Jestli vám přijde podivné, jak diametrálně odlišně se chováme k různým druhům uprchlíků, tak vězte, že mně to vrtá hlavou od začátku celé té válečné apokalypsy. Už v dubnu 2022 jsem vyzývala nejrůznější politiky, NGO a další, aby s tím něco udělali, ale marnost nad marnost.

Když se teď v posledních dnech zvýšila hojnost článků o těch zlých migrantech utíkajících před válečným konfliktem v Sýrii a současně se objevily texty o tom, jak báječní jsou všichni ti doktoři a experti na dírkovanou matematiku příchozí z Ukrajiny, nedalo mi to. Obrátila jsem se s žádostí o informace na ministerstvo vnitra. Chtěla jsem vědět, z čeho toto rozlišování, kdy jedněm dáme vše a druhé honí policajti po lesích, vyplývá a trápilo mne, zda-li za tím nakonec není muslimská víra těch ze Sýrie, která by tady vadila.

Osobně si myslím, že strop počtu přijatých uprchlíků v součtu ze všech zemí světa je pro republiku velikosti ČR asi tak 100 000 (nehledě na barvu kůže, víru, zemi původu, nejrůznější agresory a oběti a ani jiné otázky), a i to je moc. Když se překročí, začne se všechno postupem času pěkně pomaloučku polehoučku bortit a jít do háje (pěkným příkladem budiž no go zóny a rozvoj ženské obřízky, dětských svateb, omezování svobody slova a šíření práva šariá v mnoha „západních“ zemích Evropy). Když se tahleta hranice naplní, pak je třeba být tvrdí a říct: „Dost a konec a šlus, musíte holt zkusit štěstí jinde, i když chápeme, že se máte doma blbě, tak tady vám pšenka nepokvete.“

Vím, že jde o názor, který bych asi neměla ani veřejně psát, protože je opravdu bakaný, i když náš milovaný uctivý bojovník Petr Fiala ho taky zastával a není tomu tak dávno:

„Dívat se, jak se sem valí uprchlíci, které si potom nějak přerozdělujeme, žádná cesta není. Je třeba najít společný postup a velmi důsledně bránit hranici. Musí ale následovat práce s tranzitními zeměmi, je třeba posílit návratovou politiku, změnit sociální výhody a zvýšit tlak na integraci, aby imigrace nebyla tak atraktivní.“

Vraťme se ale od nenávisti Petra Fialy k Syřanům k nynějšímu postoji ministerstva vnitra k uprchlickýcm otázkácm. Dostalo se mi totiž nic neříkající odvědi. Přesto ji ale zveřejním, abyste věděli, kdo stojí za tím, že tu máme tolik radosti se statisíci nových obyvatel:

Osoby, které opustily Ukrajinu po 24. únoru 2022, spadají zejména do osobní působnosti prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana.

Jde tedy o jiný a naprosto bezprecedentní právní rámec společný pro členské státy Evropské unie.

V kontextu aktivace dočasné ochrany výše zmíněným prováděcím rozhodnutím Rady pak byl přijat zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedeného plyne, že situace osob, které přicházejí z Ukrajiny a osob, které přicházejí ze Sýrie je z legálního pohledu rozdílná.

Rozhodnutí Rady EU? Hmmm… rozhodujeme vůbec ještě o něčem tady v ČR nebo už ne? Nevím. Nevím ani, jestli by to pak bylo lepší. Nejspíš ne, státy jsou špatné a lidem nebezpečné za všech okolností. Co mne ale trápí je, aby ta tvrzená dočasnost ochrany nebyla stejně dočasná jako pobyt vojsk Varšavské smlouvy…

Každopádně Syřani to mají zkrátka blbý (nechápu, že se s ČR ještě nesoudí kvůli této nehorázné diskriminaci!), leda by se nad nimi nakonec EU taky smilovala a nařídila další bezprecedentní právní rámec, který ČR začne okamžitě a bezhlavě naplňovat. Docela by mne zajímalo, jestli se to může stát?