Právě se připravuju na seminář, který bychom měli lektorovat. týká se obecní samosprávy, zasedání zastupitelstev a usnesení orgánů obce. Při této i jiné své práci narážím častokrát na rozhodnutí Ústavního soudu a mnohdy se směju, až se za břicho popadám, nad prolhaností našich ústavních soudců. Také proto mi přijde mimořádně komické, má-li někdo obavu z toho, jakéže ústavní soudce by jmenoval jeden nebo druhý estébák – je to totiž úplně jedno, vždycky, za každého režimu, jsou soudci ti největší parchanti ze všech. Stačí si vzpomenout, kdybyste měli pochybnosti, kdo poslal Miladu Horákovou na šibenici nebo kdo posvětil všechna covidová zvěrstva.

Dnes mne mimořádně pobavil tento názor Ústavního soudu:

Je vyloučeno, aby obec jakožto územní společenství občanů majících právo na samosprávu (článek 100 odst. 1 Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní korporací (článek 101 odst. 3 Ústavy) hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce, a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě namířené, a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly. (Nález sp. zn. IV. ÚS 1167/11)

Hahahahahahaha!

To snad ani nemůže být myšleno vážně. Představte si totiž, že by nějaký občan podal stížnost na to, že aktuální vládní koalice zasahuje do jeho práv vším tím, co činí – od blouznivého rozhazování za Ukrajince po nakazování toho, co si smíte myslet. Představte si, že by se někdo bránil tomu, že se k němu vláda chová jako k nevolníkovi, který se nesmí ani volně pohybovat. To by Ústavní soud na tuhletu svoji smyšlenku hned zapomněl (a taky to udělal) a vytáhl by jak Houdini z klobouku nové mantry, které by vládu adorovaly a podpořily. To, co říkali dřív, by bylo rázem zapomenuto a překrouceno.

Za mě je to jen další důkaz toho, že právní stát a demokracie jsou jen teoretické koncepty určené k ovládání mas, aby ty si myslely, že snad něco ovlivňují a dokonce mají svobody a práva zaručená ústavním pořádkem… prostě nové náboženství, nic jiného. Demokracii a Boha nikdy nespatříte, ale můžete v ně slepě věřit.