Nejvyšší správní soud dnes vskutku perlil. Poté, co posvětil zákazy pro neočkované studenty chodit do školy, se vyjádřili naši gerojové v talárech taky k tomu, jestli navádění dětí k očkování bez souhlasu rodičů bylo v pořádku. No, asi vás nepřekvapí, že bylo. O co šlo?

Nějací rodiče se správní žalobou domáhali, aby soud zakázal ministerstvu zdravotnictví zasahovat do jejich práv šířením informací o možnosti nezletilých osob starších 16 let očkovat se proti COVID-19 bez souhlasu zákonného zástupce. Městský soud je poslal tam, kde slunce nesvítí. NSS pak jeho fu*k off přístupu jen zatleskal.

Městský soud dospěl k tomuto závěru:

Šíření informací o možnostech očkování není závazný donucující akt a nezasahuje do práv a povinností osob, tedy ani do práv rodičů.

Argumentace rodičů u NSS byla takováto:

Otec namítá, že informace slouží jako jistá legitimace počínání pracovníků očkovacích center, kteří na základě takového pokynu (šíření takové informace považuje za pokyn správního orgánu sui generis) mohou nezletilé očkovat bez souhlasu rodičů. Zdůrazňuje, že v této věci nejde o to, že by jeho dcera byla nucena podstoupit očkování, ale o legitimizaci ignorování rodičovské odpovědnosti. Ministerstvo totiž takto vyzývá pracovníky očkovacích center k očkování nezletilých bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Otec považuje takové jednání za nezákonné a jediným způsobem obrany proti němu je právě zásahová
žaloba.

Ministerstvo se bránilo:

Dnes se už jedná o hypotetický problém, že by zaměstnanci očkovacího centra nabádáni žalovaným zkracovali rodičovská práva stěžovatele možným naočkováním jeho dcery. Navíc samotnou vakcinaci neprovádí ministerstvo, ale poskytovatel zdravotních služeb. Případné poskytnutí zdravotních služeb oprávněným subjektem přitom nepředstavuje nezákonný zásah.

Válek je ale bradavičnatý s*áč, co?

Nemenší s*áči jsou soudci NSS, kojoti jedni prašiví.

Stejně jako ve výše citované judikatuře nepředstavovalo ani v tomto případě sdělení právního názoru žalovaného zásah do stěžovatelových práv a zároveň mu touto informací ani nebyla uložena žádná povinnost. Právní postavení žalobce se tedy v důsledky sdělení informace nezměnilo, a nemohlo se tak jednat o zásah ve smyslu § 82 s. ř. s. Jakkoliv s tímto právním názorem žalovaného může stěžovatel nesouhlasit a označovat jej jako „pokus o legitimizaci ignorování rodičovské odpovědnosti“ či „přímou výzvu k provádění očkování nezletilých bez souhlasu jejich zákonných zástupců“, nic to na závěru soudu nemění, protože legitimizace jisté praxe ani výzva směřovaná k poskytovatelům zdravotních služeb zásah ve smyslu § 82 s. ř. s. rovněž nepředstavují. Správním soudům ani nepřísluší hodnotit, zda je právní názor žalovaného správný a jeho šíření vhodné či nikoli.

Podle rozsudku NSS čj. 2 As 58/2022 – 39 ze dne 26. 4. 2023.