„Za svobodu jste bojovali, na poli válečném život svůj dokonali, neuzřeli jste drahých svých, v cizině jste v hrobech tmých. Ó Ježíši, buď jim milostivý!“

Po jedné ze svých cest z Prrahy mi David poslal další fotku pomníku padlým. Hrozně mne naštval výše citovaný stupidní text. Ale hrozně. Byla bych orpavdu ráda, kdyby mi někdy někdo vysvětlil, kvůli jakéže to svobodě státy popravily tyhlety mladé muže? Kdo komu v roce 1914 přesně co upíral, že bylo třeba rozpoutat peklo u Verdunu a jinde?

Byla bych tak ráda, kdyby se tyto řečičiky z našich dějin vypustily, protože asi nic nedehonestuje ty, kdo úplně zbytečně umřeli víc, než taková faleš a lži…