Dnes ráno mne zaujal článek na Novinkách doplněný dramatickým titulkem a fotkou jakési smutné ženy s neuměle uštrikovanou hučkou.

Když jsem to viděla, hned jsem si vzpomněla na nesnesitelnou reklamu Kaufíku „Z lásky k Česku“.

K nesprávnému použití barev státní vlajky se tehdy uvádělo:

Kaufland zaslal k této věci vyjádření společnosti Touch Branding, která symbol této kampaně vypracovala: „Logo kampaně Z lásky k Česku je grafický symbol… Odkaz na vlajku České republiky je zde záměrný, ale není cílem vlajku duplikovat, nebo tvrdit, že logo kampaně je oficiální státní znak. Z toho důvodu logicky neplatí zákonné ustanovení, které definuje svislé umístění vlajky ČR. Nicméně, i pokud by se ale tento symbol řídil uvedeným zákonem, tak zákon umožňuje svislé pověšení vlajky jedním i druhým způsobem… Důležité ale je, že tento zákon se vztahuje čistě na užívání oficiálních státních symbolů, nikoliv na používání grafických symbolů s tematikou národních barev. Stejně tak tento zákon neřeší používání národních barev na dresech, jak ukazuje i příklad dresů tenisového týmu České republiky, který v roce 2012 zvítězil na turnaji Davis Cup.

Sportovci tehdy vypadali ještě více než obvykle jako naprostí pitomci.

K oné reklamě Kauflandu se ještě tvrdilo:

Proto nelze tvrdit, že umístění barev červené vlevo a bílé vpravo je nesprávné. „Arbitrážní komise si nechala zpracovat expertízu na téma využití státních symbolů, který oprávněné užití těchto symbolů definoval, přičemž jeho definici kampaň neodporovala. Stížnost proto byla zamítnuta,“ uvedl Šťastný. Komise nicméně vyjádřila přesvědčení, že úprava umístění barev v logu by mohla podobným reakcím ze strany spotřebitelů předejít. 

Jak vidíte, je úplně fuk, co si se státním symbolem uděláte. Evidentně málokdo ví, že pro vyvěšování vlajky a pro pořadí státních barev jsou vůbec stanovena nějaká pravidla.

Podle mě je ale zajímavé, že stát je natolik drzá instituce, že lidem přikazuje i to, co smí a nesmí dělat s hadrem, jakým vlajka je. Základ právní úpravy je v zákoně č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky. Dále je pak důležitý zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

Já si třeba myslím, že by se vůbec nejvíc hodilo, kdyby se vlajka pomazala kočičím hovínkem, protože přesně tak by o státu měli lidé smýšlet, ale to by vás mohly úřady sakra hnát svinským krokem a napařit vám slušnou pokutu. Evidentně se totiž s tím drahocenným skvostem, stejně jako s odrhovačkou z Fidlovačky nebo nesmyslnou dvouocasou kočkou, musí zacházet s úctou. Je kupř. třeba dodržet tyto povinnosti:

a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře,

b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů,

c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy,

d) státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult,

e) státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,

f) vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka,

g) státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země,

h) při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi,

i) při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště,

j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice,

k) státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

Ve vztahu k hysterii novinářských blbečků z toho, že jedna ženská neví, jaké je pořadí státních barev, je zajímavé, že jim podobně nevadí, že ukrajinofilové montují vedle sebe českou vlajku a tu v barvách tříděného odpadu, popř. doplněnou ještě o vlajku EU či LGBT+++. Je to přitom evidentně zakázáno, pokud se tedy těmi všemi možnými tyčkami, na kterých ty ušmudlané hadry nosí, myslí žerď.

Sakra, ale teď si nejsem jistá, jestli jsem tím kočičím hovínkem a naprostým nedostatkem patriotismu a úcty ke státu hrubě neznevážila státní symbol a nepůjdu za to ještě ke všemu bručet!