Dnes NSS vydal jedno zajímavé rozhodnutí v další Davidem zastupované věci. Rozsudek není zvláštní přístupem soudu ke covidím otázkám, ten je blbý jako vždycky, ale tím, že soud rozhodoval o zákazu přicestování pro občany Ukrajiny. Ministerstvo zdravotnictví totiž v září 2021 vydalo jedno ze svých stupidních mimořádných opatření, kterým stanovil nejrůznější povinnosti lidem hodlajícím překročit státní hranice. Taky tímto opatřením rozřadil různé země světa podle barev na ty, které jsou celkem ok a na ty, ze kterých jsou příchozí fakt fuj, fuj, ekl. Mezi ty skutečně virem prolezlé a strašlivě nebezpečné patřila – světě zboř se! – Ukrajina (byla na mapce, a teď se bojte, tmavě červená). Neočkovaní obyvatelé z této evropské země sice mohli přicestovat, ale za splnění celé řady různě ponižujících úkonů.

Z rozhodnutí NSS:

Navrhovatel namítal, že „příbuzní, známí a kamarádi navrhovatele nejsou naočkováni proti onemocnění COVID-19 a nevztahují se na ně žádné výjimky z povinností uvedených v hlavním opatření o cestování. Pokud by tedy chtěli přicestovat, museli by disponovat jednak negativním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, následně by po příjezdu byli povinni strpět samo-izolaci, což představuje zbavení osobní svobody navrhovatelových přátel a rodiny, nebo přinejmenším závažné omezení svobody jejich pohybu.“

Na soud se obrátil muž, jehož žena se na Ukrajině narodila. Je samozřejmé, že ji a potomky chtěli ukrajinští příbuzní tu a tam vidět. Jenže ouha, když je zrovna covid „current thing“, nikdo přijet jen tak mýrnyxtýrnyx nesmí. Když je „current thing“ Putin a válka, tak smí kdokoliv bez ohledu na cokoliv.

Překvapením tedy není, že v covidí záležitosti celou rodinu poslaly české soudy kam jinam než do háje zeleného. Hlavním argumentem, proč se soudy ani nechtěly celou věcí zabývat je, protože milému tátovi může být podle soudců kulové po tom, jak se rozvíjí nebo nerozvíjí jeho děti. To je vážně zajímavá úvaha, že? Soudy trvají na tom, že jestli se děti chtějí stýkat s babičkou, měly „žalovat“ samy za sebe. Jenže udělejte to jako jejich zákonní zásupci, když víte, že NSS vždycky zveřejní celé jméno a adresu těch, kdo si k němu troufnou podat nějaký návrh, bez ohledu na to, jestli jde o dospělé nebo o nezletilé.

Z rozhodnutí NSS (rekapitulace názoru Městského soudu v Praze):

K tomu městský soud zdůraznil, že žádným způsobem nezpochybňuje důležitost styku dětí navrhovatele s jejich prarodiči, ani navrhovatelovo právo na soukromý a rodinný život, nicméně navrhovatel se podaným návrhem snažil založit svou vlastní aktivní procesní legitimaci na základě tvrzení o zásahu do práv svých dětí a přátel z Ukrajiny. Navrhovatel tedy netvrdil zásah do svých práv, ale do práv jiných osob. Zejm. netvrdil to, že by měl zásah způsobený opatřením obecné povahy spočívat v omezení jeho možnosti navštívit své přátele na Ukrajině, ale
tvrdil to, že jeho přátelé mohou přicestovat do České republiky jen s obtížemi (musejí se podrobit testu, příp. samoizolaci). V tomto směru však napadené opatření obecné povahy stanovuje povinnosti pouze těm osobám, které cestují do České republiky; navrhovateli samotnému hlavní opatření obecné povahy o ce
stování žádné povinnosti neukládá.

NSS tento výšplecht potvrdil:

V nyní projednávané věci se navrhovatel podaným návrhem domáhal ochrany práv svých dětí a svých přátel z Ukrajiny, což je v rozporu s koncepcí aktivní procesní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy. Navrhovatel nadto v podaném návrhu ke svým dětem neuvedl žádné identifikující údaje – neuvedl jejich jména, věk, ani nedoložil jejich rodné listy. Ve svém návrhu ustal na pouhém zcela obecném tvrzení o narušení vývoje dětí „v předškolním a batolecím věku“. Návrh tedy podal svým jménem, avšak argumentací obsaženou
v návrhu tvrdil zkrácení nikoli svých práv, ale práv svých dětí
a svých přátel. V daném případě se proto nejednalo o „extrémně zužující způsob posouzení otázky aktivní procesní legitimace“, jak uváděl navrhovatel v kasační stížnosti, ale o setrvání na požadavku, který plyne přímo ze zákona a který judikatura správních soudů dlouhodobě zdůrazňuje.

To svět neviděl, takový kojoty, co? Asi si ten chlapík děcka , tvl, vymyslel a ještě se drze domáhal toho, že je dotčen na svých rodičovských právech, je-li jeho dětem špatně a smutno bez příbuzných. To musel být ale, řeknu vám, špatný člověk, tenhle ten drzý navrhovatel!

Celá tahle story je bizarní zejména s ohledem na to, co se dělo s obyvateli Ukrajiny o pouhých pár měsíců později. Na covid a nějaké pasy, rodné listy, očkovací průkazy a jiné zbytečnosti se doopravdy nehledělo a všichni si mohli (a doteď můžou) vesele trajdat, kam chtějí. Vážně může tahle absurdita připadat někomu normální a v cajku?

Zpracováno podle rozsudku NSS ze dne 7. 10. 2022, čj. 5 As 357/2021 – 39. Dostupné na www.nssoud.cz