Je více věcí na nebi a zemi, o kterých se vašim filozofům nesní, milý Horatio. Tak nějak to prý říká Hamlet Horatiovi. Je s podivem, že se vším tím rozvojem lidstva a technologií jaksi věcí mezi nebem a zemí, o kterých se člověku ani nesní, přibývá. Jednou z nich je snaha českého státu usnadnit získání trvalého pobytu všem těm, co mluví rusky s ukrajinskou modifikací.

Mohlo by se zdát, že mi to může být u zadku, když mám jen zřídkavou šanci přijít s občany korupcí prolezlé postsovětské republiky vůbec do styku, ale přesto mne jedna věc nutí tuhletu šaškarádu sledovat, a to jsou peníze. Stát, můj úhlavní nepřítel, mne totiž jen odírá o peníze a může za to, že musím denně pracovat jak vzteklá, abych všem, na kterých mi ani za mák nezáleží, zaplatila jejich bídné životy (ale to se zdaleka netýká jen Ukrajinců, nicméně každý další – z mého hlediska totálně zbytečný – tvor, který tu získá další sumu oprávnění, prostě zvyšuje daňové požadavky, což mi zkrátka vadí).

Obecně migraci ve velkém měřítku zrovna nefandím (současně je normální, že tu nějací cizinci v rozumné míře jsou, to je snad jasné), protože je to naprosto nefunkční věc. Ukazuje to neblahá situace v západním světě, který politický islám už prakticky srazil na kolena. To, že se z Německa a jiných zemí stanou nové ušmudlané islámistány se všemi jejich radostmi a blahem se dalo čekat, ale popravdě nevím, proč lidé v Česku chtějí jít stejnou přitroublou cestou a dát občanství každému, kdo se (s nadsázkou) jen otře o státní hranici. Když se to přece nedaří jinde, tak to nedělám stejně, ne? Nemáme šanci dopadnou jinak, líp!

Je přece evidetní, že se příchozí nikdy nepřizpůsobí hostitelské zemi, ale naopak, až jich je dostatečné množství, přizpůsobí novu zemi obrazu svému. Bylo tomu tak v historii, je tomu tak teď a vážně není důvodu, aby tomu tak nebylo nadále. Problém je, že na manýry mnoha cizinců nemám absolutně náladu, už dost, že mne tak moc otravují se svými zlozvyky Češi. Ano, já vím, že žít se dá kdekoliv, dokonce málem i v samotném pekle, ale proč bych to měla chtít? Proč bych měla toužit po zhoršení stávající situace? Nikdo, kdo není na palici, si přece nemůže přát, aby se on a jeho rodina měli hůř, ne?

Tak proč má být změněno nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu s tímhle ubohým odůvodněním? (Zdroj: VeKLEP)

„Velký zájem o zkoušku je způsoben i příchodem osob, které přišly do ČR v rámci režimu pro vysoce kvalifikované zaměstnance, který byl vyhlášen před sedmi lety. Tyto osoby již tedy mají nárok požádat o trvalý pobyt. Bohužel však nebylo možno předvídat, zdali tyto osoby budou chtít zůstat v ČR či nikoliv. Je dost možné, že právě vojenský konflikt na Ukrajině podnítil i to, že v ČR zůstává větší počet osob, Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) odhaduje v roce 2023 počet žádostí o trvalý pobyt až na 30 000. Pro srovnání v roce 2020 bylo vyzkoušeno cca 2 500 úspěšných uchazečů, což představuje cca desetinásobný nárůst zájmu o zkoušku.

Množí se tedy žádosti cizinců o uznání jiných standardizovaných zkoušek, z nichž uznání dvou dále uvedených zkoušek je oprávněné, a to aprobační zkoušky dle § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k  výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zkoušky z českého jazyka pro státní občanství dle vyhlášky č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky (dále jen „vyhláška č. 433/2013 Sb.“).  Složili si ji cizinci, kteří umějí dobře česky a kteří patrně v budoucnosti požádají i o státní občanství. Bohužel ani při koncepci nařízení vlády ani jeho novely nebylo možno předpokládat, že v situaci, kdy se navýší úroveň zkoušky, budou chtít cizinci skládat ještě obtížnější zkoušky.“

Proč bychom měli dobrovolně a enormně zvyšovat všechna rizika (třeba kriminalitu, korupci, atp.) a tlak na státní kasu (zdravotnictví, školství aj.) a na soudržnost obyvatel jen proto, že nějací cizinci něco chtějí? Chtít můžou, já bych toho taky chtěla, třeba žít někde hodně daleko od všech Čechů a jako milionář s křídly, ale na to sere pes. Platí, že kdo si počká, ten se (možná) jazykové zkoušky dočká. Anebo ne. Na to ale taky sere pes.

To, že jsou omezeny kapacity pro občanství a pro získání trvalého pobytu, má svůj význam, neboť trvalý pobyt, natož pak občanství (!) a všechny s tím spojené výhody přece nemůže získat kdejaký otrapa, jen proto, že chce, dokonce ani kdyby byl z Ukrajiny a jmenoval se Volodymyr, měřil metr padesát a neustále nosil jedno khaki triko.

V důvodové zprávě se tyto výhody bezostyšně přiznávají:

Toto rozhodnutí bude může mít dopad na některé rodiny, nicméně cizinec o trvalý pobyt žádat nemusí, může pobývat v České republice i na základě jiného statusu. Je třeba zohlednit i tu skutečnost, že získání trvalého pobytu cizinci přinese předpokládané benefity, které výrazně převyšující výši poplatku za zkoušku... Navrhovaná novela bude mít kladný dopad na rodiny lékařů, kteří přišli do České republiky v rámci programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance a kteří po pětiletém pobytu v ČR mohou žádat o povolení k trvalému pobytu.  Oni a zejména pak i jejich děti tak budou mít v případě, že získají trvalý pobyt, mimo jiné nárok na nekomerční pojištění, čímž výrazně ušetří a zlepší se tak jejich komfort pobytu v ČR.

Směju se každopádně tomu, že mezi migranty je vždycky neobvykle velké množství lékařů, co? Ať už přicházejí z jakéhokoliv koutu světa. Neuvěřitelné! Nesměju se už tomu, že to budu já (a zprostředkovaně moje děti), kdo cizím děckám bude onen slibovaný komfort hradit.

Vedle toho důvodová zpráva neskrývá, že s celým systémem je spojeno riziko uplácení:

Jisté korupční riziko představují „prostředníci“, kteří mohou zneužívat neznalosti cizinců a nabízet jim různé služby jako např. zařízení zkoušky, „zastupování“ při zkoušce, či doprovod na zkoušku. Školy spolupracují s oddělením cizinecké policie, jejíž pracovníci zajišťují identifikaci osob při registraci v den zkoušky. MŠMT i MV situaci monitorují.

To s tím, že celá novela má pomoct právě Ukrajincům, není útok z mé strany, to je se vší vážností uvedeno v důvodové zprávě:

Navrhujeme tedy doplnění těchto dvou zkoušek do nařízení vlády, díky němuž bude možno doložení těchto zkoušek chápat jako prokázání dostatečné úrovně znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu. Dojde tak ke snížení administrativní zátěže všech zúčastněných a k úspoře finančních prostředků. Do ukrajinské komunity, které se tento problém nejvíce týká a která je oslabena válečným konfliktem, bude vyslán ze strany státní správy vstřícný signál. Navíc toto opatření přispěje i ke zlepšení přístupu lékařů ze zahraničí do českého zdravotnického systému.

Přemýšlím, co ta novela vlastně znamená. Chce stát snad tímto stupidním odůvodněním naznačit, že nemá žádnou koncepci ani v oblasti udělování trvalého pobytu a občanství, nebo co? Rozdává je jak housky na krámě? K čemu pak přesně stát ještě vůbec chceme mít? Copak takovou insitutici potřebujeme? K vysílání signálů? Já si myslím, že ani ne.

P.S.: Neschopné a ulhané ukrajinské tzv. lékaře v našem zdravotnickém systému fakt nechci. Strčte si je za klobouk, vy tam nahoře.