Už jsem několikrát psala, že mi lezou na nervy advokáti, kteří si hrají na největší chytrolíny a přitom jen bohapustě mlátí prázdnou slámu nebo jen umí rychle převlékat kabáty podle momentálních požadavků společnosti a toho, co se zdá být právě výhodným. Současně jsem ale opakovaně vyzdvihovala ty advokáty, kteří se tolik nederou o mediální a politickou slávu, ale naopak „makají“. Mezi ty, kteří mne opakovaně pobavili, patří rozhodně Libor Hlavsa. Naposled zaujal kasační stížností, kterou se domáhal ochrany proti nečinnosti. NSS ho samozřejmě posla do háje zeleného. Proč? Čtěte dál.

Žalobce (stěžovatel) žádal Ministerstvo zdravotnictví o vydání potvrzení o bezinfekčnosti na onemocnění COVID-19 „s platností na území České republiky a Evropské unie“. Stěžovatel dle vlastních slov prodělal COVID-19 na přelomu ledna a února 2021 a poté si v březnu a červenci nechal udělat testy na protilátky. Test na samotné onemocnění neabsolvoval. Ministerstvo na tuto žádost nijak nereagovalo a nevydalo o ní žádné rozhodnutí či osvědčení. Stěžovatel tak podal stížnost na nečinnost, na kterou ministerstvo také nereagovalo… Stěžovatel podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost. V ní opakuje, že městský soud se dopustil chyby, když nevyplnil mezeru v právu analogií. Jelikož žalovaný umí vydávat potvrzení v jiných oblastech zdravotnictví, měl městský soud pomocí ústavněkonformního výkladu dovodit, že to dokáže i v případě bezinfekčnosti na COVID-19. Městský soud tak měl „doplnit svým právním posouzením chybějící zákonnou úpravu“. Toto doplnění
zákona měl soud udělat potom, co by se zamyslel nad tím, zda má člověk s dostatečnou hladinou protilátek stejné postavení jako očkovaný nebo ten, kdo nemoc prodělal v posledních 180 dnech. V reakci na vyjádření žalovaného stěžovatel znovu připomněl, že mu nejde o vydání EU COVID certifikátu, ale o „potvrzení o bezinfekčnosti dle práva České republiky“

To je prostě vtipné, originální a neotřelé. Gratuluju! NSS to muselo rozhodně naštvat – zase nějaký otrapa, co nás obtěžuje a my musíme vymýšlet důvody pro odmítnutí!, říkali si určitě ti důstojní muži a ženy v talárech. Soudci prskali jak vzteklí křečci, až se doprskali k tomuto nablblému výplodu:

Že právo nepamatuje na takové potvrzení, které chce stěžovatel, není žádná náhoda, ale naopak záměr normotvůrce. Nelze proto ani uvažovat o použití analogie. Žalovaný v odůvodnění mimořádných opatření vysvětloval, proč je nutné k očkovaným a testovaným osobám přistupovat jinak než k těm osobám, které mají pouze test na protilátky. Testy na protilátky nemají mj. standardizované postupy měření, existuje u nich vysoká falešná pozitivita nebo naopak mohou značit akutní probíhající infekci. Neexistuje ani vědecká shoda na tom, kdy je tento výsledek ještě reprezentativní…

Haha, jasně, milí soudci. Hlavně, že antigenní a PCR testy tyto vlastnosti na 100% měly, že.

No, tak radši se budeme prokousávat dál tím vaším výplodem. Co že to tam ještě patláte? Jo aha, toto:

Žalovaný i v případě řešeném ve věci 8 Ao 22/2021 zvolil obdobné odůvodnění, jako v mimořádném opatření platném v době, kdy se potvrzení domáhal stěžovatel. Toto odůvodnění bylo dostatečné a ospravedlňovalo vyloučení testů na protilátky. Na to správně stěžovatele odkazoval již městský soud v bodě 16 napadeného rozsudku. Stěžovatel v podáních opakovaně uvádí, že nemá zájem o vydání certifikátu EU COVID, nicméně se v argumentaci vrací ke shora zmíněnému nařízení (EU) 2021/953. I z něj je nicméně patrné, že záměrně vynechává možnost vydání certifikátu na základě naměřených protilátek. Čl. 3 odst. 1 nařízení stanoví, že certifikát lze vydat na základě očkování, provedeného testu, nebo zotavení po pozitivním testu. Testování na protilátky je z tohoto výčtu vynecháno a v čl. 7 odst. 4 se pak lze dočíst, že v budoucnu může Evropská komise přistoupit k zavedení těchto certifikátů na základě pokročilých vědeckých zjištění. K tomuto kroku nicméně Evropská komise doposud nepřistoupila. I na to stěžovatele městský soud upozorňoval (bod 15 rozsudku). Na tom nic nemění ani čl. 16 bod 1 písm. b) nařízení, které pouze říká, že Rada a Evropský parlament si mohou vyžádat zprávy o vědeckém pokroku v oblasti testů na protilátky a jejich potenciálním využití v budoucnosti. Takový certifikát ale v tuto chvíli právo EU nezná.

Plyne z toho, zase, jediné: nespoléhejte na to, že něco vyřeší právo, soudy, policie, státní zástupci nebo advokáti či politikové. Je to všechno jen a jen na vás, jaký budete žít život.