Docela se bavím nad nejnovějším tématem: částečnou mobilizací. Předpokládám, že všichni ti, kdo věří vládě a státu a zahalují se buď do ukrajinské vlajky nebo naopak do té české, což vyjde na stejno, hadr jako hadr, mají sbalený batůžek a čekají jako na jehlách na povolávací rozkaz.

Zelené mozky se už už nemohou dočkat, až si zahrají na vojáčky, nakoupí si tančíky, nové vrtulníky (jejichž nesnesitelný hluk mne bude obtěžovat ve dne v noci ještě víc než teď) a nějaké to letadélko Káně a těší se, až budou moci buzerovat víc lidí. Myslím, že covidí střežení hranic okresů musí vojáčkům docela chybět. (Ne, úctu k vojsku vážně, ale vážně nemám, naopak si myslím, že je to parta úplných vymaštěnců neschopných žít běžný život a starat se sami o sebe a živit se slušnou prací.)

Generální zelený blbeček pro média řekl:

„Bude se muset zapojit celá společnost, bude se muset minimálně výběrově mobilizovat, ať už lidé, nebo věcné zdroje materiálu,“ uvedl.

V kontextu chřestění zbraněmi se v diskusích stále dokola objevuje názor, že prezident ČR nemá vliv na to, jestli je nebo není vyhlášena mobilizace. Je to krutý omyl, protože právě a jedině prezident o vyhlášení mobilizace rozhoduje.

V § 23 odst. 1 a 2 branného zákona se uvádí:

Mobilizací ozbrojených sil se rozumí hromadné povolávání vojáků v záloze k výkonu mimořádné služby za válečného stavu. Mobilizace ozbrojených sil může být částečná nebo všeobecná. Mobilizaci ozbrojených sil nařizuje prezident republiky na návrh vlády. Prezident republiky mobilizaci vyhlašuje v hromadných sdělovacích prostředcích.

Podle mého názoru je výklad zákona jednoznačný: vláda dává návrh a prezident se rozhodne, zda mobilizaci nařídí nebo ne. Zákon mu nic nenakazuje. To by tam bylo sloveso ve vidu dokonavém a tudíž ve tvaru „nařídí“. Je tedy zcela na vůli prezidenta, jestli pošle lidi na smrt nebo ne. A se závazky vůči NATO běžte k šípku. Těm dostojíme i s profesionální armádou a blbečky z aktivních záloh. Druhá věc je, že absolutně nevěřím, že by Babiš, který byl ochoten udělat to, co udělal s covidem, mobilizaci nenařídil, chtělo-li by se to po něm. Prostě estébácky hajzl jako estébácky hajzl, to si nevyberete.

Pro mobilizaci je třeba vyhlášení válečného stavu: Podle čl. 43 odst. 1 Ústavy Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Podle čl. 39 odst. 3 platí, že k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.

O tom, co všechno hnusného stát může lidem za válečného stavu provést, jsme psala už před rokem.

Fiala a kol. ruku v ruce s novým prezidentem povedou tuhletu zemi do války (válečný stav sice vyhlašuje parlament, ale jaké je složení Poslanecké sněmovny a funguje Senát jako brzda a jak to bylo s těmi všemi nouzáky kvůli trapnému viru?), kdyby na to došlo, čemuž osobně nevěřím. Je to jen prachsprosté vyhrožování a strašení a týrání lidí jako za covidu nebo s klimatem či brouky. Ostatně kdyby chtěli poslat nějaké čerstvé lidi na Ukrajinu, stačí si tu posbírat statisíce ukrajinských hrdinů, kteří radši zdrhli do ciziny, jen aby nemuseli pro ten boží stát hnout prstíčkem. Až tu nebude jediný Ukrajinec, tak by teprve mohlo přijít na řeči o nějaké mobilizaci, řekla bych. A i potom to lidem jako jsem já, kteří z duše tuhletu republiku nenávidí a je jim fuk, jestli stát existuje nebo ne, celkem jedno. Válčit vážně z přesvědčení nehodlám a nebudu. Na to si najděte jiné užitečné idioty, třeba ty, kteří to vládě a EU a jiným entitám pořád baští.

Je to jen na vás – když na mobilizaci hodí 90% lidí bobek, což je jediný správný postup, co s tím stát udělá? Pošle na nás Řehka tu svou slavnou armádu? Už se bojím, bububu. Jo a nezapomeňte mi napsat, že Mnichov. Jedno oko pak nezůstane suché.