Někdy si říkám, zda je vůbec někomu známo, že ústavním soudcem můžete být od 40 a že nemusíte být jednou nohou v hrobě, pokud chcete oblékat ten slušivý talár právních borců z brněnské Joštovy. Zatím to tak totiž prakticky nikdy nevypadalo. Taky díky této zvláštní gerontofilii, která provází nejen náš národ, ale snad všecky státy na světě, máme nejen mezi ústavními soudci, ale i na Hradě to, co máme.

Docela se bavím tím, co náš milovaný přestárlý komouš PePa slintal mezi senátory, když obhajoval svůj báječný výběr adeptů na soudce na té nej nej nej instanci, která se nikdy nedokáže postavit za žádné přirozené lidské právo. Asi to v této legrační chvíli stojí za připomenutí:

Když jsem na tomto místě stál před dvěma měsíci, mluvil jsem především o tom, proč jsem nejprve zavítal právě do Senátu. Prvním důvodem byla snaha napravit pošramocené vztahy mezi horní komorou Parlamentu a předchozími dvěma prezidenty. Druhým důvodem bylo připomenutí našeho důležitého společného úkolu. Tím je naše sdílená odpovědnost za složení Ústavního soudu. V nadcházejícím období čeká Ústavní soud historicky třetí významná obměna. Jen do června příštího roku bude vyměněno deset z patnácti ústavních soudců. Je mou ústavní povinností postupně vybrat ty nejvhodnější osobnosti české justice, které budou v následujících deseti letech ochraňovat ústavnost v naší zemi. A je Vaší ústavní odpovědností posoudit, zda se mi to podařilo. Pokud ano, pak vyslovit souhlas s jejich jmenováním. Pokud ne, tak, samozřejmě při respektu k tajnému hlasování, bych považoval za solidní, aby byly jasně artikulovány výhrady a námitky proti navrhovaným kandidátům. Oni do toho jdou s velkou otevřeností. V podstatě připouští, že budou před národem vysvlečeni téměř donaha. Nejenom oni, ale i občané by si zasloužili, aby znali případné námitky, které by měly vést k tomu, že se nemohou stát ústavními soudci.

Všichni si dobře uvědomujeme odpovědnost, která je s tímto procesem spojena. Ustanovujeme orgán, který chrání jak práva jednotlivců, tak demokratickou povahu našeho politického systému. Význam nezávislého Ústavního soudu cítíme o to více, když vidíme, jak se někteří autoritáři v zahraničí snaží upevnit svou moc ovládnutím ústavního soudnictví. Nejlepší prevencí před takovými snahami je vystavění silného a nezávislého Ústavního soudu.

Mým plánem pro nadcházející období je postupně navrhovat kandidáty z různých oblastí právního světa. Soudce různých typů soudů, akademiky, advokáty i státní zástupce. Kandidáty s odlišnými profesními specializacemi i zkušenostmi, muže i ženy různých věkových skupin a třeba také různých názorů na svět. Ale hlavně kompetentní a zkušené osobnosti, odvážné i uměřené, s vysokou morální integritou.

Hahahahahahahaha. kterej blbec mu tohle pro všecky buddhy na světě napsal, resp. kdo mu pak nakukal toho Fremra, co? Konkrétně k němu blábolil:

Odborný profil Ústavního soudu navrhuji doplnit špičkovým trestním soudcem s bohatou mezinárodní zkušenosti. Doktor Robert Fremr prošel všemi články české soudní soustavy, kde se specializoval především na závažnou kriminalitu. 

Zaujalo mě, s jak vynikajícím ohlasem působil u mezinárodních soudních tribunálů. V letech 2006 až 2012 jako soudce u Mezinárodního trestního tribunálu OSN pro Rwandu a v letech 2013 až 2021 u Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Jeho vysokou kompetenci potvrdilo, když se stal i prvním místopředsedou tohoto vrcholného mezinárodního soudu. Zde také prokázal jednu mimořádně důležitou vlastnost, a sice odolat politickému tlaku významných mezinárodně politických aktérů. A právě schopnost odolávat politickým tlakům je to, o co by nám i našim občanům mělo jít především při výběru a jmenování nezávislých soudců Ústavního soudu.

Néééé. Já se asi počurám. Ten PePan je ale idiot.

Dnes jsme se tomu s Davidem smáli skoro po celé venčení psů. Ještě víc jsme se popadali za břicha při představě, jak ten odporný gumový straník dřepící na Hradě vysvětluje jinému komunistovi, který by tak rád dřepěl na jiném teplém místečku ústavního soudce, že to kvůli minulosti a nepěkným počinům nejde, i když jako byl v těch respektovaných světových institucích jako je Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu nebo Mezinárodní trestní soud. Jak se to celé podobá životopisu PePana! Toho taky přece měly ty slovutné internacionální instituce očistit, že je jak lilium i s tou svou politručkou.

To je pane divadlo, lepší jak Prodaná v Národním!

P. S.: Kdybyste nedovolili, aby o vás pořád dokolečka rozhodovali klobásoidní geronti nad hrobem, mohli jste mít na Ústavním soudu něco tak báječného jako jsem já.

Za komoušů jsem se ušpinit nemohla, vždyť si ani nepamatuju (a nepamatuju si to doopravdy, ne tak jako naši soudci a politikové), jestli jsem vůbec stihla složit jiskrovský slib, než mi v tom zabránila rádoby lidová plyšová revoluce. To je holt výhoda věku, stařena, která by za komárů honila kariéru, ještě nejsem, i když mládí je v čudu. Ohrnuli jste nos. Teď vám zbydou tak leda oči pro pláč a komunisti ve funkcích.