Jsem vážně zhnusená z toho, že ministerstvo průmyslu a obchodu prosazuje hlava nehlava, aniž by si provedlo cost-benefit analýzu (ano, skutečně by mne zajímalo, kolik lidí umře v důsledku změn klimatu a znečištěného ovzduší způsobeného návratem ke starým dobrým časům zimního období zahaleného do dýmu a inverze a kolik ve slavné válce na Ukrajině a které číslo bude větší – já osobně sázím na smrtící potenciál znečištěného životního prostředí, to se totiž doopravdy týká každé živé bytosti na planetě, ne jen jedné země), spalování všeho možného bordelu od uhlí, přes lehké topné oleje až po mazut, jen aby se, bože chraň před tou odpornou zrůdností, nepoužíval plyn.

Čekala jsem, že soud řekne přesně to, co řekl, překvapením ale bylo toto konstatování lidí v talárech:

Mezi stranami není sporné, že na Vyhlášení mohou navazovat další akty. Již dne 1. 9. 2022 (s dělenou účinností od 6. 9. 2022, 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024) byla přijata novelizace vyhlášky o znečišťování ovzduší vyhláškou č. 265/2022 Sb., která mimo jiné umožňuje pokračování provozování vyjmenovaných stacionárních spalovacích zdrojů, které by jinak musely k 31. 12. 2022 ukončit provoz nebo přejít na zemní plyn, ruší limity provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů po dobu (předcházení) nouzového stavu a navyšuje maximální počty provozních hodin
spalovacím stacionárním zdrojům spalujícím hnědé uhlí. Z podaného návrhu je zjevné, že navrhovatel poukazuje na rizika, která mohou plynout z aktů přijatých v zájmu předcházení stavu nouze. Chce-li se však domáhat zrušení aktů negativně působících na změnu klimatu, musí brojit proti nim. Samotné vyhlášení předcházení stavu nouze důsledky tvrzené navrhovatelkou nezpůsobuje.

Výborně, to jsem přesně od soudu i ministerstva chtěla slyšet – že existuje cesta. Zatím mi to stačí ke štěstí.

Celý rozhodnutí k zde.

Osobně jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet dál. Ministerstvo se opravdu chystá na to, že plyn nebude a že se bude topit kdejakým šíleným materiálem, když kvůli přepravě toho všeho hegeše bude přeorganizovávat i vlaková doprava:

Vláda na svém dnešním zasedání schválila praktický postup pro zajištění přednostního průjezdu nákladních vlaků s energetickými surovinami na tratích v ČR. Je možné jej již využít v konkrétních výjimečných a odůvodněných případech zpoždění dodávek pro energetický průmysl. Má pomoci fungování energetických podniků předcházením případného nedostatku určité komodity a ohrožování jejich nepřetržitého provozu.

Přednost budou mít vlaky přímo během jízdy například při průjezdu omezujícími místy na tratích (výluky) nebo při zpoždění jiných vlaků – tedy při tzv. operativním řízení. Může to pomoci i rychlejšímu obratu vozů a lokomotiv…

Ministerstvo průmyslu a obchodu může postup využít v případě elektrárny, rafinerie, teplárny a dalších provozovatelů infrastruktury důležité pro národního hospodářství a zajištění základních potřeb obyvatel ČR v oblasti energetiky. Jde o podniky využívající pro své fungování: hnědé uhlí, černé uhlí (energetické), topný olej LTO (startovací palivo pro uhelné elektrárny a palivo pro teplárny a palivo pro výrobu tepla), mazut (palivo pro teplárny a výrobu tepla), vápenec energetický kusový a mletý (pro elektrárny/teplárny), energetická štěpka (pro výrobu tepla), pohonné hmoty (motorový benzín, motorová nafta, letecký petrolej), LPG a alternativní paliva, která jsou používána jako příměs nebo náhrada běžných pohonných hmot.

Čekám, kdy dojde na petky s pilinami a vyjetým olejem. Dává vám to nějaký smysl, když vidíte v médiích ty klimatické nakašírované hysterky, které nyní mlčí a nic neříkají, když se má ve jménu current thing ničit bezhlavě životní prostředí, stejně jako mlčely, když se do oceánů hrnuly tisíce tun odporných plastových respirátorů a ještě si je samy agilně nasazovaly?

Mně osobně se návrat do dětství, kdy se rodná ves po mnoha letech čistého ovzduší díky vytápění plynem k večeru mění ve smogové doupě, ani trochu nelíbí. Opravdu nevím, proč bych měla trpět takovou míru ohrožení vlastního zdraví a zdraví mých blízkých a životního prostředí a vysvětlení protože Putin mi opravdu nestačí. Stejně jako se mi zdála nedostačivá báchorka „protože covid a ochrana zranitelných“.

Když mi soud řekl, že proti konkrétním stupidním opatřením ministerstva se dá bránit, tak vězte, že toho využiju měrou vrchovatou. Kdo chce, může se přidat. Využijte to dle libosti.