Jak víte, ekocida mne začala naprosto fascinovat. Jsem totiž jako ekosexuálka hluboce přesvědčena, že se zásadního zločinu proti lidskosti ve vztahu k ochraně životního prostředí dopustil Tedros a ta jeho organizace známá pod zkratkou WHO. Zajímá vás proč? Tak neváhejte a čtěte! Můžu vám říct, že když jsem dnes ráno, ihned po probuzení, tuto myšlenku přednesla manželovi, přešly ho všechny obvyklé nemravné myšlenky a nemohl už dumat o ničem jiném!

Ekocida

Nejřív si zopakujeme, co je ekocida.

Návrh definice ekocidy říká, že jde o „protiprávní nebo bezohledné jednání spáchané s vědomím, že existuje značná pravděpodobnost, že tímto jednáním dojde k vážnému a rozsáhlému nebo dlouhodobému poškození životního prostředí“.

Nikdo mi nevyvrátí, že to, jak WHO neustále tlačila na nošení roušek a repsirátorů, které zamořily na desetiletí, ba i staletí náš svět plastem a ještě horšími mikroplasty a vyprodukovaly nehoráné množství nejstrašlivějšího plynu v dějinách lidstva – CO2, nebylo a není ekocidou. Co jiného by to už sakra bylo, kdyby ne toto? Nějaká blbá přehrada, která se týká mizivého množství lidí a malinkého území v porovnání s celou planetou? Pche, běžte se bodnout s takovými názory!

Jak WHO tlačila roušky bez ohledu na environmentální dopady

Ještě v únoru 2023 WHO psala:

The World Health Organization (WHO) has reiterated its firm recommendation that wearing masks is an effective method to prevent the spread of COVID-19 in a media briefing on Wednesday.

Během celé „pandemie“ WHO opakovaně nutila státy do toho, aby vyžadovaly roušky a respirátory:

WHO continues to recommend the use of masks by the public in specific situations, and this update recommends their use irrespective of the local epidemiological situation, given the current spread of the COVID-19 globally. Masks are recommended following a recent exposure to COVID-19, when someone has or suspects they have COVID-19, when someone is at high-risk of severe COVID-19, and for anyone in a crowded, enclosed, or poorly ventilated space. Previously, WHO recommendations were based on the epidemiological situation.

Je evidentní, že Tedros má máslo na hlavě. Byl si totiž vědom po celou dobu toho, jak příšerné jsou vlivy roušek na život, a přesto, přesto nejen že jejich zběsilé výrobě a nošení a vyhazování nezabránil, ale ještě jej z pozice své síly a autority zákeřně podporoval.

Vliv roušek na přírodu a lidi

Nejprve něco ke složení zázraků moderní medicíny v boji s viry – našich zázračných životzachraňujích prostředků – roušek:

The production of PPE requires a number of polymers as feedstock. Face masks, which include N95 respirators and surgical masks, are commonly made from PP, while the masks’ nose wire is made out of polyethylene (PE) (Institute of Medicine, 2006[13]). Surgical gloves are commonly made from rubber or durable plastics such as PVC (Hamann, Sullivan and Wright, 2014[4]); face shields are often made up of polycarbonate (PC), propionate, acetate, PVC or polyethylene terephthalate glycol; and straps holding masks and goggles in place are made out of rubber or polyetherimide

Mňamka. Z toho musí životní prostředí jásat. A co teprve děti, které tohleto musely mít kvůli bláznivým učitelkám na obličeji mnoho hodin.

WHO moc dobře vědělo, že znečištění planety bude obří: přes sliby ale neudělalo nic!

It is absolutely vital to provide health workers with the right PPE,” executive director of WHO’s Health Emergencies Programme Dr. Michael Ryan said in a press release. “But it is also vital to ensure that it can be used safely without impacting on the surrounding environment.” The WHO also estimated that more than 140 million distributed test kits had the potential to create 2,600 tonnes of mostly plastic waste, plus 731,000 litres of chemical waste, which is enough to fill a third of an Olympic-sized pool. With nearly 8 billion doses administered in early Dec. 2021, the WHO stated that global vaccination efforts would likely generate at least 143 tonnes of waste, including 87 tonnes of glass, 48 tonnes of syringes and needles and 8 tonnes of boxes.

Tyhlety počty jsou z února 2022, přidejte tedy mnoho tun absolutně zbytečného ničivého plastu.

K „poločasu rozpadu“ roušky se kupř. dočteme:

With disposable face masks estimated to take up to 450 years to decompose, the waste left behind by the response to COVID-19 will have to be considered in any future attempts to tackle global plastic pollution.

K vlivu roušek na klima se uvádí:

And the total footprint of one mask… is 0,05 kg of CO2-equivalent, so around 50 grams. The footprint of one banana is around 80 grams, for comparison.

Uááááá, taková klimatická neodpovědnost od všech těch skvělých bojovníků proti autům zakrývajících si neúnavně obličej maskami (včetně Grety) z Extinction Rebellion a Poslední generace, hanba jim.

Strašlivé, že? Co z toho plyne? Úplně jasný závěr: I kdyby přímo na covid umřelo stokrát nebo „tisíckrát“ víc starých a nemocných, bylo by to pořád mnohem, mnohem méně poškozených živých bytostí, že těch, které odnesou pohromu, již způsobila zejména WHO svými nesmyslnými doporučeními (a to ani neberu v potaz, že respirátory a ústenky byly skutečně úplně naprd). Odskáčeme to totiž všichni – miliardy lidí a miliardy a miliardy živočichů.

To, že WHO, ani státy, nic neudělaly, aby katastrofě zabránily, potvrzuje i UNICEF:

The use of a mask is very much necessary in the present context, but it’s high time for all stakeholders, including the government, to address its safe disposal. If the use of masks can be made mandatory – why not make safe disposal mandatory as well?

Možná by tedy za ekocidu před trinbunálem měla stanout i naše vláda za to, že ČR nenařídila povinnost nakládat s rouškami stanoveným postupem podle mimořádného opatření (a nepočítá se stupidní nápad ministerstva životního prostředí s SZÚ balit roušku do dvou mikroteňáků, to fakt není environmentálně odpovědné a nesnižuje to uhlíkovou stopu) pod pokutou 2 000 000 Kč jako za každé jiné porušení oněch důležitých protivirových pravidel.

Pro začátek mi ale postačí exemplární poprava WHO a toho šeredného skřeta Tedrose. Podle mne se tyhlety krysy prostě dopustily ekocidy par excellence a jsou to jedni z největších vyvrhelů na světě.

Jak funguje ICC

 Mezinárodní trestní soud (ICC) je stálý soudní orgán OSN. Pod jeho pravomoc náleží stíhat nejzávažnější trestné činy: válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, genocidium a zločin agrese spáchané po červnu 2002.

Svou soudní pravomoc ICC nevykonává nad státy, ale na základě individuální trestní odpovědnosti – nad občany států, kteří jsou smluvními stranami jeho statutu nebo nad občany, kteří se protiprávního jednání dopustí na území některé smluvní strany.

Základním principem je tzv. princip komplementarity, tedy že stíhání je zahájeno teprve až poté, co daný stát není sám schopen nebo ochoten stíhat konkrétní osobu před svými národními soudy (tedy pokud nedodrží svůj závazek plynoucí např. z Ženevských úmluv – dle nich jsou státy povinny stíhat každého za válečné zločiny). Smluvními stranami je většina států na světě, ratifikovaly např. všechny státy EU (ČR mezi nimi jako poslední). Dost pochybuju, že by ČR WHO a Tedrose odstíhala, ale teď mi došlo, že to asi budu muset zkusit, sakra – i když třeba už to trestní oznámení někdo podal, nebo ne?

Soud může zahájit vyšetřování buď na základě oznámení ze strany některého státu, nebo z vlastní inciativy. Zde je tedy možné, aby se i občané, kteří jsou postižení zločiny svých vlád, obrátili na MSZ s podnětem k tomu, aby bylo jednání politických zástupců prošetřeno. Pracovními jazyky ICC jsou angličtina a francouzština, takže podnět i předkládané důkazy (které musí dosvědčovat nejen spáchání zločinů proti lidskosti, ale také to, že se nelze domáhat spravedlnosti před domácími soudy – což fakt nelze, to už jsem zkusila s rouškami a ekologickou katastrofou aspoň 10x) musí být přeloženy do jednoho z těchto jazyků.

Zpracovat takový podnět a zaslat jej přímo do Haagu je tedy možné, ale jedná se o něco velmi pracného a náročného, takže si to budeme muset nechat s Davidem na letní večery, po přestěhování a přezkoušení v domácí škole, až budeme v naší nové staré barabizně nečinně naslouchat pištění netopýrů, štěkání sousedovic čoklů, skákání kun na půdě, kvákání žab z potoka a vyřvávání opilých místních hasičů v nedaleké hospodě. Prostě takový normálnní večer v jedné rodince právníků na venkově.

P. S.: Že teď vůbec nevíte, jestli to myslím vážně nebo si dělám prču? Já sama netuším. Už aby byla v kinech Barbie a já měla nějaký normální program.