Od zítřka ministerstvo průmyslu a obchodu daruje občanům České republiky „stav předcházení stavu nouze v teplárenství.“ Máme totiž tu plynovou a jinou krizi a strejda Putin se nějak nelekl svetrů. Takže ho znova potrestáme tím, že si pod sebou uřežeme další už tak notně proschlou větev. Důležité samozřejmě v tom všem je, že i Síkela vyslal další signály (není to nakonec skrytá reklama na zubní pastu?).

Na webu MPO se píše:

Stav předcházení stavu nouze v teplárenství bude po vyhlášení platit maximálně po dobu 12 měsíců a může být prodloužen na dalších 12 měsíců, pokud trvají důvody pro jeho vyhlášení. Jeho vyhlášení umožní vydat MPO opatření, kterým budou upravena nová pravidla pro zdroje tepla. Ty tak tak budou moci využívat jiné druhy paliv než zemní plyn, jako třeba uhlí nebo lehké topné oleje, které by jinak nesplňovaly emisní limity.

Vsuvka autorky: To o těch jiných druzích neekologických paliv si zapamatujte, budete to ještě důležité.

Od jara 2020 se permanentně pohybujeme ve větší či menší nouzi. Musím říct, že je mi to už praktcky lhostejné, nicméně čistě ze sportu a z právního zájmu jsem otevřela pivko a k tomu zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon a jeho prováděcí vyhlášku č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství. Zajímavé je, že teroristický zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví se „narodil“ jen o chlup dřív než energetický paskvil. Co se to v té době dělo, že?

Pojďme ale k energetickému zákonu. Co že nám může stát v anšem novém „nouzovém stavu“ spáchat nepěkného?

Stavů nouze je v energetickém zákoně několik: v elektrizační soustavě, v plynárenství a v teplárenství. Zatím je tedy vyhlášen jen ten poslední.

Stav nouze v teplárenství (§ 88 energetického zákona)

V tomto ustanovení se dočteme:

Předcházení stavu nouze je soubor činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.

Vidíte? Stejně jako s pandemií zde máme ono magické sluvo předcházení. Skutečný nedostatek ani nasat nemusí, my mu budeme prostě předchzet a budeme doufat, že „za 14 dní to už skončí“. Jako s virem.

Při předcházení stavu nouze a při stavu nouze jsou držitelé licence na rozvod tepelné energie a odběratelé tepelné energie povinni se podřídit omezení spotřeby tepelné energie bez ohledu na uzavřené smlouvy. Držitelé licence na rozvod tepelné energie mohou v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů tepelné energie.

Při předcházení stavu nouze nebo stavu nouze, který ministerstvo vyhlásilo, může přijímat opatření a ukládat povinnosti držitelům licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie pro snížení rizika vzniku stavu nouze, řešení vzniklého stavu v soustavách zásobování tepelnou energií, omezení jeho následků nebo obnovení dodávek tepelné energie.

Cílem opatření samozřejmě bude potrápit lidi obavou ze zimy a že si nezatopí. U dalších dvou nouzových stavů (elektřina a plyn) může být ještě o dost hůř. Ty ale ještě vyhlášeny nemáme.

Kromě stavu předcházení stavu nouze můžeme mít samozřejmě stav nouze a pak ještě mimořádný stav nouze: Je-li vyhlášen mimořádný stav nouze, zůstává zachovaný odběrový stupeň vyhlášený provozovatelem přepravní soustavy, pokud při vyhlášení mimořádného stavu nouze nebo v jeho průběhu ministerstvo nestanoví jiné opatření k omezení nebo přerušení spotřeby plynu nebo změny dodávky plynu. Stav nouze vyhlášený provozovatelem přepravní soustavy se tím neruší.

Právo na náhradu škody je vyloučeno.

Ke stavu nouze v elektrizační soustavě

§ 54 odst. 2 energetického zákona obsahuje definici stavu předcházení stavu nouze: jedná se o soubor opatření a činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.

Podle § 54 odst. 5 energetického zákona platí: Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze jsou všichni účastníci trhu s elektřinou povinni podřídit se omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny.

Co tohle znamená, suď bůh. Máte-li ale pocit, že jste v suchu, protože máte nějaké ty úsporné tarify a máte cosi nasmlouváno, pak bych si přestala být tak jistá.

V komentáři se uvádí:

Energetický zákon zde tedy podtrhuje oprávněnost výkonu práva dotčených provozovatelů k omezování jejich spotřeby, jde-li o zákazníky a další účastníky trhu s elektřinou, resp. ovlivňování jejich výroby elektřiny, jde-li o výrobce elektřiny. Dotčeni touto povinností strpět omezování toků elektřiny v elektrizační soustavě jsou tedy všichni účastníci trhu s elektřinou, jak je vyjmenovává § 22 energetického zákona.

Podle § 54 odst. 6 je právo na náhradu škody vyloučeno. (To jen kdyby vám nějací užvanění slimejšové mezi advokáty slibovali hory doly u soudů).

A teď k nouzáku v plynárenské soustavě (je to skoro totéž a upravuje to § 73 energetického zákona).

Definice předcházení stavu nouze zní: Předcházení stavu nouze je soubor činností prováděných provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze, k jehož vyhlášení je provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy oprávněn. Skládá se ze dvou fází, a to z včasného varování, kdy existují takové informace, že může nastat stav nouze, a z výstrahy, kdy skutečně ke zhoršení zásobování zákazníků dochází, avšak není ještě nutné přistoupit k plošnému omezení spotřeby.

Při vyhlášení stavu nouze provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu nebo v průběhu jeho trvání může ministerstvo vydat opatření, kterým v nezbytném rozsahu mj. uloží povinnost omezení nebo přerušení spotřeby plynu nebo změny dodávky plynu nebo určí skupinu zákazníků, kterým je možné dodávat plyn, odlišně od vyhlášeného odběrového stupně podle právního předpisu upravujícího odběrové stupně v plynárenství,

Nezoufejte, i v plynárenství může být ještě hůř – lze vyhlásit stav nouze a dokonce ještě mimořádný stav nouze (§ 73d). To je stav krizové úrovně, kdy je pro celé území státu vyhlášen poslední odběrový stupeň, ve kterém je ještě plyn dodáván určené skupině zákazníků. Zbytek ostrouhá.

No, přeju vám pěkné zářijové dny. Protože mám závazek nebýt tak moc depresivní, sděluji, že se lze na vyhlášení dalšího nouzového stavu těšit. Mám totiž vymyšlenou bezvadnou žalobičku. Jako pravá ekosexuálka rozhodně nesouhlasím s tím, aby se přistoupilo ke spalování jakýchsi příšerných paliv jako je uhlí, mazut a jiný hegeš. To by pro planetu a hlavně pro klima mělo strašlivé, ale strašlivé následky! Proto říkám:

Zničené klima v důsledku spalování kdejakého bordelu je rozhodně mnohem horším následkem než cokoliv jiného, včetně lokální (počet obyvatel Ukrajiny je jen 0,5% obyvatel planety) války. Jen si představte a spočítejte, kolik lidí zemře, když shoří planeta kvůli zhoršujícím se následkům globálního oteplování (miliardy a miliardy) jen proto, že si tu hrajeme na to, že vůbec nepotřebujeme plyn. Oběti chudoby a nemocí v důsledku zničení světové ekonomiky ani nepočítám. Ne, milá namyšelná paní Zelenská, my fakt nepočítáme drobné. My kalkulujeme, jak přežijí na zničené planetě NAŠE děti.

A nejde jen o lidi – máme tu přece triliony jiných živých bytostí, které nemají menší hodnotu než všechny Oleny světa a které zbytečně bídně zahynou, jak nám už řadu let meldují třeba Extinction Rebellion. Celá situace je tedy věc základních počtů, které zvládá i prvňák! Nedává proto smysl nepoužívat z hlediska životního prostředí mnohem méně nebezpečný a poměrně ekologický plyn, byť ho získáme od Ruska nebo mimořádně odporných a nelidských režimů nejrůznějších islámských států, a přejít na paliva nadupaná tím nejhroším svinstvem ze všech – CO2 a drze dláždit cestu k vyhubení všeho živého!

To nedovolím a už píšu ono podání, protože stát zase, stejně jako s covidem, nemá žádnou cost benefit analýzu – doteď nevím, jestli „ti opatřeními zachránění“ vůbec stáli za všechny ty oběti živých a zdravých (podle mě ani omylem). S radostí, řekla bych, protože já prostě jsem smějící se buddhistická bestie, která se baví v každém okamžiku, a vůbec se za to nestydím.