Je opravdu směšné, jak Ústavní soud prezentuje svůj nález ke covidím protilátkám. Z jeho twittrového účtu by se totiž zdálo, že snad bouráci z Joštovy napravují strašlivé chyby nablblého a neschopného Nejvyššího správního soudu. Oapk je ale pravodu. Víc přizdisráčské to už ani být nemohlo.

Na síti X se dočtete:

Během pandemie vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým omezilo osobní přítomnost žáků ve školách. Podle Ústavního soudu NSS pochybil tím, že považoval odůvodnění opatření za dostatečné.

Pominu, že zpravodajem k dnešnímu nálezu byl Baxa, ten Baxa, který předsedal Nejvyššímu správnímu soudu v době covidího temna a který má z toho titulu opravdu nechutné koronavirové máslo na hlavě. Pominu, že si teď Baxa hraje na posledního spravedlivého skautíka, který dává občanům světlo naděje, že přeci jen existuje právní stát. Tomu se totiž normální člověk jen od plic zasměje a není to absolutně důležité.

Co se mi pominout nechce, to je fakt, že Ústavní soud ve svém tiskovce předstírá, že se práv děcek snad zastal a nějací jednodušší občané mu na to klidně můžou (zase) skočit. Ve skutečnosti soudci zase) neudělal VŮBEC NIC. V nálezu se totiž jen píše:

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů nedostál ústavním požadavkům na soudní přezkum mimořádných opatření, neboť jej shledal zákonným, ačkoli neobsahovalo žádné odůvodnění stanovených výjimek z testování žáků ve školách a toto odůvodnění ministerstvo přesvědčivě nevysvětlilo ani v následném soudním řízení o návrhu na jeho zrušení. Nejvyšší správní soud tímto postupem zároveň nerespektoval vlastní judikaturu.

Mno, nebudu naříkat nad tím, že odůvodnění opatření obcené povahy podle konstatní judikatury NSS NENÍ možné doplňovat až v řízení. Nebudu se podivovat nad tím, jak to, že to Baxa neví, když to jistě mnohokrát omlátil o hlavu nějaké malé obci s územním plánem. Naříkat budu jen nad tím, že Baxa by byl naprosto spokojený, kdyby v souladu s odkazovanou judikaturou NSS ministerstvo v mimořádném opatření uvedlo, proč laboratorně zjištěnou přítomnost protilátek v krvi nepovažuje za předpoklad bezinfekčnosti. Chápete, stačilo by, kdyby úřednice nebyly líné a naťukaly jedním prstem do mimořádného opatření něco o tom, jak testy na protilátky nefungují, nikdo neví, co je covid zač a jaká úroveň protilátek stačí. Bla, bla a bla a všichni v talárech by byli šťatní, jak to v té naší demokracii pěkně šlape.

Podobně to viděl NSS a Ústavní soud ho za to pochválil, kdyby to zopakovali, nebylo by dneska co řešit:

Nejvyšší správní soud při přezkumu napadeného mimořádného opatření vycházel zejména ze svého dřívějšího rozsudku ze dne 20. 10. 2023 č. j. 8 Ao 22/2021-183 (4283/2022 Sb. NSS), podle kterého neexistuje vědecká shoda ohledně existence imunity proti onemocnění COVID-19 v případě laboratorně naměřených protilátek. V tomto rozsudku však Nejvyšší správní soud rovněž zdůraznil, že „specifika soudního přezkumu mimořádných opatření odpůrce vystavěných začasté na odborných podkladech a východiscích nicméně nelze vykládat tak, že by soud neměl ověřovat, zda je odůvodnění napadeného opatření opřeno o relevantní zdroje, není vnitřně rozporné či nelogické apod. (a to samozřejmě i z hlediska odborného).

Opačný výklad by totiž z povahy věci fakticky vylučoval soudní přezkum mimořádných opatření. Shora citovaná východiska tedy nelze vnímat tak, že by s odkazem na ‚přílišnou odbornost‘ řešené problematiky mohl odpůrce vydávat opatření, která by nebyla opřena o aktuální vědecké poznatky, případně následně libovolně nahrazovat chybějící odůvodnění či teprve zpětně dohledávat podklady, které by souzněly s jím zvoleným řešením. Podstatné je, zda odpůrcem zvolené řešení má alespoň rámcovou oporu v odůvodnění napadeného mimořádného opatření, které je opřeno o odborné podklady svědčící zvolenému řešení. (…) Odpůrce je zároveň v soudním řízení oprávněn předložit další argumenty či podklady, které podporují argumentaci a podklady obsažené již v napadeném mimořádném opatření.“

Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku č. j. 8 Ao 22/2021-183 nejprve zkoumal, zda ministerstvo dostatečně odůvodnilo uplatnění kritérií, která „favorizují“ některé skupiny osob před jinými. Dospěl přitom k závěru, že odpůrce již v odůvodnění mimořádného opatření upravujícího podmínky vstupu do vnitřních a venkovních prostor, ale i ve vyjádření k návrhu na jeho zrušení a při následných jednáních u soudu „výslovně a podrobně rozvedl, proč laboratorně zjištěnou přítomnost protilátek v krvi nepovažuje za předpoklad bezinfekčnosti.“

Jo, rozsudek znám, je totiž Davidův… jeden z mnoha desítek nebo stovek, které usvědčují soudce z blbosti.

Nevím jak vy, ale já, na rozdíl od NSS a ÚS, neříkám červeně zvýrazněnému blábolu o tom, proč nefachají v boji s covidem protilátky a proč měli být ti, kdo jich měli na rozdávání, zbaveni lidských práv, vysvětlení. Ústavnímu soudu by to ale evidentně stačilo. Kdyby NSS do svých rozhodnutí vtělil výše uvedenou větu a kdyby se jí řídilo ministertvo, Ústavní soud by dnešní rádoby kritický nález nevydal a vše by bylo zalito láskou, sluncem, duhou a společnou zopodvědností v boji s virem.

Na Ústavním soudu jsou zkrátka pořád jen senilní idioti. Jejich nálezy jsou snad den ode dne horší, úměrně jejich stařecké demenci a snaze zavděčit se státu, který je slušně živí z našich daní. Nevěřte, že se vás někdy zastanou proti státní bestii, nemají to v povaze. Jste na to úplně sami, což je dobře. Na nikoho jiného totiž nemůžete spoléhat.