Sem tam se mrknu do VeKLEPu na připravovanou legislativu. Nově je tam „návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023“.

V důvodové zprávě se zcela nepochopitelně, vzhledem k počtu nezaměstnaných Ukrajinců na našem území, píše:

Zásadním problémem v zelinářství byl v roce 2022 také nedostatek nejen sezónních, ale také stálých kmenových pracovníků, kteří až do loňského roku pocházeli převážně z Ukrajiny. Problém nedostatku pracovníků trvá i v roce 2023.

Chmel, tato česká tradiční komodita vyžaduje značné dodávky materiálu (chmelovodiče, hnojiva), energie (především při sklizni a následném sušením), služeb a sezónní pracovní síly. Například ceny minerálních hnojiv se zvýšily o 167 až 301 %, přípravků na ochranu rostlin až o 220 % a ceny energií během sklizně vzrostly až o 147 %. Tato situace může vést k velkému poklesu produkčních ploch v následujících letech. Producentům je při rostoucích nákladech placena stále stejná cena, a to především z důvodu dlouhodobě uzavřených kupních smluv, které jsou uzavírány na 3-5 let.

Zvýšení vstupů se do realizační ceny chmele také nepromítlo. I toto odvětví trpí nedostatkem pracovních sil, který se ještě prohloubil konfliktem na Ukrajině. Při pěstování chmele je stále nejvíce využíváno ruční práce, nezastupitelná je především při jarních pracích – zavěšování a zapichování chmelovodičů, zavádění chmele. Svou roli hraje i stáří rostlin chmele (v produkčním věku je 49 %, porostů starších 15 let bylo 28,5 %) a stáří konstrukce (až 71 % konstrukcí je evidováno jako starších 20 let).

To fakt nepobírám, ani se svým postgraduálním vzděláním a červeným diplomem. Vždyť Ukrajince můžeme v ČR přehazovat vidlema, i mladých silných mužů a žen je tu nadbytek, tak jak jich může být nedostatek? Chápe to někdo?

Při práci v zemědělství vám snad ani nemůže bránit slavná jazyková bariéra (ačkoliv mi není jasné, jak může být někdo z řad ukrajinské elity takový trouba, že nerozumí a nemluví za skoro dva roky česky, ale to vem‘ čert). Prostě značka ideál. Tak hupky šupky sbírat šišky, ať mám svoje pivínko.

Jazyková bariéra omezuje Ukrajince při shánění práce, ukázal výzkum organizace PAQ Reachers z přelomu února a března. Pomoci by mohly různé formy jazykového vzdělávání. „Třeba vznik aplikace na principu Dualinga nebo jiných aplikací, které se osvědčily při zlepšování znalosti jazyka u mladých lidí, dětí,“ navrhuje Národní koordinátorka pro integraci a adaptaci Klára Šimáčková Laureníčková.

V březnu 2022 jsme přece vítali s tímto tvrzením:

Příchodem ukrajinských uprchlíků, kteří budou hledat práci, se českým firmám otevírá možnost, jak vyřešit svůj dlouhodobý problém s nedostatkem pracovních sil… Kvůli potřebné pomoci vytvořila ManpowerGroup centrum, kam se lidé z Ukrajiny mohou obracet s dotazy na práci, ubytování či právní záležitosti. Zatím centrum vyřídilo přes tři sta hovorů, přičemž přes 170 lidí hledalo už konkrétní práci. Největší profesní skupinu mezi nimi tvořili učitelé, kterých bylo osm procent. Avšak 82 procent všech volajících zároveň uvedlo, že je jim jedno, jakou práci budou vykonávat.

No, vidíte, vládo, 82% z bůhvíkolika statisíců. To je pracantů, že všem budou oči přecházet. Tolik chmelnic ani nemáme. V zájmu českého zlata bychom tedy měli konečně přejít od plků k činům a dát Ukrajincům šanci se zapojit ve prospěch celku (a hlavně teda mě).