Víte, co je vážně zajímavé? Že ptačí chřipka odešla tak rychle, jak přišla. Stačilo vymlátit velkochov slepic mimořádně krutým a nehumánním způsobem a ejhle, vše se natolik stabilizovalo, že po několika měsících bylo možno upustit od směšného a nikým normálním nedodržovaného mimořádného opatření blbounů ze Státní veterinární správy.

Důvodem ukončení opatření je zlepšení nákazové situace v ČR i zahraničí. Přesto SVS vyzývá chovatele, aby nadále dodržovali pravidla biologické bezpečnosti v chovech, zejména minimalizovali kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Zatímco v průběhu letošního ledna bylo v České republice potvrzeno 13 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže, v průběhu února růst počtu nových ohnisek zpomalil a byla potvrzena pouze čtyři nová ohniska. Pokud jde o volně žijící ptáky, byl poslední případ v ČR potvrzen 22. února.

Přesto se najdou takoví idioti mezi námi (jsou to asi ti, kdo agilně nosí respirátor i teď), kteří napráskají sami sebe a svoje holky. Mít takového souseda, asi si v noci pohraju s korunou v těsné blízkosti laku jeho auta:

V malochovu drůbeže v obci Kunčina na Svitavsku v Pardubickém kraji bylo potvrzeno ohnisko ptačí chřipky. Jedná se o osmnácté letošní ohnisko této nákazy v ČR. V chovu se původně nacházelo 15 slepic, pět kachen a dva pávi. Chovatel nahlásil úhyn osmi slepic a obou pávů během tří dnů. Slepice navíc přestaly snášet a zbývající drůbež v chovu vykazovala příznaky nemoci. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy drůbeže v chovu byly utraceny. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření.

Zdravý rozum dá, že jedinou správnou reakcí na to, když vám zdechne slepice, je zakopat ji na zahradě, vyčisti kurník, počkat pár dní, koupit nové kámošky a jet prostě dál… je ale faktem, že hloupí lidé, kteří se vyžívali v kolaboraci se státem, tu byli, jsou a budou a my ostatní se s tím musíme jednoduše naučit žít a doufat, že se budou takovíto realizovat hodně daleko od nás.