Z pitomců v talárech na Ústavním soudu vypadlo jedno z dalších covidových mouder. Ještě, že už ty přestárlé šašky neberu vážně, protože to bych musela vyletět z kůže.

Pamatujete si ještě, jak naše drahá vláda, kterou soudci tak pěkně během covidu podržely, když se ani jednou se nepostavili na stranu lidských práv, vydávala všechna t ochranná, krizová a mimořádná opatření jak na běžícím pásu, že se člověk ani nestačil obrátit na soud? Tak tato praxe je podle Ústavního soudu úplně ok a s tím, že byla opatření třeba nezákonná se máme my, otroci, smířit. Tečka.

Ústavní osud uvádí:

Podstatou ústavní stížnosti je opětovná polemika stěžovatele se závěrem správních soudů o tom, že nelze přezkoumat již neexistující mimořádná opatření. Stěžovatel tvrdí, že správní soudy neměly jeho návrh odmítat, ale vyslovit nicotnost napadených opatření, a to i přes jejich zrušení vedlejším účastníkem.

Co žbleptali soudci skrze svoje zubní protézy? Že NSS neudělal žádnou chybu, když řekl:

„Stěžovateli nelze přisvědčit ani v tom, že měl městský soud přezkoumat již neexistující ochranná opatření s ohledem na to, že stěžovatel namítal jejich nicotnost. I vyslovení nicotnosti je totiž vázáno na splnění podmínek řízení, respektive je podmíněno tím, že není dán žádný z důvodů pro odmítnutí návrhu… Nejvyšší správní soud… k dřívějším ochranným opatřením též uvedl, že v důsledku jejich zrušení „odpadl v této části předmět řízení, což zakládá neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, a tedy důvod pro odmítnutí návrhu.

Naše báječné soudy v dojemné shodě potvrdily, že když bude vláda dost rychle nahrazovat svoje stupidní opatření a po čase je sama zruší, nedomůžete se ani práva na soudní ochranu. Howgh.

Zpracováno podle usnesení blbečků z Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1584/22 ze dne 14. 3. 2023 (tj. třetí rok covidové šaškárny a furt to ty soudce ještě baví)