Při prohlížení eKlepu jsem přišla ještě na jednu věcičku – návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Zákon a vyhláška pracují s pojmem „osvětová činnost“ – to znamená, že musí dát hloupoučkým spotřebitelům vědět, že plasty jsou jako blbý – ale vocaď pocaď – ne třeba u respirátorů, že jo).

Stát samozřejmě dobře ví, že staré psy už novým kouskům nenaučí, proto se zaměřuje na mládež. V důvodové zprávě se proto uvádí:

Odstavec 3 stanovuje věkovou skupinu (6 až 15 let, tedy děti), na kterou by měly být osvětové aktivity zejména mířeny. U dětí je cílené podávání informací za účelem podpory environmentálně šetrných vzorců chování velmi důležité. Osvětová činnost zaměřená na děti se ovšem netýká tabákových výrobků s filtry, filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů. Děti nejsou konečnými uživateli těchto výrobků. Naopak u balónků a předvlhčených ubrousků se zacílení osvětové činnosti na děti jeví jako vhodné.

Nevím, zda dívky ve věku 13 a více let nejsou uživatelkami hygienických ženských potřeb, to musí posoudit bystřejší než su já. Pevně ale věřím hlavám pomazaným, které nám připravují právní předpisy, že děti v tomtéž věku neužívají tabákové výrobky. Bavím se rozhodně dobře nad představou, jak učitelky (samozřejmě dodržující kodex kantorů, a proto dbající na klimatickou odpovědnost v práci i v soukromí) vykládají poutavou formou informací chtivým deváťákům děsuplný příběh o vlhčeném ubrousku nebo lovném zařízení obsahujícím plast.

Lidi, fakt máte ještě nervy na to nechávat děti škole a státu napospas?