Dnes jsem trénovala rozjezdy do kopce v mém krásném a milovaném starém autě, které jsem dostala darem a kterého si velmi považuju. Protože jsem byla se svým výkonem nakonec velmi spokojena, v dobré náladě jsem přemýšlela, jak využít včerejší bombastické vyjádření Síkelova úřadu do soudního řízení.

Nejjednoduší je samozřejmě napsat žádost o informace. Tak jsem to za 5 minut celé hodila „na papír“ a honem datovkou šoupla Úřadu Vlády. Zeptala jsem se na následující:

  • Jaká vhodná opatření ve smyslu uvedeného vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu bude Vláda ČR přijímat tak, aby nebyla dokonce ani ohrožena práva osob žijících na území ČR vyplývající z LZPS, zejm. právo na život, na zdraví, právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací atd.?
  • Jak Vláda ČR vhodnými opatřeními zajistí, aby nedošlo k ohrožení těchto práv nedostatkem tepelné energie?
  • K těmto otázkám požaduji poskytnout veškeré analýzy, podklady, studie a jiné materiály, ze kterých Vláda ČR při plnění tohoto úkolu bude vycházet a které si jistě nechala zpracovat, když se Ministerstvo průmyslu a obchodu takto vyjadřuje do soudního řízení.

Žádost jsem ukončila touto větou:

S opravdu upřímným pozdravem a nezměrným zájmem o Vaši úplnou a pravdivou odpověď bez vytáček a obecných a nicneříkajících proklamací, popř. nesmyslných odkazů na mediální zprávy a podobně. Vendula Zahumenská

No neříkejte mi, že se touhletou situací nejde taky dobře bavit. Jde. A teď šup šup do skutečné práce, není na světě jen sranda.