Častokrát se na sociálních sítítch dozvíte, že to, co ve vztahu ke covidu dělalo ministerstvo zdravotnictví, se už nebude opakovat, protože „to bylo protiústavní a soudy to opakovaně zrušily“. Větší kravinu v říši práva aby člověk pohledal. Tak ještě jednou (i když vím, že 100% ne naposledy):

SOUDY NIKDY NEŘEKLY NIC, CO BY ZAMEZILO OMEZOVÁNÍ SVOBODY. STÁT VÁM MŮŽE UDĚLAT COKOLIV A TI V TALÁRECH TOMU ZATLEKSAJÍ.

Nejlepším důkazem budiž zejména slavné rozhodnutí NSS učiněné na základě „žaloby“ advokáta Zdeňka Koudelky. NSS na tu zrůdnost velmi, ale velmi rád odkazuje, kde jen může, takže se nám hezky pomaloučku vytváří konstantní judikatura.

Pokud chcete něco novějšího, podívejte se na web Nejvyššího správního soudu dnes. Je tam další výšplecht, tentokrát učiněný na základě návrhu Davidova (čj. 6 Ao 32/2021 – 76). Z tohoto rozhodnutí zcela jasně vyplývá, že díky Pandě už se přezkumu nedomůžete vůbec, a to ani té formální frašky, které se dostalo žalobcům doposud. Krom toho byli soudci, bohužel, zase kreativní, a tak řekli:

„Podstatu navrhovatelčiných výhrad proti mimořádnému opatření lze shrnout tak, že odpůrce diskriminuje v přístupu ke službám osoby, které sice měly negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, avšak nepodstoupily očkování proti tomuto onemocnění, respektive že tyto osoby nepřímo nutí k tomu, aby podstoupily očkování… Tuto okolnost odpůrce nepopíral, zejména ve vyjádření k návrhu však upozorňoval na to, že neočkované osoby, které zároveň neprodělaly onemocnění covid-19, mohou být pro své okolí více nakažlivé než osoby očkované… Navrhovatelka tuto okolnost zpochybňovala, Nejvyšší správní soud však nepovažoval za nutné se jí blíže zabývat. Klíčové je totiž další východisko odpůrce, že neočkovaná osoba, která nezískala imunitu ani z prodělané nemoci, není dostatečně chráněna před infekcí, na rozdíl od očkované osoby, u níž je riziko nákazy, potažmo závažného průběhu onemocnění či dokonce úmrtí, násobně nižší… Z hlediska připravenosti imunitního systému na onemocnění covid-19 tedy nelze považovat postavení očkovaných a neočkovaných osob za srovnatelné… Toto východisko navrhovatelka nezpochybňovala (ačkoli to s ohledem na odbornou povahu řešených otázek bylo jejím úkolem… zaměřovala se pouze na to, do jaké míry mohou očkovaní a neočkovaní šířit virus, což však samo o sobě nemůže vyvrátit další přednosti očkování... I kdyby tedy navrhovatelka prokázala, že očkovaní šíří virus obdobně jako osoby neočkované, mimořádné opatření by obstálo.“

Zde si přečtěte odkaz na „Koudelkovo“ rozhodnutí, který pilní soudci vtělili i do své nejčerstvější novinky:

Navrhovatelka též obecně namítala, že cílem mimořádného opatření je donutit dosud neočkované osoby, aby podstoupily vakcinaci. Ve shodě s rozsudkem č. j. 8 Ao 2/2022 – 53 však Nejvyšší správní soud uvádí, že z odůvodnění mimořádného opatření ani z vyjádření odpůrce nic takového nevyplývá. Opatření směřuje ke zmenšení rizika šíření onemocnění v populaci a zhoršení epidemické situace, čímž zároveň předchází zahlcení a zhroucení zdravotního systému. Tento cíl lze považovat za legitimní a opatření odpůrce je způsobilé jej dosáhnout. Negativní výsledek PCR testu přitom nelze považovat za srovnatelně účinné opatření, neboť nijak nesnižuje riziko nákazy a možnost vážného průběhu onemocnění u neočkované osoby. S ohledem na skutečnost, že v napadené části míří mimořádné opatření na služby spojené zejména s trávením volného času, tedy služby zbytné, považuje Nejvyšší správní soud zároveň toto omezení za přiměřené.

Paráda, ne? Tomu říkám právní úspěch!

NSS i v této nové Davidově věci u části mimořádného oaptření konstatoval, že je v rozporu se zákonem (tj. bych asi měla machrovat a dávat jak posedlá rozhovory o tom, čeho můj geniální advokátský manžel dosáhl a jak báječně soudy chrání právní stát), ale jde jako obvykle o pouhé formalitky, řečičky, jak jsem psala, které jsou překlenuty novelou Pandičky. Opravdu nechápu (teda chápu, politika, to je svinstvo), jak mohou někteří právní šarlatáni neustále mást veřejnost s tím, že soudy někdy řekly něco kloudného o celé covidí šaškárně. Doufám, že se za to jednou narodí jako hovniválové.

Tím se dostávám opět k tomu, že pokud chcete být opravdu svobodní, musíte si to zařídit sami. Jiná cesta prostě není a přes právo už vůbec ne.