Senátem prošla poměrně zajímavá novela zákona o azylu. Bylo doplněno ustanovení stanovení § 29 písm. d) jehož poslední větu zvýrazňuji červeně:

Při posuzování důvodů pronásledování podle § 12 písm. b) se přihlíží u důvodu příslušnosti k určité sociální skupině zejména k příslušnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany ke skupině, jejíž příslušníci mají vrozený charakteristický rys nebo společnou minulost, sdílí charakteristiku nebo přesvědčení, které je natolik významné pro jejich identitu nebo svědomí, že nemají být nuceni se jich vzdát, a to včetně sexuální orientace s ohledem na okolnosti konkrétního případu, anebo má skupina rozdílnou identitu z důvodu vnímání okolní společnosti státu, jehož je žadatel o udělení mezinárodní ochrany státním příslušníkem nebo v případě osoby bez státního občanství státu jejího posledního trvalého bydliště.

Příslušnost k určité sociální skupině musí být rovněž posouzena z hlediska pohlaví žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo jeho genderové identity,

§ 12 písm. b) vypadá takto:

Azyl se cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že cizinec má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.

Já jsem tedy napnutá jak kšandy, kolik že zbídačených nešťatsných příchozích bude mít zcela nově, ačkoliv o tom dodnes nikdo neslyšel, potíže se sexuálním sebeurčením a s tím, jestli jsou kluci, holky nebo co vlastně. Koneckonců je ale naprosto chápu a udělala bych to stejně – jak se totiž říká: hloupej, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Muslimové a kol. by museli být padlí na hlavu (což nejsou), kdyby si nevzali všechno, co jim naše podivínská pohlavně a lidskoprávně zmatená společnost nabízí.

Nakonec jsem taky zvědavá, jak se ten slavný gender bude konkrétně u soudů zkoumat. To se budou azylantům soudci koukat pod sukně a do trenek nebo co?

Novela čeká na PePanův podpis, ale to nebude pro generálního komouše problém.

P. S.: Je zajímavé, že Amazonka, ta naše bojovnice za staré dobré časy, byla zrovna u tohoto hlasování tak nějak svým mohutným tělem i duchem nepřítomna.