Když sleduju veletoče, jež předvádí naše vlády s veřejnými financemi, často myslím na jeden slavný nález našich moudrých kojotů z Ústavního soudu. V jeho odůvodnění totiž soudci velice pečlivě vysvětlovali obcím, jak se chová odpovědný hospodář, který neplýtvá a nevytváří dluh a vůbec je rozpočtově v cajku. Říkám si, že ty hemzy, které soudci vypustili z úst a skrze klávesnice sdělili světu, prostě vezmu, okopíruju a pošlu je Ústavnímu soudu zpět jako bumerang v nějaké další zábavné stížnosti směřující proti nechutnostem, které lidem páchá tahleta vláda. Spravedlnost nebo alespoň nějakou sebereflexi samozřejmě od tupounů v talárech dávno nečekám, ale pobavím se fest.

Považuju za nehorázné, že si tenhle zparchantělý stát dovoluje okrádat lidi o peníze, ale plnými hrstmi rozdává Ukrajincům. Stále jsem nepochopila, proč bych o něco takového měla mít zájem proč bych se na tom měla nuceně podílet, když jsou mi všichni Ukrajinci světa ukradení (stejně jako Rusové, obyvatelé Afriky nebo jakékoliv jiné části světa), a stále si myslím, že by to mělo okamžitě přestat – jakákoliv podpora – všechny ty příspěvky, solidární domácnosti, placení zdravotního pojištění, financování míst UA hažartů ve školách, další odpustky a bla, bla, bla) a poskytuje všelijaké stupidní sociální příspěvky kde komu a financuje tolik přebujelý státní aparát a vyhazuje z oken prachy na všemožné solární dotace, zateplování soukromých baráků anebo splachování dešťovkou. Ne, dík, fakt nemám absolutně žádný zájem dřít kvůli takovým číčovinám. Ať se každý hezky stará sám o sebe a o svůj dům a dá mi svatý klid. Já ani moje děti za něčí dodrbanej život nemůžeme a není naší věcí to řešit.

Takovými hýřivými a zbytečnými kroky stát nebývale ohrožuje služby ve prospěch všech, na které naopak státní rozpočet má být vynakládán – školství, zdravotnictví atp. Je to stále totéž jako za covidu. Jen v jiných barvách a pod jinými hesly. Neuvěřitelné – stále jen lži. Schodek rozpočtu se neřeší zvýšením míry ožebračování poddaných, ale radikálním snížením výdajů, které nepotřebujeme (viz výše). Nicméně já vím, stát si může dělat, co chce, a nám otrokům nezbývá, než šlapat brázdu…

Mám tzv. konsolidační balíček za mimořádně drzou záležitost a proto bych ráda napsala několik ústavních stížností a žalob na toto téma. Argumentů bych měla od samotného Útsavního soudu víc než dost.

Pojďte se se mnou podívat, co ústavní soudci namleli za kraviny, když si vyskakovali na obecní samopsrávy. Představte si, jak by to vypadalo, kdyby podobné věci vytkli tomu brejlounovi, který se považuje za premiéra tohodle nablblého státu:

Schodkové rozpočtové hospodaření nelze vnímat jako standard, ale jako beneficium poskytnuté obcím a krajům ze strany zákonodárce, neboť prostředky, s nimiž obce a kraje hospodaří, jsou veřejnými prostředky a jejich užívání musí být racionální, důvodné a ku prospěchu všech občanů územního samosprávného celku.

Za situace, kdy veřejné finance vykazují nežádoucí stav, dochází k ohrožení nejen subjektů, jež jsou součástí sektoru veřejných institucí, ale i obyvatelstva, neboť může být ohroženo plnění úkolů jednotlivých složek veřejné moci. O to více je třeba v takové situaci dbát na to, aby jednotlivé složky sektoru veřejných institucí hospodařily odpovědně.

Hahahahaha.

Vedle toho obnova žádoucího stavu sektoru veřejných institucí má široké celospolečenské dopady. Zajištění zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí vytváří prostor pro svobodné rozhodování o realizaci rozpočtové a fiskální politiky, a tedy umožňuje v budoucnu vynakládat finanční prostředky územních samosprávných celků na oblasti, jejichž rozvoj je nezbytný a prospěšný.

Nelze opomenout, že prostřednictvím udržitelných zdravých veřejných financí je garantována i schopnost České republiky plnit své mezinárodní závazky i v situaci poklesu hospodářského cyklu (recese). Těmito závazky jsou především povinnosti vyvarovat se nadměrného schodku veřejných financí dle čl. 126 odst. 1 a 2 SFEU ve spojení s Protokolem č. 12 o postupu při nadměrném schodku a navazujícího sekundárního práva Evropské unie, především Paktu stability a růstu.

Nezbytnost dlouhodobě udržitelných zdravých veřejných financí představuje celoevropský fenomén, neboť schodkové hospodaření svědčí o neodpovědnosti vůči budoucím generacím.

Hahahahahaha.

Úplně vidím, jak Svatoň nebo Uhlíř budou koulet vočima, až si to moje veledílo budou celí rudí vztekem číst! Jen aby je neklepla, sakriš, pepka, takový dědulům se to může stát raz dva.

Ježíšku na křížku, to by byla prča, kdyby Ústavní soud fialové vládě (anebo té Babišově za covidu, což jsem po něm taky chtěla, protože je jedno, který z podvodníků je zrovna u vesla), vytkl totéž, co obcím! Já se směju už teď. Vlastně bych měla Ústavnímu soudu za ty jeho nestydaté názory, které se nestydí veřejně sdělovat, poděkovat, takové šarivari umí zinscenovat málokdo. Kam se hrabe Menšík s Bohdalkou v silvestrovských reprízách…

Ehm, když si to tak znova čtu, ty ústavní plky, tak si říkám, že by možná onu zamýšlenou ústavní stížnost mělo pro diskriminaci a ohrožení podat nějaké to uplakané dítě, jehož budoucnost tato vláda nehorázným rozhazováním a zadlužováním pohřbila, zvýšilo by to značně dramatický efekt. Navíc bych krásně využila nástrojů nepřátel – „klimatických“ aktivistů. Kdo mi propůjčí svého potomka? Ti moji chudáci už toho za covidu žalovali až dost. Pro dobro světa a vlastní krve byste to jako milující rodiče měli udělat.

Další zajímavá žaloba by byla na odmítnutí financování zhovadilostí jako je hraní si na vojáčky nebo klimatický aktivismus s odkazem an výhradu svědomí. To by mne také bavilo vymyslet. Kéž by se objevili lidé, kteří by do těchto sporů šli.

Podle nálezu Ústavního soudu Pl.ÚS 6/17 ze dne 20. 2. 2018

P. S.: Představa, kolik drahocenného času pro sebe a hlavně své děti ztratím tím, že budu vydělávat na tento zmršený stát a všechny odporné darmožrouty, které živí a na kterých mi ani za mák nezáleží, mi už tak vtipná nepřijde, nicméně trápit se můžu i zítra. Dnes si dám pivo, zasadím rajčata, papriky, hokkaido a cukety s okurky a budu se radovat. To jediné mi totiž stát, ten odvěký nepřítel lidí, dobra a svobody, vzít nemůže. Ani vám.