Víc než 15 let nemám televizi ani rádio, tyhlety zbytečné spotřebiče mi nehyzdí domov a neobtěžuje mne. Poplatky neplatím. Zatím. Může se stát, že se to změní, pokud bude schválena novela příslušného zákona. Pak cálovat budu muset, neb ČT jde po svých dlužnících patrně velmi drsně. To ale neznamená, že se u toho aspoň svým vlastním způspbem nepobavím.

Jak patrně víte, poplatníkem se mají stát všichni (zjednodušeně), kdo vlastní mobil či notebook a jejich prostřednictvím mohou sledovat báječně vyvážení vysílání a profitovat z něj. Česká televize totiž poskytuje vyváženou nabídku pořadů „pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti.“   

Rozhlas doplňuje kvalitní službu tím, že nabízí „nezávislou a důvěryhodnou službu pro všechny skupiny obyvatel. Význam této služby narůstá v krizových situacích (COVID, válka na Ukrajině, teroristický útok, přírodní pohroma, růst cen energií, potravin atd.).“

To potvrzují i naprosto nezávislé analýzy vyváženosti pořadů ČT. Z nich plyne, že třeba v prvním roce děsné pandemie, tj. ve 20. roce 21. století, podle odborníků platilo, že „97,8 % příspěvků splnilo kritéria analýzy a lze je označit za vyvážené (tato hodnota je na horní hranici intervalu rozpětí míry vyváženosti ve srovnatelných odborných studiích). Naprostá většina nálezů měla nízkou závažnost, přičemž ani jeden nález nebyl klasifikován s vysokou závažností.“

Meti ty nevyvážené příspěvky patřil třeba tento „nález č. 5“:

Ble, fuj, hanba. Dát prostor netitulovanému provozovateli a navrch ještě laikovi, přičemž jejich nezasvěcené promluvy o covidu nebyly doplněny muodry expertů typu Hela nebo nějakého jiného trotla ze sněžné grupy. Taková nevyváženost a opovážlivost redaktorů. A ještě ke všemu to hulení.

Já si ale i přes výzkum agentury Mediatenor myslím, že zpravodajství ČT a ČRo JE nevyvážené a poplatky za ně platit nehodlám, neboť zcela jasně zasahuje do mého práva na svobodné sexuální sebeurčení. Včera jsem proto ČT zaslala žádost o informace, kolikrát a jak informovala diváky o existenci nás ekosexuálů. Mám za to, že nikdy anebo jen strašně okrajově. Tím se ČT zpronevěřuje výše tvrzenému, že poskytuje vyvážené služby pro všechny skupiny obyvatel a nerozlišuje mezi nimi na základě pohlaví. Už vidím, jak s tímto jdu k Ústavnímu soudu a docela se na to těším.

Doufám totiž, že právě tímto soudcům z Joštovy předložím jimi žádané relevantní argumenty nad rámec tvrzení o ústavní nekonformitě právní úpravy telekomunikačních poplatků. Přesně to totiž po neúspěšném stěžovateli na placení poplatků v srpnu 2023 chtěl soudce Svatoň. Tak snad brzy schválí novelu a ČT mi pošle příkaz k placení, aby se Svatoňovi dostalo toho, co si žádá. O ekosexuálce se mu věru lehce rozhodovat nebude, na to vsadím boty.