Kdysi jsem ještě za svého působení v akademické sféře (tohle bylo s naší drahou soudkyní u ESLP Šimáčkovou) napsala jednu publikaci. Jmenovala se „Význam účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí“. Byla to metodika pro učitele středních škol. Byla to celkem nudná kniha, ale jedna slečna tam tehdy nakreslila pěkné a vtipné obrázky. Na tento jsem si vzpomněla právě teď, když čtu o úspěchu mého advokátního muže u ESLP.

Nestává se moc často, že by u u soudu „ve Štrasburku“ uspěl někdo z Česka. Loni bylo úspěšných jen pět lidí (v 15 případech vyhrála ČR). Včera stála Spravedlnost při Davidovi, který má se stížnostmi k ESLP zkušenosti. O co šlo, popisuje Česká justice:

Porušení práva na spravedlivý proces v řízení před Ústavním soudem štrasburský soud nicméně shledal ve věci Janáček proti České republice. Ve vnitrostátním řízení totiž Ústavní soud stěžovateli nekomunikoval všechna vyjádření, která si vyžádal od obecných soudů jako podklad pro své rozhodnutí. Stěžovatel tak neměl šanci se k nim v rozporu se zásadou kontradiktornosti řízení vyjádřit. Štrasburský soud zdůraznil, že vnitrostátní soudy musí ponechat primárně na účastníkovi řízení, aby posoudil, zda některý z podkladů pro rozhodnutí soudu bude komentovat. Pouze za předpokladu, že by se vyjádření obecných soudů omezila na pouhý odkaz na svá předchozí rozhodnutí v dané věci a Ústavní soud by na nich nezaložil své rozhodnutí, by jejich nepředložení stěžovateli k vyjádření neporušovalo zásady spravedlivého procesu. V případě Janáček však vyjádření obecných soudů šla nad rámec svých odůvodnění v jejich přechozích rozhodnutích. Ústavní soud navíc své závěry formuloval tak, že z nich skutečně vycházel. Stěžovatel měl tak zjevný zájem na tom, aby na ně mohl reagovat.

David má u ESLP taky nějaké covidí věci.

Omluvte směšnou naivitu mým dřívějších textů, byla jsem vážně úplně blbá, když to po sobě čtu! Prý právní stát 🙂 Haha. Nečekám, že dojde k nějaké satisfakci, ale jsem přesto celkem zvědavá, jak to dopadne. Na výsledek si ale bohužel ještě nějaký ten rok počkáme.