Jak víte, považuju za dobré nenechat ty nahoře na pokoji a neustále se snažit usvědčit je ze lži a dát jim ochutnat medicíny, kteoru nám sami chtějí naordinovat. Jakkoliv si myslím, že se my lidé chováme k životnímu prostředí jako naprostí kreténi, jakkoliv bych plakala mnohem více pro mrtvé kotě než nějaké mně absolutně neznámé děcko, jakkoliv mne ani trošinku nedojímá hladomor v Africe, jakkkoliv bych si přála, aby byli lidé skromnější a aby si vážili přírodních zdrojů a šetřili, tak nevěřím na báchorky s klimatem. Dobrých důvodů pro to mám jako zarytá enviromentální bojovnice celou řadu. Kromě toho mi pak přijdou klimatičtí aktivisté strašlivě nedůvěryhodní, protože tak ochotně nosili plastové respirátory a kruté dopady na planetu (a dokonce i karbonová stopa těchto zázračných protivirových pomůcek) jim byly šumafuk. Fuj.

Jsem si ale jistá, že klima je dobrý byznys, stejně jako covid, stejně jako všechny další blbinky, které slouží jako moderní náboženství, novodobé opium lidstva.

Proto jsem ze srdce přesvědčena, že je třeba politiky a korporace dnem i nocí pronásledovat a dotazovat se jich na jejich klimatickou stopu a na to, proč se nechovají odpovědně, solidárně a šetrně, když neustále kážou opak a přímo se omývají se v kádích zelené barvy.

Učinila jsem tedy první krok v rámci mého přání zavést klimatická přiznání politiků. Poslanecké sněmovně a Sneátu jsem poslala žádost o informace a chci, aby mi poskytli následující:

Veškeré analýzy, podklady, studie, právního a jiná odborná zhodnocení, ze kterých vyplývá, že členové Poslanecké sněmovny – poslanci ČR, vykonali v roce 2022 a 2023 pouze naprosto nezbytné cesty (vnitrostátní i zahraniční), které nebylo za žádných okolností možno nahradit skrze způsoby komunikace na dálku (distanční způsobem).

Všechny podklady, dokumenty, analýzy a podobně, ze kterých naprosto jasně vyplyne, jaká konkrétní opatření jsou nebo budou přijata, aby se zamezilo zbytečným cestám, které nelze nahradit distančním setkáním, ve vztahu k dopadům spalování fosilních paliv nebo čerpání energie pro elektromobily.

U každé cesty (vnitrostátní i zahraniční) každého poslance, která proběhla v roce 2022 a 2023 „klasicky“, tj. běžnými dopravními prostředky, prosím o sdělení následujících informací:

– podklad, ze kterého bez pochyb vyplyne, proč tato cesta byla nezbytná v poměření s dopady takové cesty na produkci CO2;

– podklad, ze kterého vyplyne, proč tato cesta nešla nahradit distanční komunikací;

– kolik CO2 bylo skrze tuto cestu vyprodukováno;

Jsem zvědavá, co mi Parlament odpoví. Zajímalo by mne doopravdy strašně moc, proč si nemůžou ti naši drahocenní politikové dát voraz od cest, šetřit CO2 a energie a sejít se v bezepčném online prostoru. Když byla distanční komunikace dost dobrá pro děti a jejich vzdělávání, jistě bude dostačující i pro zbytečné šašky nahoře, bez kterých by nám bylo všem o tolik lépe.

P. S. Tutéž žádost posílám i vládě k jednotlivým ministrům.