Někdy přinese denní sledování úřední desky NSS mnoho zajímavých momentů. Například rozsudek o strašlivě zlé a klamavé reklamě na potravinové doplňky, které by snad mohly lidem zlepšit imunitu vůči virovým onemocněním. Hanba všem prodejcům vitamínu C!

NSS řešil opravdu zapeklitý případ. Jeden drzý e-shop zařadil do záložky „Zdraví“ a „Koronavirus“ jakési doplňky, které prý mohly posílit obranyschopnost. Za to mu úřady napařily pokutu 200 000,- protože taková reklama mohla běžného spotřebitele totálně zmást. Kupující by podle Státní potravinářské a zemědělské inspekce mohl na základě takto pomotaných dojmů uvěřit, že když slupne nabízený doplněk, covid na něj neskočí. Městský soud s úřady souhlasil a nejinak na věc nahlížel NSS.

Ten nejdřív připomněl, že „obecným cílem potravinového práva poskytovat
spotřebitelům povědomí, které jim umožní informovaně vybírat potraviny, které konzumují, a zabránit jakýmkoli praktikám, které je mohou uvést v omyl. Smyslem tohoto nařízení, od kterého ani při výkladu zákazu léčebných tvrzení nelze odhlédnout, je tedy nepochybně chránit spotřebitele před tím, aby své úsudky o potravinách zakládali na nepravdivých a zavádějících informacích. Léčebná tvrzení jsou obecně zakázána, neboť typově představují nejrizikovější skupinu tvrzení.“

Pak z něj vypadlo toto: „Světová zdravotnická organizace dne 11. 3. 2020 vyhlásila epidemii koronaviru SARS-CoV-2 za globální pandemii. O den později vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu této nákazy. Protiprávní jednání stěžovatelky bylo prokázáno dne 19. 3. 2020, pojmenování podkategorie na stěžovatelčině e-shopu tedy bezprostředně navazovalo na tyto události. V době, kdy se koronavirus masivně šířil po celém světě, aniž by o něm nebo o ochraně před ním byly dostatečné informace, vyhledávali spotřebitelé ze strachu z nákazy jakékoli prostředky ochrany. „Zdraví“ a „koronavirus“ nemohly být proto názvy pouze technických podkategorií, protože samy o sobě v té době nesly pro průměrného spotřebitele širší význam. Význam bezprostředního ohrožení zdraví a života, a to způsobem, o němž existovalo jen málo objektivních informací dokonce i ze strany zdravotnických a lékařských autorit. Posuzované jednání a jeho vliv na chování spotřebitele je proto třeba hodnotit tehdejší optikou. To, co se ze současných hledisek a při současném stavu poznání této nemoci může jevit jako přehnaná obava o vlastní život a zdraví či dokonce hysterie, je s ohledem na tehdejší situaci pochopitelným jednáním spotřebitele.“

NSS ještě dodal:

„Kategorie „koronavirus“ jako léčebné tvrzení by obstála sama o sobě, neboť v časovém kontextu spáchání přestupku šlo o konkrétní určení nemoci, o které měl průměrný spotřebitel málo informací, a tak i z pouhého zařazení potravin do této podkategorie mohl usuzovat, že mají léčebné vlastnosti. Samotné slovo „koronavirus“ v tehdejší době, tedy těsně po propuknutí světové pandemie, způsobovalo v průměrném spotřebiteli strach a obavy; pouhé uvedení tohoto slova tak ovlivňovalo rozhodování spotřebitelů o nákupu. Skutečnost, že byly obě kategorie (zdraví – koronavirus) spojeny, pouze spotřebitele utvrzovalo v jeho předpokladu, že uvedené potraviny mohou mít léčebný či zdraví ochraňující účinky. Není ani rozhodné, zda byly tyto kategorie zvýrazněny, doplněny, nebo dále inzerovány.“

No to je ale zajímavé, že? Jak by se NSS díval touto optikou na stupidní reklamy na covidovou vakcínu? Pamatujete se ještě na všecky ty tečky a starého olezlého Čtvrtníčka? To bylo ale lží a zneužívání strachu lidí z covidu a z toho, že se zase všecko zavře. To bylo keců o tom, jak naočkovaní neonemocní a nebudou šířit!

Zajímavé je, že SZPI dělala v době covidí jednu šťáru za druhou. Nenechala snad jednoho obchodníka s potravinovými doplňky na pokoji. Jako zakázané tvrzení bylo bráno kdeco. Jeden „hajzl“ např. na webu napsal:

Jak se můžeme na běžnou chřipku a na koronavirus proti kterému nemáme žádné léky připravit? Ideální je budovat nejen vlastní silnou imunitu, ale také imunitu našich dětí a ostatních členů rodiny a osob z našeho bezprostředního okolí.  Za tímto účelem Vám nabízíme velmi výhodně komplexní portfolio imuno – výrobků“

To je ale hnusná a prachsprostá lež! Na covid přece pomáhalo jen zanedbání péče, zavřené ordinace, žádná léčba, roušky a zákazy pití kafe na ulici a vycházení po desáté večer a překračování hranic okresů. Imunita! No toto. Kdo to kdy slyšel.

Zvláštní je, co SZPI píše ve své ročence:

SZPI se zapojila do koordinované kontrolní akce organizované EK (DG SANTE G5), která byla zaměřena na subjekty (provozovatele webových stránek), které prostřednictvím internetu nabízely k prodeji potraviny, u nichž byla uváděna tzv.„léčebná tvrzení“ v souvislosti s léčbou nebo s prevencí proti nemoci COVID-19. Akce byla zaměřena rovněž na subjekty, které propagují potraviny formou internetové reklamy, jež obsahovala výše uvedená tvrzení. Jednalo se tak o porušení článku 7 odst. 3 nařízení (EU) č.1169/2011, případně o porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

SZPI rovněž oslovila několik významných provozovatelů elektronických tržišť (Heureka, Aukro, Bazoš, Seznam atd.) v ČR s žádostí o jejich aktivní přístup k zamezení výše uvedených nabídek a reklam. V této souvislosti byla oslovena také Asociace pro elektronickou komerci (APEK). V průběhu roku 2020 bylo zjištěno na základě podnětů nebo aktivního vyhledávání nevyhovujících webů ze strany inspektorů SZPI porušení výše uvedených předpisů v celkem 87 případech. Drtivá většina nevyhovujících nabídek a reklam se týkala doplňků stravy.

SZPI již od počátku „koronavirové krize“ sama shromažďovala informace, které odpovídaly zadání EK ještě před oficiálním vyhlášením akce a rozšířila zaměření kontroly i na nabídky a reklamy, které byly realizovány jinými způsoby než prostřednictvím internetu. Zjistila tak navíc dalších 17 případů porušení výše uvedených předpisů. K těmto kontrolám byla vydána řada tiskových zpráv, kde byly zveřejněny nejzávažnější prohřešky.

Takže oni to dělali z rozkazu EU, tuhletu nesmyslnou šikanu a fízlování? Hm… že men to ani nepřekvapuje. Stejně jako to, že se nozí do špiclování druhých s chutí zapojili…

Podle rozsudku NSS ze dne 19. 4. 2023, čj 1 As 162/2022 – 39, dostupné na www.nssoud.cz