Jestli u nás existuje pozice pro právníky, která je všeobecně ostatními považována za podřadnou (tím myslím ještě podřadnější než soudce, státní zástupce nebo advokát, právník na státním úřadu či podnikový právník), pak je to rozhodně zaměstnání v Kanceláři veřejného ochránce práv. Možná si i vy vzpomenete, že za doby covidího útlaku a státní šikany neudělal tento zbytečný úřad pro děti ani pro dospělé vůbec nic. Na nicotnost kovidových opatření neupoukázal. Stejně jako třeba Ústavní soud či Nejvyšší správní soud si prostě Listinou základních práv a svobod vytřel zadek. No, ostatně, co taky s tím cárem papíru udělat jiného, že?

Je proto mimořádně vtipné, že na stránkách ochránce věnovaných dětem je k dispozici „převykládaná“ verze Úmluvy o právech dítěte. Omladina se tak třeba dozví, že:

  • Všichni dospělí by měli dělat to, co je nejlepší pro děti. Třeba dovolit jim studovat. Všechny děti mají právo chodit do školy. (A PROTO OMBUDSMAN NIC NEUDĚLAL, KDYŽ BYLY ZAVŘENÉ ŠKOLY.)
  • Vláda se musí ujistit, že děti žijí a mohou se rozvíjet. To znamená, že mají možnost růst, učit se nové věci rozvíjet svoje nadání a záliby. (A PROTO OMBUDSMAN NIC NEUDĚLAL, KDYŽ DĚTI NESMĚLY NA KROUŽKY.)
  • Děti se mohou setkávat s jedním nebo více lidmi. Děti se mohou přidat ke skupině nebo organizaci, například chodit do skautu a kroužků. Nebo mohou s pomocí rodičů vytvořit vlastní skupinu. (A PROTO OMBUDSMAN NIC NEUDĚLAL, KDYŽ DĚTI NESMĚLY VEN Z BYTU NEBO PŘES OKRESY NEBO OPUSTIT REPUBLIKU.)
  • Děti mají žít v bezpečném a zdravém prostředí: například v čistém bytě, kde je teplo a pitná voda. Aby děti byly zdravé a mohly se rozvíjet, potřebují pořádné bydlení, jídlo a oblečení. To by jim měli zajistit rodiče nebo jiné osoby, které se o děti starají. (CO OMBUDSMAN UDĚLÁ TEĎ?)

Tak co si o tom všem myslíte? Já se směju, až se za břicho popadám. K tomu se ale taky stále více stydím za to, že jsem vystudovala ta mrzácká práva, která nyní z duše nenávidím. Práce je to odporná, plná lží a podvodů. Nedovolte vašim dětem, aby se z nich stali právníci! To ať jsou radši něčím pořádným a mají šanci žít poctivě a opravdově. Ať třeba chovají ovce, včely a slepice a pěstují zeleninu a jablka.

Na závěr zdůrazňuji, že borkyně a borci a všechna ostatní pohlaví pracující u ombudsmana děti nezapomněli poučit, že je třeba být zodpovědným občanem, díky tomu totiž budeme v onom žádaném BEZPEČÍ:

Každý má práva a každý má povinnost respektovat práva ostatních lidí. Tak získáme bezpečnější a spokojenější společnost. Všichni za to máme zodpovědnost.