slunce nesvítí, a to značně sprostě:

K tvrzení, že mimořádné opatření mělo donucovací povahu, neboť cílem zpřísnění podmínek tzv. bezinfekčnosti bylo (bez ohledu na jakékoli výhody) přinutit neočkované osoby k dobrovolnému očkování, se NSS již vyjádřil v odst. [81] – [85] rozsudku sp. zn. 8 Ao 2/2022. Konstatoval: „osoby nelze vyloučit z provádění činností a využívání služeb regulovaných mimořádným opatřením jen z toho důvodu, že nepodstoupily dobrovolné očkování. Dokud není stanovena očkovací povinnost, je na každém, aby se sám rozhodl, zda se nechá naočkovat, či nikoliv. (…) Nátlak na očkování skrze mimořádné opatření by proto sám o sobě nepředstavoval legitimní cíl, který by ospravedlňoval stanovená omezení neočkovaných osob, které onemocnění covid-19 v poslední době neprodělaly. (…) Z odůvodnění mimořádného opatření nicméně nevyplývá, že by jeho cílem mělo být donutit neočkované osoby k očkování stanovením určitých zákazů a omezení. Podle odůvodnění mimořádného opatření i tvrzení odpůrce v průběhu řízení před soudem bylo cílem to, aby došlo ke zmenšení rizika přenosu onemocnění mezi jedinci a ke snížení rizika dalšího zhoršení epidemické situace v celé populaci tak, aby se předešlo zahlcení a zhroucení zdravotního systému. (…) Odpůrce v této souvislosti vzal v úvahu skutečnost, že osoby neočkované bez imunity získané prodělanou nemocí mohou být onemocněním covid-19 více postiženy na zdraví, a představují tak pro zdravotní systém větší hrozbu. (…) Odpůrcem tvrzeným cílem napadeného mimořádného opatření proto je jak ochrana nejvíce zranitelných osob, tak ale zejména zdravotního systému jako celku.“ Soud nemá důvod se od těchto svých dříve vyslovených závěrů odchýlit. Nad rámec toho uvádí, že argumentace navrhovatele brojící proti tvrzenému obcházení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, který jako jediné ustanovení účinného právního předpisu umožňoval odpůrci donutit občany k očkování, není případná. V době vydání napadeného opatření (20. 11. 2021) nebylo očkování proti onemocnění covid-19 povinné pro žádnou skupinu obyvatel; povinnost určitých skupin osob podrobit se očkování proti onemocnění covid-19 byla zavedena s účinností od 11. 12. 2021 vyhláškou č. 466/2021 Sb. a platila pouze do zrušení této povinnosti vyhláškou č. 21/2022 Sb. s účinností od 1. 2. 2022. Mimořádné opatření vydané podle pandemického zákona nestanovilo žádné skupině osob povinnost nechat se očkovat proti onemocnění covid-19; nemohlo proto být
vydáno v rozporu s § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.

NSS nezapomněl zopakovat tu svoji zrůdnost z adorovaného (naprosto neoprávněně, ono rozhodnutí bylo stejně špatné jako všechna osttaní, ne-li ještě horší) Koudelkova rozhodnutí:

Vyloučení z využívání těchto služeb sice může pro někoho představovat citelnou újmu, nepředstavuje však natolik intenzivní zásah jako případný úplný „lock down“ neočkovaných osob. Dokonce i některé z takto regulovaných služeb mohou tyto osoby nadále využívat, pokud jde o důležité důvody (…). Jsou omezeny toliko ve využívání zbytných služeb, které jsou zpravidla spojeny s trávením volného času a které určitým způsobem přispívají k pohodlnějšímu životu. Tyto služby jsou navíc rizikové z pohledu epidemie, neboť při jejich využívání zpravidla nelze používat ochranné prostředky k zamezení šíření nákazy (např. respirátor), a současně jsou spojeny se setkáváním různých skupin osob.

Doufám, že jste četli dobře. Až vám bude nějaký advokát nalhávat, že a) něčeho dosáhl u soudu ve vztahu ke covidu, nebo že b) soudy skutečně přezkoumaly a zrušily (ne kvůli formalitě) nějaká opatření nebo že c) bojuje za právní stát, pošlete ho taky tam, kde slunce nesvítí. Nic jiného si nezaslouží. Je to totiž opravdický dezinformátor, stejně jako Nejvyšší srávní soud a kol.