Přiznám se, že nedokážu sledovat novely všech stupidních zákonů a vyhlášek. Když jsme se včera dívala do eKlepu a narazila na novelu té zpropadné hygienické vyhlášky, došlo mi, že vím velice málo o registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob. Tak jsem pátrala.

Výsledkem je prozkoumání změny § 47 zákona č. 258/2000 Sb., kam se s podpisem Pekarky, Fialky a Zemana dostaly odstavce 3-5. Celkově ono ustanovení vypadá takto:

Hodný pozornosti je zejména zbrusu nový (od 1. 12. 2022 účinný odstavec 3):

Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl očkování konkrétního pacienta, o tom bezodkladně učiní elektronický záznam do registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy podle § 79 v rozsahu požadavku na vytvoření záznamu o očkování podle zákona o léčivech.

Na toto ustanovení navazuje § 81 fb zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (ten platí od 1. 1. 2022, novelizovaný rovněž s účinností k 1. 12. 2022):

Záznam o očkování je vytvářen, měněn nebo rušen v systému eRecept na základě automatizovaného přenosu záznamu o očkování v registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy vedeném podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který obsahuje údaje potřebné pro vytvoření, změnu nebo zrušení záznamu o očkování.

Na zákaldě tohoto záznamu lékař nebo farmaceut vydá na žádost pacienta prostřednictvím systému eRecept výpis provedených očkování v listinné nebo elektronické podobě. Výpis provedených očkování může být pacientovi vystaven v elektronické podobě také přímo systémem eRecept prostřednictvím webové aplikace pro pacienty.

Zjevně tedy existuje půda pro certifikáty o očkování.

Ustanovení vzniklo v souvislosti se zákonem č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví (pod tímhle je ještě podepsán Babiš, bychom byli féroví).

Vtipné je, že § 47 byl o inkriminované odstavce doplněn až v rámci pozměňovacích návrhů od obejdů v Poslanecké sněmovně. Jde o dílo jakéhosi vola Toma Philippa , dědka z klubu KDU a nějakých dalších nýmandů (vy jste věděli, že něco tak zbytečného užírá vaše daně a vyhřívá zadkem židli ve Sněmovně?)

Proti této ubohé přílepkové praxi vystoupil jakýsi Kamal Farhan z ANO:

Jednoznačně chci říct, že z mého pohledu tento pozměňovací návrh nepatří k tomuto zákonu… Já jsem tam zaznamenal věci typu veterinární léčiva, krmiva, a zajímalo by mě, jaký je tam sousledný vztah. Já ho tam nevidím. Myslím si, že tento pozměňovací návrh je typickým přílepkem, a dovolím si tady jenom v krátkosti uvést do kontextu, co uvedl k takovýmto přílepkům Ústavní soud. Ústavní soud označil ve svém nálezu 77/06 za takové přílepky za protiústavní… S ohledem na základní principy právního státu a mantinely pro činnost orgánů veřejné moci je nutné, aby tento návrh byl předložen a projednán v řádném legislativním procesu, a ne přílepkem k veterinárním léčivům, aby se k tomu potom snad i vyjadřoval na zemědělském výboru ministr zemědělství. Mě by zajímalo i, jaký názor na to má Úřad pro ochranu osobních údajů, a chtěl bych zde říct, že se to vlastně týká ÚZISu a dalších organizací… A jenom chci tady říci, že ÚZIS je omezen pouze na anonymizovaná data, to znamená, že jsou chráněny citlivé osobní údaje pacientů. Data, ke kterým má nyní ÚZIS přístup, neobsahují informace, podle kterých by šla rozklíčovat. Nově podle tohoto návrhu má mít ÚZIS přístup ke kompletním informacím obsaženým v systému eRecept. Pro ty z vás, kteří ještě nevědí, co tím chci říct, je, že vlastně v tuto chvíli se rozšiřuje okruh úředníků, hlavně na ÚZISu, samozřejmě to můžou být i krajské hygienické stanice a další, kteří budou mít přístup k eReceptům, to znamená, budou mít přístup k 10 milionům občanů, 10 milionům pacientů a budou vidět, kdo jaké léky bere. Jinými slovy to znamená, když někdo z vašich rodin bude brát antidepresiva, bude brát léky na spaní, bude brát jakékoli léky, ať se to týká vašich, našich dětí, ať se to týká prostě kohokoli, tak rozšiřuje se z mého pohledu nehorázně počet osob, které budou mít k těmto citlivým údajům přístup.

Ještě pak tento týpek celkem trefně doplnil:

Já si myslím, že takováto změna v demokratickém právním státě, ve kterém žijeme, by neměla probíhat takto pokoutně prostřednictvím pozměňovacího návrhu, změna, která není projednána zdravotnickým výborem, která neobešla všechna připomínková místa, která by v rámci klasického legislativního procesu musela projít. Neviděl jsem ani rozpracováno, jak se staví k GDPR. Já si myslím, že takovýto pozměňovací návrh vůbec nepatří ke krmivům, nepatří ke zvířatům, nepatří k veterinárním lékům, nepatří do kompetence k zákonu, který tady předkládá pan ministr zemědělství, a budu rád, když takovýto návrh předkladatelé stáhnou

Philipp obhajoval svoje činy takto:

Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím teď ke Kamalovi Farhanovi, k panu poslanci a kamarádovi. Je to tak, že v tuto chvíli je nastaven systém tím způsobem, že na ÚZIS proudí veškerá data ze zdravotních pojišťoven, to znamená, i data o placeném očkování, i data o tom, že pojišťovny zaplatily nějaké léky a jaké. A ta organizace je nastavena tak, aby s nimi diskrétně, to znamená v nějakém režimu, který je schválen nejvyššími orgány, pracovala. Takže my to tady neotvíráme nějaké skupině, nevím, nějaké neznámé skupině, nebo někomu, kdo by takovými daty neuměl nebo nebyl schopen pracovat. My tady pouze pro vstupní místo volíme přívětivější prostředí, které vytvořil ISIN a který byl osvědčen při zadávání očkování na covid. A ta data potom budou jednak na ÚZISu, ale budou i na SÚKLu, a data o tom, jaké léky byly použity u konkrétního pacienta, samozřejmě ÚZIS v tuto chvíli má, protože ze zdravotních pojišťoven tam chodí všechny placené služby, to znamená i včetně těch léků.

Těžko říct, kam nás tahleta připitomělá podvodná poslanecká manipulace dovede. Těžko říct, kdo k tomu Philippa navedl, protože dost pochybuju, že vůbec někdy něco vyleze jen tak z hlavy kteréhokoliv blbého poslnce či senátora. Vždycky za nimi někdo stojí. Tak se asi nechme překvapit, kdy po nás stát bude chtít potvrzení z eReceptu o tom, jakými očkováními jsme se nechali vopíchat zezadu i zepředu.