Začínám mít pocit, že Petr Fiala a jeho kabinet jsou banda klimatických zločinců. Přitom na stránkách vlády se dočtete třeba tento žblecht:

Jako členský stát Evropské unie je ČR plně zapojena do společného evropského úsilí o snižování emisí skleníkových plynů, ochranu životního prostředí a dosažení klimatické neutrality. Důraz na inovativní a chytrá řešení v oblasti klimatické změny a ochrany životního prostředí je klíčový. Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR, Ministerstvo životního prostředí a Akademie věd ČR budou v rámci svých priorit v průběhu českého předsednictví tato témata reflektovat.

Jak je tedy pak možné, že se konala taková zbytečná blbost, jako jsou Dny NATO? Při zahájení Fiala mlel takto:

Válka na Ukrajině celé Evropě dokazuje, že svět je stále plný hrozeb. Těch tradičních, jako je dnešní ruská agrese, i těch novějších, jako jsou různé hybridní útoky. Nikdy se to nezmění, takže záruky, které nám NATO poskytuje, budou neustále potřeba. Na světě není silnější vojensko-politické spojenectví, které by svým členům garantovalo takovou bezpečnost, jakou si dnes užíváme my.

Ve skutečnosti jsou samozřejmě celé směšné Dny NATO demonstrací vojenské síly, přičemž benzín a naftu spalovaly desítky reprezentantů vzdušné a pozemní techniky. Nechci si ani představovat ty tuny oxidu uhličitého. Vyklepanci z Extinction Rebellion by z toho jistě nespali aspoň týden.

To, že je to ministerstvu obrany totálně volný, dokládá odpověď na moji další žádost o informace, kdy jsem chtěla vědět, jestli si úředníci udělali nějaké cost benefit analýzy a zjistili si, jestli má chrastění zbraněnimi a poměřování pinďourů větší přínos než ochrana zeměkoule před změnou klimatu.

Ministerstvo obrany nedisponuje žádnou informací ohledně produkce CO2 během akce Dny NATO20 22, přičemž žádný zákon mu explicitně neukládá takovou informací disponovat. Ministerstvo obrany nevytvářelo žádné analýzy k poměření přínosu konání akce a nebezpečí dopadů spojených s nadměrnou produkcí CO2.

Takže tak. Takhle ve skutečnosti stát přistupuje k té slavné klimatické neutralitě. Doporučuju vám to mít stejně na háku jako tihleti nahoře.