Občas kontroluju úřední desku ministerstva zdravotnictví. Dnes jsem tam našla dvě zajímavá rozhodnutí o povolení používání léčivých přípravků neregistrovaných v ČR. Hádejte, jakou nemoc skrze taková opatření ministerstvo zdravotnictví řeší? Ano, tuberkulózu. Proč jen se musí v České republice najednou povolovat neregistrované přípravky k léčbě této nemoci, na kterou se už od listopadu 2010 české děti neočkují? Jistě to vůbec s ničím nesouvisí.

V prvním rozhodnutí se uvádí:

V České republice byla registrována vakcína proti tuberkulóze — BCG VACCINE SSI, držitele rozhodnutí o registraci Statens Sérum Institut, Copenhagen, Dánsko, reg. č. 59/533/00-C. Na základě žádosti držitele rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku však byla registrace zrušena ke dni 31. 5. 2013… Vzhledem k tomu, že výrobce, Statens Sérum Institut, Copenhagen, Dánsko, neobnovil dodávky BCG VACCINE SSI do České republiky, byla ustavena pracovní skupina složená ze zástupců orgánu ochrany veřejného zdraví a odboru farmacie (MZ ČR), odborné společnosti (ČPFS ČLS JEP), zástupců zdravotních pojišťoven, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a distributorů, za účelem zajištění dodávek alternativního léčivého přípravku k očkování proti tuberkulóze. Pracovní skupina přijala v souladu s odborným stanoviskem ČPFS ČLS JEP rozhodnutí zajistit pro Českou republiku předmětný přípravek… Předmětný přípravek obsahuje jako léčivou látku živé oslabené bakterie pocházející z kultury bakterií BCG (Bacillus Calmette Guerin), dílčí kmen Moreau. Vakcína je určena k preventivnímu očkování proti tuberkulóze u dětí a mladistvých; omezení pro rizikové skupiny jedinců je definováno přímo v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci.

Druhé rozhodnutí se týká jiného léčivého přípravku:

V České republice byl registrován TUBERCULIN… Na základě žádosti držitele rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku však byla registrace zrušena ke dni 9. 10. 2013. TUBERCULIN PPD RT 23 SSI se používal pro diagnostické účely. Mantouxova zkouška s Tuberculinem je uznávaný způsob zjištění, zda byl jedinec infikován Mycobacterium tuberculosis. V České republice není registrován žádný jiný přípravek, který by mohl Tuberculin pro provedení Mantoux testu nahradit. Alternativně se používá Quantíferonový test, který je finančně výrazně náročnější a není zcela vhodný pro malé děti z důvodu potřeby relativně velkého množství krve. Z výše uvedeného důvodu je třeba zajistit dostupnost Tuberculinu pro diagnostické účely na území České republiky… Předmětný přípravek obsahuje jako léčivou látku Tuberculini derivátům proteinosum purificatum. Tuberculin je určen k intradermálnímu podání (I. D.) v dávce 0.1 ml (standardní klinická dávka je 5 TU/0.1m1) pro Mantoux test k diagnostice a diferenciální diagnostice tuberkulózy, časné detekci tuberkulózy u dětí, screeningu infekcí M. tuberculosis nebo atypickými mycobakterii aj.

Proč právě teď tak urgentně potřebujeme něco k diagnostice tubery u hažartů (očkování se řešilo podobně i dřív, to samo o sobě není zvláštní postup, podivné jsou ty testy), to mi není jasný a rozhodně si jako správná kultivovaná a postgraduálně vzdělaná občanka tahleta rozhodnutí MZ vůbec s ničím nespojuju a nedělám žádné závěry, nicméně na okraj konstatuju, že jsem ráda, že moje děti nenavštěvují základní školu, kde se tak razantně zvýšil počet cizinců s bůhvíjakým zdravotním stavem. A už vůbec o ničem nedumám, když čtu třeba zde tuto informaci:

„About 1,000 children in Ukraine get tuberculosis a year, unfortunately 10 of them we lose from this disease,“ – said Deputy Chairman of the Ukrainian Association of People with Tuberculosis „Stronger than TB“ Olena Fedorovska during a conference at the news agency Ukrinform. According to her, the WHO in 2017 drew attention to childhood tuberculosis, because in countries with high levels of tuberculosis infection with Mycobacterium tuberculosis occurs in childhood. These facts confirm the need to control latent tuberculosis infection, as it is children who are indicators of the spread of tuberculosis.

Přitom z českého Registru tuberkulózy vyplývá, že dosud nebyla TBC v ČR prakticky problémem, tedy až na zahraniční dělníky jistě ne z Ukrajiny, ale z nějakých jiných fuj fuj států, které se příkladně nestarají o zdravotní péči pro své lidi:

Vidíme to na pacientech, kteří k nám přicházejí z velkých závodů. Je evidentní, že člověk si musel nemoc v sobě nést, už když přicházel do České republiky,“ doplňuje Martina Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze... Z celkových 380 pacientů nakažených tuberkulózou jich je 126, tedy rovná třetina, z ciziny – 35 je z Ukrajiny, 18 ze Slovenska, 13 z Rumunska a deset z Vietnamu. Spalničky a TBC jsou nejviditelnější příklady. Obava je ale i před nosiči záškrtu a meningokoků,“ poukazuje epidemiolog Rastislav Maďar na další infekce, které se k nám mohou dostávat od nedostatečně vyšetřených pracovníků ze zahraničí.

Maďar, Vašáková, Šonka! To jsou přece ti „vodborníci“, měli bychom jim rozhodně naslouchat!

No, ale zpět k nebohým dětem a ročence o TBC. Např. v roce 2020 se v ročence píše:

Výskyt TBC je mnohem častější u mužů než u žen (muži tvoří více než 67 % případů). Nejčastěji byly v roce 2020 mezi pacienty evidovány osoby ve věku 30–54 let. Relativně vzhledem k počtu obyvatel bylo nejvíce případů u mužů zaznamenáno ve věku 60–64 let a 80–84 let a u žen ve věku 30–34 let a nad 90 let. Oproti roku 2019 poklesl počet nemocných v nižším věku. Počet pacientů mladších 20 let byl v roce 2020 5 (o 8 méně než v roce 2019), počet pacientů ve věku 20–29 let se snížil na 33 (o 14 případů méně než v roce 2019). Děti ve věku 0–14 let byly 2 (o 2 případy méně než v předchozím roce), z toho 1 ve věku 0–4 roky a 1 ve věku 10–14 let.

Chce nám snad ministr namluvit, že kvůli 2 (slovy dvěma!), a třeba v roce 2019 čtyřem, v roce 2018 pěti, českým harantům se musí řešit speciální test? Haha.

Víte co, nespoléhejte na zrůdu jménem stát, té je fuk, zda žijete či umíráte, přibalte dětem na svačinu do školní aktovky nějaké vitamíny, budou imunitu ještě potřebovat. Ještě lépe uděláte, když je necháte doma. ve škole stejně nic dobrého nepochytí.