Staršně, ale strašně se směju všem těm ulhaným ekologickýcm aktivistům, kteří všude naříkají, jak jim leží příroda a planeta na srdci, ale ve skutečnosti na životní prostředí zvysoka kašlou. Přesně tak to vypadalo na hackathonu organizovaném ministerstvem životního prostředí, kde se ukuly nekalé piklé ohledně výstavby větrníků, kde se státu zamane.

V novinách se o větrníkové akcicče psalo:

Komplikaci s jednorázovými plastovými kelímky se podařilo vyřešit velmi rychle. Neekologické plastové obaly v cateringu se totiž vůbec nehodily k environmentální povaze akce. Organizátoři však kvapně opatřili náhradu v podobě opětovně využitelných skleniček. V osmém patře pražského sídla Microsoftu se v polovině června sešly na čtyři desítky lidí k hackathonu. Při této populární formě komunitního brainstormingu se nejrůznější odborníci snaží vyřešit určitý problém.

Tak jasně, všem těm fousatým libtardům a obrýleným libtardkám, abych byla aspoň trochu korektní a nepoužívala jen generické maskulinum, tolik moc záleží na životním prostředí, že ho chrání vyhazováním zbytečných plastů. To mi vypravujte, to mi podrobně vypravujte. To už je jak ten prolhaný Lidl a jeho Stikeez nebo generálmajor, t.č. prezident ČR s motorkou nebo požíráním hovězího nebo poslanci a senátoři a jejich rajzování po celém širém světě.

Dobře, a co to má společného s Milionem chvilek? Všecko. To jsou totiž taky pořádně vypečení klimatičtí lháří. Na webu této organizace se píše:

Z toho by člověk málem pochopil, že Babiš je ďábel, neboť odmítá věřit ve změnu klimatu. Ale co je pak Milion chvilek, který pořádá demonstraci, a teď se držte, tak, že její účastníci naprosto přitrouble jezdí autem v konvoji čmoudících smrdích kár vylučujících se svých ohavných střev CO2? Moje skutečné environmentální já nad takovou obludností pláče.

O to, že na takovou demonstraci měli právo, se navíc soudili s policajtama a pražským magošem (to jako magistrátem) – Milion chvilek se na ně zlobil, že mu s tou demoškou jako nepomohli. NSS navíc těm cvokům vyhověl a řekl:

Akce svolaná žalobcem, která spočívala ve srocení osob ve vozidlech na parkovišti a v jízdě konvoje těchto vozidel městem s cílem protestovat proti vládě, musí být ve světle judikatury ESLP pokládána za shromáždění podle čl. 11 odst. 1 Úmluvy. Navíc tato akce ani nebyla spojena se záměrným zpomalováním či blokováním provozu na pozemní komunikaci, tedy s činnostmi, která dle ESLP nepředstavují jádro shromažďovacího práva.

Soudci NSS se ale pak zamysleli hlouběji a vylezlo z nich ještě toto:

Navzdory tomu je Nejvyšší správní soud toho názoru, že ani uzavřená vozidla neomezují vzájemnou interakci osob natolik, aby to vylučovalo existenci shromáždění. Jednak lze interagovat s okolím z vozidla (například držením nebo vystavením transparentů či vlajek, promlouváním z megafonu apod.), jednak lze k interakci využít i vozidlo samo (například tím, že se jednotlivci rozhodnou svými vozy jet v určité formaci, případně i využívat zvukové či světelné signály). Účastníci navíc mohou vzájemnou interakci posílit tím, že budou navzájem
ve spojení (samozřejmě při dodržení příslušných pravidel) za pomoci mobilních telefonů či jiných prostředků elektronické komunikace. Stejně tak mohou jednotlivci shromáždění opustit (odjet či odejít z vozidla), mohou sundat transparenty umístěné na vozidlech a přestat kolektivně vykonávat svobodu projevu.

Hotovej Knihgt Rider, co?

Když jde o Milion chvilek /teda jako o ty prostátní a dobréú, tak si soudy najednou gzpomněly i na pozitivní závazky státu, kterými jsem se během covidího teroru taky snažila argumentovat, ale Ústavní soud mne s tím poslal do píp, že jsem se pomátla:

Jak už bylo vyloženo, vzhledem k pozitivnímu závazku chránit shromažďovací právo může být v určitých situacích zástupce úřadu či policista povinen své kompetence využít a určitý pokyn či pokyny udělit. Jejich nečinnost pak může představovat nezákonný zásah do právní sféry toho, k jehož ochraně by pokyny vedly. Správní orgány ovšem v této oblasti při plnění svých pozitivních závazků disponují prostorem pro uvážení. Jejich pozitivní závazek má charakter procedurální povinnosti: správní orgány musí postupovat s náležitou péčí, ale nejsou povinny dosáhnout určitého výsledku.

Ach můj bože, ta Spravedlnost je taková děvka prolhaná, nemyslíte?

A Milion chvilek zrovna tak. Ještě si může tenhleten kuriózní spolek zkusit mektat o tom, jak nás drtí změny klimatu. Povídali, že mu hráli, tohleti motorizovaní demonstrantni tomu ve skutečnosti nevěří, jinak by nemohli nikdy na podobnou atomotodemonstraci připadnout.

Podle rozsudku NSS ze dne 28. 6. 2023, čj. 6 As 99/2022 – 80