Tak nám ministerstvo zase začalo zase vydávat covidí mimořádná opatření. Toto se týká povolení nové vakcíny proti té hrozitánanánsky děsivé ukrutné chorobě. V jeho úvodu se píše:

V zájmu ochrany veřejného zdraví v souvislosti s probíhající celosvětovou pandemií covid-19, způsobenou šířením viru SARS-CoV-2, za účelem zajištění ochrany populace České republiky prostřednictvím vakcinace Ministerstvo v souladu s § 8 odst. 6 zákona o léčivech použití registrovaných léčivých přípravků.

Pořád tedy probíhá pandemie, to abyste si nemysleli. To za prvé. A dále se z opatření dozvíme, že SÚKL dal k oaptření toto stanovisko:

Ústav doporučuje, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR, jako správní úřad příslušný podle § 11 písm. o) zákona o léčivech dočasně umožnilo distribuci, výdej a používání předmětných variant vakcíny Comirnaty, které by byly dodány do České republiky s údaji na obalu (vnitřním i vnějším) pouze v anglickém jazyce a tištěnou příbalovou informací pouze v anglickém jazyce, případně zcela bez tištěné příbalové informace a bez uvedení plného registračního čísla. Z pohledu Ústavu nebude tímto opatřením ovlivněno bezpečné používání přípravku za předpokladu, že příbalová informace bude zpřístupněna jiným způsobem.

Ministerstvo tedy milostivě stanovilo, že že příbalová informace v českém jazyce musí být dostupná v elektronické formě prostřednictvím QR kódu na obalu daného léčivého přípravku.

Nejedná se o novou praxi, abyste věděli:

V zájmu dostupnosti vakcín proti onemocnění covid-19 byly dosud udělovány výjimky z povinnosti uvádění údajů na obalu v českém jazyce, a zároveň z povinnosti poskytování příbalové informace v národním jazyce (byly poskytovány příbalové informace pouze v anglickém jazyce), v některých případech bylo umožněno neposkytovat žádné tištěné příbalové informace (tj. ani v českém ani anglickém jazyce). Důležitou podmínkou udělování těchto výjimek byla skutečnost, že příbalová informace v českém jazyce je dostupná v elektronické formě po sejmutí QR kódu na obalu daných léčivých přípravků.

SÚKL dále konstatoval:

Zároveň souhlasíme, že na baleních dodávaných od září do prosince 2023 nebude uvedeno plné registrační číslo (protože ještě není známo), ale jeho obecná varianta “EU/1/20/1528/XXX”.

Tak si to všichni píchači a píchačky užijte a nezapomeňte na děti! Ani vám to moc nezávidím. Sice nevěřím tomu, že ta vakcína někoho zabije, ale ta představa je parádní – bez miliard otravných blbounů by se mi tu žilo o tolik líp. Škoda, že to nefunguje tak snadno.