Sice bych jako ekosexuálka měla mít radost z festivalu hrdosti nejrůznějších menšin LBGT+, ale dobrý pocit je zkalený strachem z rozšíření velmi nebezpečných opičích neštovic. Vždyť moje obavy sdílí i Státní zdravotní ústav!

„V souvislosti s nastávajícím festivalem „Prague Pride“ od 8. do 14. srpna 2022 připomínáme současnou alarmující situaci ve výskytu opičích neštovic,“ upozorňují zástupci SZÚ s tím, že riziko nákazy v zemích Evropy je vysoké. V celosvětovém měřítku pak středně vysoké. „Tři čtvrtiny ze všech případů opičích neštovic v rámci této epidemie byly hlášeny v evropském WHO regionu. Většina případů byla identifikována hlavně mezi muži, kteří mají sex s muži [MSM],“ zdůvodňuje své varování SZÚ.

No to mne teda podržte! Stojíme na prahu nové šílené epidemie, která může ještě víc než teď dodrbat celý svět, ale státu je to evidentně šumafuk. Můj podnět Hygienické stanici hlavního města Prahy, aby zakázali mimořádným opatřením konání Prague Pride kvůli nebezpečí vzniku epidemie podle § 69 zákona 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví (však víte, že u covidu bylo právě „nebezpečí vzniku“ důvodem pro všecku tu šikanu), dokud je ještě čas, dopadl neslavně.

Jágrová z KHS mne poslala s předběžnou opatrností do háje:

Vážená paní, Hygienická stanice hl.města Prahy nemůže zakázat projekt spadající do programu EU „Práva, rovnost a občanství“. Celá akce má mnoho kulturních doprovodných programů, ale i programů zaměřených na prevenci přenosu pohlavně přenosných onemocnění. Na místě nabízí možnosti vyšetření těchto nemocí, budou zde pracovat i odborní lékaři a nabízet poradenství. To, že někteří jedinci využijí akci k navazování těsných kontaktů při kterých může dojít mj. i k přenosu opičích neštovic, bohužel ani přes veškerou zdravotní osvětu nelze ovlivnit. K přenosu pohlavních nemocí dochází i na jiných akcích, kde se schází mladí lidé. Zákaz jedné akce problém nevyřeší.

Osobně jsem vděčná za pěknou munici do boje s covidí stupiditou, kterou mi z KHS dodali.

Celá odpověď KHS Praha zde.