Jak víte, považuju za dobré neustále dotírat na naši veřejnou správu s otázkami, do jaké míry jsou instituce klimaticky odpovědné, když po občanech požadují kvůli ochraně klimatu další a další omezování.

Šaškové z Poslanecké sněmovny mne už do háje poslali – neřeší, jak jejich marnotrantné a zbytečné cesty, které jsou vzhledem ke stupidnímu obsahu a činnosti spočívající v požírání chlebíčků snadno nahraditlené komunikací na dálku, ničí klima:

Teď mám ještě odpověď z vlády a Senátu. Taky tihleti joudové mi sdělili, že mi po jejich uhlíkové stopě nic není. Asi má jen jejich vejletování platit a držet hubu a krok.

K otázce č. 1 uvádí povinný subjekt následující. Jak bylo ověřeno v rámci organizační struktury povinného subjektu, Úřad vlády požadovanými analýzami, podklady, studiemi, právními ani jinými odbornými zhodnoceními nezbytnosti jednotlivých vnitrostátních či zahraničních cest výše uvedených vládních činitelů v letech 2022 a 2023 z hlediska jejich možnosti nahrazení distančním způsobem komunikace nedisponuje… S ohledem na uvedené je proto možno konstatovat, že všechny realizované cesty u výše uvedených vládních činitelů jsou vždy považovány za podstatné a odůvodnitelné. Zahraniční cesty jsou navíc vždy realizovány s přihlédnutím k naplnění zásad zahraniční politiky České republiky.

Tak fajn – až vám bude vláda chtít sebrat auto a topení kvůli „klimatu“, tak aspoň víte, že stačí říct: „Trhni si, státe, moje cesty jsou vždy odůvodnitelné a podstatné.“

Úplně nanicovatí senátoři taky lítají po celém světě jak splašené vlaštovky. CO2 mají rovněž u zadku.

Vidíte? Všechno to drama, které vytvářejí ti nahoře v médiích, jsou jen lži, hra, opičárna. Vůbec, ale vůbec tomu, co říkají o klimatu vědci, nevěří, jinak by se nemohli chovat takto nezodpovědně. No ne?

Zajímavé je, že prý není možné nahradit rajzování politiků po světě propojením přes počítače. Co to je za kravinu? proč by si ty řečičky nemohli říct přes a internet a podepsat se elektronicky? Jak to, že u vzdělávání dětí to šlo ze dne na den? To politikové nemají počítač nebo neumí použít Gooogle Meet, když to zvládli prvňáci? To nechápu.

Na závěr si říkám, že bychom se vůči drzému a odpornému státu měli řídit touto jednoduchou radou:

Buďme jako politikové: ukažme všem vztyčený prostředník.